Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Christiane &Bianca 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Christiane &Bianca 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Christiane &Bianca 2013

2 Programfag Sosialkunnskap Samfunnsgeografi
Sosiologi & sosialantropologi Politikk & menneskerettigheter

3 Oversikt over fagenes hovedområder
Programfag Oversikt over fagenes hovedområder Sosialkunnskap Samfunns- vitenskapelige arbeidsmetoder Livsfasene Velferds- forskjeller Sosiale problemer Velferdsstat og menneske – rettigheter Samfunnsgeografi geografiske verktøy og metoder Befolknings- og bosettings- geografi Økonomisk Endring i byer og regioner Utviklingsgeografi Sosiologi og sosialantropologi tenkemåter Kultur- forståelse Sosialisering Produksjon og arbeid Fordeling av goder Politikk og menneske- Politiske prosesser og institusjoner Demokrati og medborgerskap Internasjonale politiske systemer og aktører samarbeidsforhold og konflikter Menneske- rettighetenes verdigrunnlag rettighetene i politisk praksis

4 HOVEDOMRÅDER: Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder Livsfaser
Velferdsforskjeller Sosiale problemer Velferdsstat og menneskerettigheter

5 Har du lurt på hvor mange ”munner” jorden klarer å mette?
Hva skjer dersom kinesere fortsetter å få bare ett barn? Hvorfor er noen rike, mens andre er fattige? Hvorfor er BHG en populær skole? Dette er noen av spørsmålene som du kan komme til å utforske dersom du velger samfunnsgeografi som programfag. Videre studiemuligheter. Hva kan en geograf jobbe med?

6 HOVEDOMRÅDER: Samfunnsgeografiske verktøy og metoder
Befolknings- og bosettingsgeografi Økonomisk geografi Endring i byer og regioner Utviklingsgeografi

7 Samfunnsgeografiske verktøy og metoder
Handler om: Geografiske arbeidsmåter og nivåer. Vi ser nærmere på geografiske informasjonssystemer, samfunnsgeografisk kartanalyse og statistisk materiale.

8 Befolknings- og bosettingsgeografi
Tar for seg spørsmål som: Hvorfor får kvinner i afrikanske land like mange barn som norske kvinner gjorde for 100 år siden? Hvorfor flytter folk fra bygdene i Norge? Hvorfor flykter folk fra hjemlandet sitt?

9 Økonomisk geografi Drøfter problemer som:
Vil vi ha industriarbeidsplasser i Norge om 10 år, eller vil all industri bli flyttet til lavkostland? Er økonomisk globalisering det beste som har skjedd i verden? Hvorfor er det dyrere å selge fersk fisk i Hammerfest enn norsk frossenfisk pakket i Kina?

10 Endring i byer og regioner
Tar for seg spørsmål som: Har hjemstedet noe å si for en persons identitet? Begrenser EU Norges muligheter til å utvikle og bevare norske arbeidsplasser? Hvorfor bor de rike på vestkanten og de fattige på østkanten i Oslo? Kan vi se slike skiller i bosetningsmønsteret i Bergen?

11 Utviklingsgeografi Stiller spørsmål som:
Hvorfor er noen rike, mens andre er fattige? Hvorfor har land med like oljeressurser som Norge fattigdomsproblemer? Hvordan kan fattige land utvikles? Hva skjer dersom hele verdens befolkning skal spise biff til middag? Er den økonomiske utviklingen i verden bærekraftig? Bianca - 08

12 Geografi kan du for eksempel studere ved:
Universitetet i Bergen - Geografi Universitetet i Oslo - Samfunnsgeografi - Naturgeografi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som er lokalisert i Trondheim   Det er også mulig å studere geografi i utlandet for eksempel i: England - Oxford University Australia - The University of Melbourne USA - University of California Tilbake

13 Du kan studere geografi på universiteter – både i Norge og i utlandet.
Jobbmuligheter 5-timersfaget i samfunnsgeografi egner seg godt i kombinasjon med andre fag innenfor programområdet samfunnsfag og økonomi. Du kan studere geografi på universiteter – både i Norge og i utlandet. Som geograf kan du jobbe i kommuner, fylkeskommuner og departementer med arbeidsoppgaver innenfor arealplanlegging, kartlegging, miljøforvaltning, næringsplanlegging, regional utvikling, samferdsel eller bistands- og utviklingsarbeid. Mange geografer jobber som lærere på videregående skoler eller som forskere ved høgskoler og universiteter. Andre er ansatt i SSB, Statens kartverk, og andre statlige etater, eller i ulike bistands- og interesseorganisasjoner. Geografer jobber også i privat næringsliv, for eksempel med utvikling av GIS (geografiske informasjonssystemer), eller i forlag. Tilbake Kilde:

14 HOVEDOMRÅDER: Politiske prosesser og institusjoner Demokrati og medborgerskap Internasjonale politiske systemer og aktører Internasjonale samarbeidsforhold og konflikter Menneskerettighetenes verdigrunnlag Menneskerettighetene i politisk praksis

15 HOVEDOMRÅDER: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter Kulturforståelse
Sosialisering Produksjon og arbeid Fordeling av goder Bianca 2011

16 En person før man har studert sosiologi & sosialantropologi
Bildet er hentet fra læreboken til Thomas Hylland Eriksen. Små steder - store spørsmål; innføring i sosialantropologi.

17 En person ved skoleårets slutt…
Tegn på politisk makt og posisjon i stammehiarkiet. Eksempel på en annen kultur enn den norske kulturen. Tema: Kulturforståelse Han gir oss informasjon (data) som skal brukes i ett forskningsprosjekt. Tema: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter Statussymbol Kommunikasjon Tema: Sosialisering Bananskjørtet er et eksempel på en lokal fletteteknikk. Tema: Produksjon og arbeid Kilde: Thomas Hylland Eriksen. Små steder - store spørsmål; innføring i sosialantropologi. Familie Han lever i et lagdelt samfunn med liten sosial mobilitet. Tema: Fordeling av goder Mobilitet Fremdeles en trivelig fyr, men nå også informant

18 Programfag Ordning Sosialkunnskap Elevene kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig eksamen. Samfunnsgeografi Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Sosiologi og sosialantropologi Politikk og menneskerettigheter

19


Laste ned ppt "Christiane &Bianca 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google