Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning - Nasjonale mediehus Q4-13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning - Nasjonale mediehus Q4-13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning - Nasjonale mediehus Q4-13

2 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Innhold 2 1 Sammendrag 3 2 Innledning 5 3 Samlet dekning for mediehus 7 4 Dekning for mediehus etter alder 14 5 Mediekonsern 19 6 Dekning for konsern etter alder 28 7 VEDLEGG: Oversikt mediehus og mediekonsern 33 8 Feilmarginer og publisering 36

3 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 1 Sammendrag

4 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Sammendrag Tall for Q4-2013 (uke 40-50) viser at NRK samler 88% av befolkningen 12 år+ daglig. TV 2-gruppen samler 65% av befolkningen daglig, mens VG samler 56% av befolkningen daglig. Se grafikk side 8. NRK er det mediehuset som samler flest i alle aldersgruppene. Se grafikk side 15-18. Blant de unge i alderen 12-19 år, har NRK, TV 2 og VG høyest oppslutning når vi ser på mediehusene. NRK samler daglig 70%, mens VG samler 58% og TV2 samler 56%. Se grafikk side 15. Blant de som er 40 år og eldre er det NRK og TV 2 som samler flest. Se grafikk side 17- 18. I alderssegmentet 20 til 39 år er det NRK og VG som samler flest. Se side 16. Ser vi på mediekonsernene, samler NRK daglig 88% av befolkningen 12 år+, Schibsted samler 76%, Egmont 67%, SBS 48%, Amedia 42%, MTG 40% og Polaris samler 12% av befolkningen daglig. Se grafikk side 20. Ser vi på de eldre (60 år +) har NRK desidert høyest oppslutning blant mediekonsernene. Ser vi på aldersgruppen 12-19 år er NRK hårfint størst også her. I gruppen 20-39 år har Schibsted noe høyere oppslutning enn NRK. Se side 29-32.

5 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 2 Innledning

6 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Metode Totalt er 11.108 personer 12 år eller eldre blitt intervjuet på telefon i Q4-2013 (uke 40- 50). Dataene er samlet inn i Forbruker & Media-undersøkelsen(F&M), med rundt 45.000 intervju (CATI) i året. F&M er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge. Den inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, radiostasjoner, TV-kanaler, Internett, mobil, tekst-TV, magasiner, fagblader og direkte reklame. F&M gir mulighet for å sammenligne medier med hverandre, og å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. Undersøkelsen er dermed det viktigste arbeidsredskapet for annonsekonsulenter, reklamebyrå, mediebyrå, annonsører og medier når markeder og målgrupper beskrives, og medier velges for reklamekampanjer. 1% av befolkningen svarer til 43.127 personer 12 år eller eldre. Rapporten inneholder tall for mediehus og konsern som måles i Forbruker & Media. Opplysninger om eierskap hentes blant annet fra Medieregisteret hos Medietilsynet: http://www.medietilsynet.no/no/Oppslag/Medieregisteret/ http://www.medietilsynet.no/no/Oppslag/Medieregisteret/

7 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 3 Samlet dekning for mediehus

8 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediehusene totalt NRK samler 88% av befolkningen daglig TV 2 samler 65% av befolkningen daglig VG samler 56% av befolkningen daglig Dagbladet samler 35% av befolkningen daglig Aftenposten samler 30% av befolkningen daglig 8

9 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for NRK NRK samler 88% av befolkningen daglig. 66% ser på NRK TV, 53% lytter på NRK Radio, 42% bruker NRK.no, 23% bruker NRK Mobil, 14% bruker NRK Tekst-TV, 9% bruker NRK Nett-TV. Tallene gjelder alle ukedager. 9

10 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for TV 2-gruppen TV 2 samler 66% av befolkningen daglig. 57% ser på TV 2, 26% ser på TV 2 Nyhetskanalen, 13% bruker TV2.no, 11% ser på TV 2 Zebra, 6% ser på TV 2 Mobil, 5% bruker TV 2 Bliss, 2% bruker TV 2 Sumo. Tallene gjelder alle ukedager. 10

11 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for VG VG samler 56% av befolkningen daglig. VG totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. VG totalt inneholder tall for ”lest i går”. 47% leser VG Nett, 26% bruker VG Mobil, 15% leser papirutgaven*, 10% bruker VG TV, 6% leser E24, 3% bruker E24 Mobil. Tallene gjelder alle ukedager. *For papirutgaven gjelder det siste offisielle lesertallet fra F&M 13/2 (2012/2013). 11

12 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for Dagbladet Dagbladet samler 35% av befolkningen daglig. Dagbladet totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. Dagbladet totalt inneholder tall for ”lest i går”. 29% leser nettutgaven, 14% bruker Dagbladet Mobil, 8% leser papirutgaven* 3% bruker dbtv. Tallene gjelder alle ukedager. *For papirutgaven gjelder det siste offisielle lesertallet fra F&M 13/2 (2012/2013). 12

13 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for Aftenposten Aftenposten samler totalt 30% av befolkningen daglig. Aftenposten totalt inneholder IKKE det offisielle lesertallet for avisen for det aktuelle kvartalet. Aftenposten totalt inneholder tall for ”lest i går”. 19% bruker nettutgaven, 15% leser papirutgaven*, 8% bruker Aftenposten Mobil. Tallene gjelder alle ukedager. *For papirutgaven gjelder det siste offisielle lesertallet fra F&M 13/2 (2012/2013). 13

14 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 4 Dekning for mediehus etter alder

15 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediehusene 12-19 år 15

16 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediehusene 20-39 år 16

17 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediehusene 40-59 år 17

18 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediehusene 60 år+ 18

19 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 5 Mediekonsern

20 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediekonsern NRK samler 88% av befolkningen daglig Schibsted samler 76% av befolkningen daglig Egmont* samler 67% av befolkningen daglig SBS Discovery samler 48% av befolkningen daglig Amedia samler 42% av befolkningen daglig MTG samler 40% av befolkningen daglig Polaris Media samler 12% av befolkningen daglig TLC Norge og Discovery er inkludert i SBS Discoverys dekning fra Q3-2013. Egmonts blader og enkelte nettsteder er ikke med i beregningen. 20

21 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for NRK NRK samler 88% av befolkningen daglig. 66% ser på NRK TV, 53% lytter på NRK Radio, 42% bruker NRK.no, 23% bruker NRK Mobil, 14% bruker NRK Tekst-TV, 9% bruker NRK Nett-TV. Tallene gjelder alle ukedager. 21

22 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for Schibsted 22 Schibsted samler 76% av befolkningen daglig. 61% bruker Schibsted-eide internettsider, 34% leser Schibsted-eide papiraviser, 32% bruker Schibsted-eide mobilsider. Tallene gjelder alle ukedager.

23 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for Egmont 23 Egmont samler 67% av befolkningen daglig. 61% ser på Egmont-eide TV-kanaler, 22% bruker Egmont-eide internettsider*, 6% bruker Egmont-eide mobilsider. Tallene gjelder alle ukedager. * Nettavisen ble lagt til Egmonts oppslutning Q1-2013. Nettavisen er eid av både Amedia og Egmont (50% hver). Egmonts blader og nettstedet KIikk er ikke med i beregningen.

24 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for SBS Discovery SBS Discovery samler 48% av befolkningen daglig. 29% ser på TV Norge, 15% lytter på Radio Norge, 11% ser på Discovery, 11% ser på MAX, 7% ser på FEM, 5% ser på VOX, 5% ser på TLC Norge 1% lytter på Radio1, 1% lytter på The Voice radio. Tallene gjelder alle ukedager. 24 TLC Norge og Discovery er inkludert i SBS Discoverys dekning fra Q3-2013.

25 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for Amedia 25 Amedia samler 42% av befolkningen daglig. 26% bruker Amedia-eide internettsider, 25% leser Amedia-eide papiraviser, 5% lytter på Amedia-eide mobilsider, 3% bruker Amedia-eide radiokanaler. Tallene gjelder alle ukedager.

26 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for MTG MTG samler 40% av befolkningen daglig. 22% lytter på P4, 19% ser på TV3, 11% ser på Viasat4, 2% lytter på P5, 2% ser på Viasat fotball. Tallene gjelder alle ukedager. 26

27 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for Polaris Media 27 Polaris Media samler 12% av befolkningen daglig. 8% leser Polaris-eide papiraviser, 8% bruker Polaris-eide internettsider, 2% bruker Polaris-eide mobilsider, 0,04% lytter på Polaris-eide radiokanaler. Tallene gjelder alle ukedager.

28 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 6 Dekning for konsern etter alder

29 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediekonsernene 12-19 år 29 TLC Norge og Discovery er inkludert i SBS Discoverys dekning fra Q3-2013. Egmonts blader og enkelte nettsteder er ikke med i beregningen.

30 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediekonsernene 20-39 år 30 TLC Norge og Discovery er inkludert i SBS Discoverys dekning fra Q3-2013. Egmonts blader og enkelte nettsteder er ikke med i beregningen.

31 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediekonsernene 40-59 år 31 TLC Norge og Discovery er inkludert i SBS Discoverys dekning fra Q3-2013. Egmonts blader og enkelte nettsteder er ikke med i beregningen.

32 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning for mediekonsernene 60 år+ 32 TLC Norge og Discovery er inkludert i SBS Discoverys dekning fra Q3-2013. Egmonts blader og enkelte nettsteder er ikke med i beregningen.

33 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 7 VEDLEGG: Oversikt mediehus og mediekonsern

34 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 NRK: NRK TV, NRK radio (inkl. distriktssendinger), NRK.no, NRK Tekst-TV, NRK Mobil, NRK Nett-TV. TV 2: TV 2, TV2 Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, TV 2 Bliss, tv2.no, TV 2 Mobil, TV 2 Sumo VG: VG (papiravis), VG Nett, VG Mobil, VG TV, E24.no, E24 Mobil Dagbladet: Dagbladet (papiravis), dagbladet.no, Dagbladet Mobil, dbtv Aftenposten: Aftenposten (papiravis), aftenposten.no, Aftenposten Mobil Oversikt mediehus 34

35 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Schibsted: Aftenposten Mrg, Aftenposten.no, VG, VGnett, VG mobil, VG TV, Finn.no, Finn Mobil, Bergens Tidende, BT.no, Fædrelandsvennen, fvn.no, Fvn Mobil, Stavanger Aftenblad, Aftenbladet.no, Aftenbladet Mobil, E24.no, E24mobil, 8 stk lokalaviser, 5 lokale nettsteder. NRK: NRK TV, NRK radio (inkl. distriktssendinger), NRK.no, NRK Tekst-TV, NRK Mobil, NRK Nett-TV. Egmont: TV 2, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Zebra, TV 2 Bliss, TV2.no, TV 2 Mobil, TV 2 Sumo, Nettavisen*. Amedia: ca. 75 lokalaviser, ca. 50 nettsteder (inkl. Nettavisen*), lokalradio. SBS Discovery: Radio1, The Voice radio, Radio Norge, TVNorge, FEM, MAX, VOX, TLC Norge, Discovery MTG: P4, P5, TV3, Viasat4, Viasat fotball. Polaris Media: Adresseavisen, Adressa.no, Adresseavisen mobil, 25 lokalaviser og 16 nettsteder. Oversikt konsern 35 * På grunn av beregning av dobbeltdekning, faller hele Nettavisens oppslutning inn under både Amedia og Egmont, selv om konsernene kun eier 50% hver.

36 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 8 Feilmarginer og publisering

37 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Denne oversikten over feilmarginer angir et intervall for prosentresultatet som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. F.eks. vil dekningen (den sanne verdi) for et medium som viser 10% med 10.000 observasjoner (intervju), ligge mellom 9,4% - 10,6%. Feilmarginen er her altså +/- 0,6%, som tilsvarer +/- 25.000 personer. Dette finner vi ved å ta utgangspunkt i 10.000 under "antall intervju" og i et prosentresultat på 10%. Matrisen viser at feilmarginene øker jo mindre utvalget er (antall obs.), og jo nærmere prosentresultat er 50%. 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør 43.127 personer Antall intervju 1/99%3/97% 5/95% 10/90 % 20/80 % 30/70 % 40/60 % 50/50 % 1002,03,34,35,97,9 9,0 9,6 9,8 2001,22,43,04,25,56,46,8 6,9 4001,01,72,23,03,94,54,8 4,9 8000,61,21,52,12,83,23,4 3,5 10000,61,11,41,92,52,83,0 3,1 12000,61,01,21,72,32,62,8 2,9 25000,40,60,91,21,61,81,9 2,0 30000,40,60,81,11,51,71,8 1,8 100000,20,30,40,60,80,91,0 1,0 300000,10,10,20,40,40,50,5 0,5 Feilmarginer 37

38 Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Ved publisering av resultater fra undersøkelser gjennomført av TNS Gallup, skal navn på oppdragsgiver og institutt alltid oppgis. For øvrig gjelder artikkel 29 i Norsk Markedsanalyse Forenings Etiske Regler som retningslinjer for offentliggjøring av resultater. Dersom det publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra resultatene, forbeholder TNS Gallup seg rett til å publisere resultater fra samme undersøkelse for å gi en korrekt og nøytral framstilling. Publisering 38


Laste ned ppt "Daglig dekning - Nasjonale mediehus © TNS Forbruker & Media Q4-13 Daglig dekning - Nasjonale mediehus Q4-13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google