Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samfunnsfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samfunnsfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samfunnsfag

2 Hva er samfunnsfag? I Samfunnsfag ser man på hvordan det politiske samfunnet er bygget opp, på hvordan styringen av landet er på forskjellige nivåer, og på vårt forhold til land, organisasjoner og mennesker andre steder i verden.

3 Lærebok og blogg http://torhenrik.no/samfunnsfag

4 Formelle rammer for faget
9 samlinger: Oppstart 11. januar - torsdager Læreplan for samfunnsfag Vurdering: To skriftlige prøver Innlevering av en fagartikkel Muntlig aktivitet på samlingen Standpunktkarakter på slutten av året Noen (kan) trekkes ut til muntlig eksamen Læreboka: Delta Blogg: torhenrik.no

5 Aktuelle spørsmål i faget
Hvem og hva påvirker meg? Hva slags rettigheter og plikter har jeg i arbeidslivet? Hvordan fungerer velferdsstaten i Norge, og i hvilke situasjoner kan jeg møte de ulike velferdsordningene? Hvordan stemmer jeg ved politiske valg? Hvorfor stemmer jeg som jeg gjør? Hvilken kultur tilhører jeg? Hvordan er det å leve i et flerkulturelt samfunn? Hva er forskjellen på urfolk og etniske minoriteter? Hva er globalisering? Hvordan påvirker globaliseringen mitt liv? Hvordan kan mitt forbruk ha noe å si for miljøet? Hva er makt, og har Norge makt i verden?

6 Hovedområder Utforskeren Individ, kultur og samfunn
Økonomi og arbeidsliv Politikk og demokrati Internasjonale forhold

7 1. Utforskeren Forstå samfunnet Vurdere kilder
Finne og forstå informasjon Drøfte muntlig og skriftlig Disse målene griper inn i alle emnene som behandles i faget Dette behandles dermed i alle kapitlene i Delta! I denne og de kommende slidene kan det gjerne legges inn bilder som illustrerer hvert enkelt hovedområde

8 2. Individ, kultur og samfunn
Sosialisering og identitet Kultur Forbrukersamfunn og forbrukerrettigheter Budsjett og økonomi Samer og urfolk Muligheter og utfordringer ved religiøs, etnisk og kulturell variasjon Dette behandles i Delta! i kapittel 3 og 4

9 3. Arbeids- og næringsliv
Yrker og (utfordringer på) arbeidsmarkedet Arbeidsledighet Organisasjoner i arbeidslivet Bedriftsetablering og regnskap Likestilling Dette behandles i Delta! i kapittel 5 og 6

10 4. Politikk og demokrati Hva er politikk?
Hvordan kan vi påvirke politikken? Demokrati og utfordringer for demokratiet Styreformer De politiske partiene Økonomisk politikk i Norge Velferdsstaten Dette behandles i Delta! i kapittel 1 og 2

11 5. Internasjonale forhold
Makt Globalisering EU og FN Krig og konflikt Menneskerettigheter Fattigdom Terrorisme Dette behandles i Delta! i kapittel 7 og 8

12 Læreboka Delta! Læreboka di har åtte kapitler, og hvert kapittel er delt inn i: Basistekst som dekker kompetansemålene i læreplanen Fordypningstekster til kapitelene – noen lette, og noen vanskeligere I flere av kapitlene finner du ungdomspartienes svar på dagsaktuelle spørsmål Og hva så med oppgavene…?

13 Oppgavene er delt i følgende kategorier:
Repeter og redegjør Her sjekker du at du har forstått stoffet Finn ut Her lærer du å finne og vurdere informasjon fra ulike kilder, i tillegg til regning, lesing og digitale ferdigheter Reflekter og diskuter Her øver du muntlig og skriftlig diskusjonskompetanse Vær kreativ Her finner du alternative undervisningsopplegg Hovedpoeng: Læreplanen med alle sine gjøreverb løses best gjennom at elevene jobber med faget. Dermed har vi vektlagt å ha gode og dekkende oppgaver, om elevene jobber seg gjennom disse så er alle læreplanmålene dekket. Oppgavene er også laget slik at utformingen av de ulike læreplanmålene er styrende for hva elevene skal gjøre i hver oppgave Typer oppgaver (repeter og redegjør, finn ut…) Oppgaver både til brødtekst, kildetekst og til fordypningstekster Grunnleggende ferdigheter Kildejobbing Regning Oppgaver i fire kategorier: Repeter og redegjør: Basert på forutgående tekst. Leseferdigheter og begrepsforståelse i sentrum. Oppgavene og fagtekstene i boka er i stor grad rettet inn mot forståelse av sentrale begreper og årsakssammenhenger. Boka er bevisst på at dette er fellesfaget samfunnsfag og avgrenser bruken av fagbegreper til begreper som også anvendes i den generelle samfunnsdebatten, og som det er avgjørende viktig for elevene å kjenne til for å kunne delta aktivt i demokratiet. Finn ut: Basert på at elevene skal finne og vurdere informasjon fra fordypningstekstene i boka eller fra kilder utenfor boka: Leseferdigheter, digitale ferdigheter knyttet til nettsøk, og kritisk vurdering av kilder og regneferdigheter knyttet til blant annet fortolkning av statistikk. Flere kompetansemål forutsetter at elevene skal søke ut informasjon selv, og mange temaer er det viktig at elevene kan anvende den aller mest oppdaterte informasjon, som en bok aldri kan gi. Boka gir imidlertid innspill til hvordan elevene må forholde og fortolke informasjon fra ulike typer kilder slik at de står bedre rustet til å gå ut og søke informasjonen enn om de ikke hadde boka som støtte. Reflekter og diskuter: Basert på spørsmål og påstander som elevene har reelt grunnlag for å diskutere, hvor det ikke finns ett riktig svar i boka. Diskusjonsoppgaver er fokusert inn mot reelle problemstillinger som også diskuteres i samfunnet utenfor samfunnsfagstimen. Forutsetninger for diskusjon finnes alltid i boka ved at temaene for diskusjon presenteres med ulike perspektiver og synspunkter, enten i hovedteksten eller i fordypningstekstene, blant annet kommentarer fra ungdomspartiene i flere av kapitlene. Muntlige ferdigheter i sentrum, men også skriveferdigheter gjennom nettdebatt og drøftende tekster. Boka gir også konkrete innspill til hvordan drøftende problemorienterte fagtekster i samfunnsfag skrives. Vær kreativ: Alternative undervisningsopplegg, blant annet flere opplegg for rollespill, kunstneriske presentasjoner og alternative teksttyper som dikt og fortellinger, men også praktiske oppgaver som å skrive en jobbsøknad. Oppgavene er alltid godt forankret i den faglige tematikken. Ikke kreativitet for kreativitetens egen skyld, men for den faglige læringens skyld. Øver særlig muntlig uttrykksevne, men også skriftlig, på alternative måter enn den klassiske fagteksten. Forutsetningene for å gjennomføre oppleggene finnes i boka.


Laste ned ppt "Samfunnsfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google