Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gustadmoen barnehage Med for ditt barn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gustadmoen barnehage Med for ditt barn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gustadmoen barnehage Med for ditt barn
- Sammen om trygghet, leik og læring -

2 «Friske barn i sunne barnehager»
Satsningsområdet: «Friske barn i sunne barnehager» Dette er et felles satsningsområde for hele kommunen. Barn opplever glede, trivsel, mestring og vennskap når de er fysisk aktive sammen på en god måte. Den voksnes rolle er sentral i dette. Fysisk aktivitet, god mental helse og et sunt kosthold er grunnleggende for barnets helhetlig utvikling. Friskus Friskus logo Fysisk aktivitet og bevegelse I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og fysiske egenskaper. Grunnlaget som legges i barnehagen er noe barna har med seg videre i livet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. Godt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile er av betydning for å utvikle en sunn kropp. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Samt aktiv bruk av natur og nærmiljø. Leik Leik er en helt sentral aktivitet for barn og har stor betydning for barns utvikling. I barnehagen er leik er grunnleggende for utviklingen av sosial kompetanse og vennskap. For at barnet skal ha det godt med seg selv, er det viktig å føle seg inkludert. Vi ønsker å ha fokus på et inkluderende fellesskap hvor alle skal føle seg betydningsfulle men samtidig trygghet nok til å ta egne valg.

3 Kosthold Vi er opptatt av Psykisk helse
Barnehagen er en viktig arena for å fremme sunne kostvaner blant barn. - En kropp i bevegelse er en avansert forbrenningsmotor som trenger riktig påfyll. Vi har fokus på et sunt mattilbud. Maten, enten den er medbragt eller tilberedt i barnehagen, har stor betydning for barnets utvikling og helse. Vi tilbyr barna sunne påleggsvarianter til smøremåltidet samt frukt og grønt. I tillegg har vi sunne næringsrike varmretter og salatbar/ fiske-bar. Barna får frukt til sistemåltidet hver dag. Vann som tørstedrikk utenom måltidet. Barnehagens satsning på kosthold har også gjort at vi feirer bursdager uten kaker, is o.l. Vi ønsker å være en sukkerbevisst barnehage, men ikke helt sukkerfri. Bursdagene blir feiret med flagg, krone, magisk stol, skatte- kiste og en høytidelig samling med aktivitet og stort fokus på barnet. Tilrettelegge for et trygt og utfordrende miljø for leik og læring Barna får medvirke i planlegging og vurdering ut fra sine ulike uttrykk Alle barn skal oppleve mestring Ta utgangspunkt i barnets positive sider Vi skal ha fokus på å gi barna troen på seg selv og en god selvfølelse Anerkjennelse – at små og store kommunisere på en respektfull måte. Vi er opptatt av Psykisk helse «For å være et friskt barn er det like viktig å være frisk i toppen som å være frisk i kroppen!» Erfaringer man gjør seg tidlig i livet har betydning for psykisk helse. Det er viktig at barnet blir kjent med sine egne følelser for å kunne regulere dem. Det å kjenne seg stabilisert følelsesmessig er et viktig utgangspunkt for å ta til seg læring. Foreldrene er de aller viktigste for barna, men de voksne i barnehagen har en klar og viktig andreplass. Det de ansatte i barnehagen legger inn av omsorg, trøst, forståelse ømhet, glede og latter, er med på å styrke barnets psykisk helse og følelse av mestring. Barn trenger voksne som tilfører struktur, forutsigbarhet og tydelige rammer. Godheten fra de voksne må være tilstede også når de må si «nei» og setter en grense. Trygghet er grunnleggende at barn ikke skal bli gående med stress og engstelse i kroppen. Den «profesjonelle kjærligheten» innebærer at alle barn skal oppleve tilgjengelige voksenpersoner i barnehagen som er vennlig, nysgjerrig og oppmerksom på barnas indre tilstander.

4 Mål: Mental helse- og sykehusuke
Periode Tema Mål August og september Meg selv og de andre Bli trygg i barnehagen samt legge til rette for gode relasjoner. Oktober og november Klart jeg kan! Barna skal få kjennskap til hva som er sunt for kroppen, samt oppleve mestringsglede ved å være aktiv ute og inne. Desember Jul Barna skal bli kjent med norske juletradisjoner, samt føle glede ved å gjøre noe for andre. Januar og februar Frost og fantasi Barna skal oppleve varierte og magiske vinteraktiviteter. Bruke fantasi som inspirasjon til god rolleleik. Mars og april Så rart! Stimulere til skaperglede, nysgjerrighet og undring. Mai og juni Forestilling Mestringsglede ved å skape noe sammen og opptre for andre. TEMAUKER Mål: Mental helse- og sykehusuke Mål: Barna skal lære nødnummeret 1-1-3 Barna skal lære nummeret til barnas alarmtelefon : Lære hva som er viktig for at kroppen skal ha det bra Mål: Brann uke: Lære nødnummeret 1-1-0 Vite hva man skal gjøre hvis det brenner/ brannalarmen går Få kjennskap til hva man kan gjøre for å forhindre brann Mål: Politiuke: Lære nødnummeret 1-1-2 Barna skal få kjennskap til noe av politiet gjør, samt få innblikk i enkle trafikkregler. Gustadmoen barnehage Industrivein Åmot   Tlf: e-post.: hjemmeside:


Laste ned ppt "Gustadmoen barnehage Med for ditt barn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google