Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FOKUS. MENNESKE OG SAMFUNN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FOKUS. MENNESKE OG SAMFUNN"— Utskrift av presentasjonen:

1 FOKUS. MENNESKE OG SAMFUNN
Lærebok ● Elevnettsted ● Lærernettsted

2 Forfattere ERIK SØLVBERG
Rektor på Voss gymnas. Lang undervisningserfaring. Skrevet flere lærebøker for den videregående skolen. HANS ARNE KJELSAAS Rådgiver i Utlendingsforvaltningen. Bakgrunn: statsviter, lektor, redaktør og lærebokforfatter. THOMAS HYLLAND ERIKSEN Professor i sosialantropologi ved UiO. Utgitt mange bøker om samfunns- og kulturviten- skapelige temaer. Mottatt priser for sin forskningsformidling.

3 P R O F I L En klassiker Faglig grundig og solid Lett å orientere seg i – lett å lære fra God lesbarhet

4 HVA ER NYTT? Større format Oppdatert tekst – to nye kapitler Mange nye bilder Elevnettsted og lærerressurs

5 NOEN PEDAGOGISKE IDEER
Varierte arbeidsmåter gir god læring Vekt på forklaringsmangfold i samfunnsfagene – ”den viktige konteksten” Se sosiale fenomener i lys av samfunns- vitenskapelige teorier

6 1 Jeg og samfunnet 2 Sosialisering – en livslang
prosess 3 Massemedier – sosialisering og kommunikasjon 4 Avvik 5 Kriminalitet – en form for avvik 6 Kultur 7 Produksjon og arbeid 8 Kampen om godene 9 Hvordan er godene fordelt 10 Samfunnsvitenskapelige tenkemåter og metoder Ordforklaringer Register K A P I T T E L S T R U K T U R

7 Innledende kapittelside Hvert kapittel starter med et bilde som representere sentrale sider ved innholdet i kapitlet, og en oversikt over de læreplanmålene som stoffet i kapitlet er knyttet til.

8 Læreboktekst Teksttyper:. Hovedtekst. Margtekst. ”Eksempeltekst”
Læreboktekst Teksttyper: * Hovedtekst * Margtekst * ”Eksempeltekst” * Fordypningstekst * Tabeller * Sammendrag * Oppgaver

9 Læreboktekst Teksttyper:. Hovedtekst. Margtekst. ”Eksempeltekst”
Læreboktekst Teksttyper: * Hovedtekst * Margtekst * ”Eksempeltekst” * Fordypningstekst * Tabeller * Sammendrag * Oppgaver

10 Læreboktekst Teksttyper:. Hovedtekst. Margtekst. ”Eksempeltekst”
Læreboktekst Teksttyper: * Hovedtekst * Margtekst * ”Eksempeltekst” * Fordypningstekst * Tabeller * Sammendrag * Oppgaver

11 Sammendrag Sammendrag til hvert kapittel oppsummerer hovedpunktene i kapitlet.

12 Oppgaver Oppgavesidene til hvert kapittel inneholder differensierte oppgaver (3 nivå) som gir elevene mulighet til å repetere sentralt fagstoff og arbeide med større faglige utfordringer.

13 Illustrasjoner Bilder og tegninger underbygger temaer som tas opp i tekster og oppgaver. Bildene kan brukes som utgangspunkt for refleksjon og aktiviteter. Bildetekstene er ofte formulert som spørsmål.

14 Bilder viser kontraster
Eks. Konservatisme – kommunisme (s )

15 Bilder viser variasjon Eks. Tradisjonelt og moderne jordbruk (s. 173)

16 Bilder viser utvikling Eks. Samlebåndsteknologi (s. 176)

17 FOKUS. MENNESKE OG SAMFUNN
Et verk som krever noe av brukeren – og som gir mye tilbake


Laste ned ppt "FOKUS. MENNESKE OG SAMFUNN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google