Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lek og Læring i barnehagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lek og Læring i barnehagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lek og Læring i barnehagen
Hva fokuserer vi på? -Læringsperspektiver og perspektiver på lekens funksjon i barns liv

2 Læring – hva er det? Syn på hvordan læring foregår
Ofte enighet om at læring avhenger av aktiviteten hos/i den som lærer Når vi lærer, foregår det en endring i oss, vi har oppdaget nye sammenhenger og fått en ny forståelse

3 Formell læring Nedfelt i skriftlig styrings verktøy for barnehagen som f. eks årsplaner, ukeplaner m.m. Personalet planlegger og organiserer læringssituasjoner Hva ønsker vi at barna skal lære?

4 Uformell læring Er preget av her- og –nå situasjoner i lek, oppdragelse og annen samhandling Barnestyrt lek er en sentral læringsarena for uformell læring i barnehagen Barnehagene skal jobbe for å styrke barns læring i uformelle læringssituasjoner

5 Formell vs. Uformell læring
I organisert lek er det mange ting barn kan lære –også mere enn det personalet har planlagt Kommunikasjon / budskap tolkes av mottakeren. «Skjult læring» – utover kunnskap om introduserte temaet (F.eks. prosjektarbeid) lærer barn bl.a sosiale og motoriske ferdigheter.

6 Læringsperspektiver i Rammeplanen
Læringsbegrepet brukes i svært vid forstand En helhetspedagogisk tilnærming Fokus på det individuelle barnets og dets rettigheter, samtidig som det ser barnet som en helhet i samspill med andre Legger vekt på barns medvirkning

7 Læringsperspektiver i barnehagens praksis
Forankres det praktiske arbeidet i en helhetlig tilnærming til læring. Hva sier din årsplan om læring? Ivaretar årsplanen det som står i Rammeplanen ang. læring?

8 Fokus på læring i bhg – utfordring eller nødvendighet
Å legge vekt på læring har blitt tillagt stor vekt det siste tiåret Ligger det omsorg i meningsfull læring? Begrepene omsorg og læring må integreres og sees i sammenheng med hverandre (Bae og Lillemyr, 2011

9 Hva er lek? Hva er lek? ”Lek er ikke bare lek”. Lek gir glede og er lystbetont. Å leke er ”å late som om”. Fantasien får fritt spillerom samtidig som leken kan gi orden, spenning og være en forberedelse til ”den voksnes verden.” Leken er en frivillig aktivitet som barnet selv velger å delta i. Det er barnet som har kontroll over sin medvirkning i leken og tar ansvar for den. Gjennom lek fremmes også barnets utvikling på alle områder: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leken utvikler og styrker barnet sin identitet og selvfølelse.

10 Fri lek, basert på egen motivasjon og eget initiativ
Lek er først og fremst noe barnet opplever som morsomt og gledesfylt – noe barnet har lyst til å gjøre av egen fri vilje. Leken er helt på barnas initiativ, enten de setter den i gang selv, eller har lyst til å være med på noe andre inviterer til. Barnet tenker ikke at «nå lærer jeg noe», eller «nå er jeg flink», og det opplever noe som vi kaller «flyt». Flyt er når barnet har liten indre motstand, kan glemme seg selv og bare være til stede i aktiviteten. Barnet har en sterk opplevelse av frihet og kan utfolde seg fritt

11 Lek gjenspeiles i Rammeplanen
«Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen.» I et leke fellesskap legges grunnlaget for vennskap med hverandre. Barn som ikke deltar i lek, holdes utenfor eller ødelegger andres lek må gis særskilt oppfølging.

12 Hvorfor er leken så viktig?
> Gjennom leken får barna venner. > Gjennom leken lærer barna å være blant ulike mennesker. > Gjennom leken lærer barna å krangle, diskuterer og til slutt bli enige. > Gjennom leken lærer barna å forhandle. > Gjennom lek får barna prøve ut sin innflytelse i forholdet til andre barn

13 Ulike former for lek •Rollelek •Funksjonslek •Bevegelseslek
•Språklig lek •Konstruksjonlek •Kategoriseringslek •Reseptiv lek •Regellek

14 Bearbeiding gjennom leken
Voksenrollen i lek og læring •Voksenrollen og voksnes deltagelse i lek = begrunnet og bevisst! De voksne kan: –være lekens beskytter –hjelpe barn til deltagelse –lekekamerat for å øke status –videreutvikle lek –være en støtte og inspirator –”styre” leken ved behov –lede aktiviteten over til noe nytt

15 Læring gjennom lek - samhandlingskompetanse
Barn lærer og utvikler en sammensatt kompetanse gjennom leken. Ved å late som, går barna inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser (Rammeplanen)

16 Voksenrollen i lek og læring
•Voksenrollen og voksnes deltagelse i lek = begrunnet og bevisst! De voksne kan: –være lekens beskytter –hjelpe barn til deltagelse –lekekamerat for å øke status –videreutvikle lek –være en støtte og inspirator –”styre” leken ved behov –lede aktiviteten over til noe nytt


Laste ned ppt "Lek og Læring i barnehagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google