Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Periodeplan for Minsten Uke Sansing, fysisk aktivitet og karneval

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Periodeplan for Minsten Uke Sansing, fysisk aktivitet og karneval"— Utskrift av presentasjonen:

1 Periodeplan for Minsten Uke 03-10 Sansing, fysisk aktivitet og karneval
Hva er viktig for oss i Sommerly når vi jobber med sansing og fysisk ? Dette tema er viktig for oss da vi vet barn får en positiv selvoppfatning gjennom å bruke sin egen kropp og føle kroppslig mestring. Hva er karnevel for oss i Sommerly? Karneval er fargens, musikkens og gledens fest! Karneval er en del av våre kulturelle tradisjoner. For oss handler karneval om at vi er på vei mot vår og lysere tider. Barna har ofte store forventinger til karneval, er glade i å kle seg ut, danse til musikk og spise god mat sammen. Rammeplanen sier: «Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaring, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse.» «Å være sammen om kulturelle opplevelser, og å gjøre eller skape noe felles som bidrar til samhørighet.» Mål for perioden: Barna skal få mulighet til å ta i bruk egen fantasi, kreativ tenkning og skaperglede. Barna skal erfare hvordan bruke sansene sine på forskjellige måter og setter ord på det de opplever. Barna skal videreutvikle sin kroppsbeherskelse, grov- og finmotorikk, Barna skal få erfaring med å uttrykke seg estetisk gjennom rytmer og kreative prosesser. Barn og voksne skal oppleve de gode samtalene gjennom å filosofere og undre seg sammen rundt felles opplevelser og erfaringer. Barn skal utvikle forståelse for og respekt for egen og andres kropp. Noen aktiviteter: Eksperimentere med vann: fryse vann, smelte snø, hva flyter og hva synker? Kjenne på vann med forskjellig temperatur. Hvordan kjennes vann ut og hvordan kjennes is ut? Sanseposer/hva er undre teppet? Bruke sansene til å finne ut hva som er gjemt. Lage lykter ute. Male med hele kroppen Modellere Minirøris Ake Smakeleker Karnevel og disco på stua.

2 Periodeplan for Minsten Uke 03 - 25 2015. Vennskap og empati
Hva er viktig for oss i Sommerly barnehage når vi skal bygge vennskap og lære barn empati? I år har vi sosial kompetanse som fokusområde. Dette er et stort tema, der det er mange ting som henger sammen. Vi på Minsten har valgt å ta utgangspunkt i, i den første perioden, vennskap og empati. Dette er en stor del av sosial kompetanse, og vi ser på dette som veldig viktig. Å ha en venn i barnehagen kan være det som gjør at du trives og er glad! For oss i Sommerly barnehage er dette det viktigste! Barn viser empati når de klarer å sette seg inn i andres situasjon og handle ut fra det. Empati er ikke det samme som å trøste. Empati er å forstå at andre reagerer eller tenker annerledes enn en selv, men likevel kunne leve seg inn i det, anerkjenne det og handle ut fra det. Vi kan se at barn har empati når de viser omtanke for andre barn, er inkluderende eller ønsker å gjøre det godt igjen når de har krenket andre. Hvis barn skal kunne få denne kompetansen er det viktig at de voksne selv viser empati for andre. Setter ord på følelser, snakker om følelser og hjelper barn med å sette ord på følelser. Vi er nødt til å være inkluderende og vise omtanke, og hjelpe barn som trenger hjelp til å gjøre det godt igjen når det har såret et annet barn. Sammen med barna ønsker vi å fokusere på å være snille med hverandre, gi klemmer og dele på leker. Vi ønsker å vise at man kan være sint, lei seg eller glad, ved å vise bilder, lese bøker og snakke om det i hverdagen vår. Dette er følelser som ofte kommer i løpet av en dag på Minsten, og vil derfor være godt synlig  Rammeplanen sier: Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspills- ferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Mål for perioden: Barna skal få erfaring med ulike følelser Barna skal få oppleve å få en klem og gi en klem Barna skal få tilknytning til hverandre Barna skal få opplevelse av fellesskap Barna skal få holde hverandre i hendene Barna skal få erfaringer med å dele med hverandre Felles aktiviteter: På tur skal vi gå sammen og holde hverandre i hendene Vi skal gi hverandre klemmer Snakke om følelser Leke med de samme lekene, der vi må dele Ha barna i smågrupper


Laste ned ppt "Periodeplan for Minsten Uke Sansing, fysisk aktivitet og karneval"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google