Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008
Forbruker & Media ”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008 © TNS Gallup Katja Møglestue

2 Innholdsfortegnelse Innhold: Sammendrag side 3 Innledning side 4
Metodebeskrivelse side 5 Bruk av Internett generelt side 8 Historisk utvikling ukentlig lesere side 9 Historisk utvikling daglig lesere side 16 Demografi side 23 Feilmarginer side 26 Publisering side 27 2

3 Sammendrag Tilgangen til Internett økte med 1-proentpoeng fra 3. til 4. kvartal (89%). Den daglige bruken av Internett gikk frem med hele 5%-poeng fra 3. til 4. kvartal. I 4. kvartal 2008 brukte 72% dvs ca personer Internett daglig (se side 8). Daglige Internett brukere skiller seg fra resten av befolkningen. Det er flere menn enn kvinner, flere unge enn eldre, flere med høy utdanning og høy inntekt som bruker nettet daglig kontra generelt i befolkningen 12 år + (se side 23). Standard demografiske kjennetegn viser at nettstedene har et attraktivt og resurssterkt publikum som er av interesse for annonsørene. I 4. kvartal 2008 (uke 40-50) var VG Nett størst med daglige personer som besøkte nettstedet etterfulgt av Dagbladet.no med daglige personer (se grafikk side 16). NRK (NRK.no/yr.no) er tredje størst med daglige personer. I 2008 var VG Nett størst med daglige personer som besøkte nettstedet etterfulgt av Dagbladet.no med daglige personer (se grafikk side 16). Nettstedene har attraktive målgrupper (se side 23-25). NA24 og E24 har flest mannlige brukere mens MSN.no har en lett overvekt av kvinner. Nettby og MSN.no har flest unge brukere mens Vårt Land og Dagsavisen har flest eldre brukere i aldersgruppen 50 år +. Vårt Land har flest brukere i aldersgruppen 60+. Vårt Land og DN.no har flest brukere med høy utdanning. NA24 har flest brukere med høy inntekt (600 +). 3

4 Innledning TNS Gallup vil hvert kvartal rapportere og distribuere tall for de nettstedene/nettavisene som har inngått kontrakt om måling i Forbruker&Media. TNS Gallup vil lage ulike analyser fra F&M som beskriver HVEM brukerne er mht demografiske kjennetegn (alder, kjønn, utdanning, husstandsinntekt) holdninger, meninger, gjøremål og ikke minst forbruker atferd. Videre vil vi lage ulike multi-medie analyser for å studere bruk av nettsteder i lys av bruk av andre medier. Rapporten inneholder ukentlig og daglig lesere for nettstedene/nettavisene som måles i F&M samt multimedieanalyse av avis og nett. Dataene er samlet inn via Forbruker & Media, som er den eneste fullverdige multi- medieundersøkelsen i Norge. Rundt intervju gjennomføres hvert år, med ca. 623 intervju hver uke. Målgruppen er personer 12 år eller eldre. Tallene på side er hentet fra Gallup Pulsar Media 08/11. Det er gjennomført intervju 4. kvartal 2008 (uke ). Rapporten inneholder også data for hele 2008 (uke ). Rapporteringen er både skriftlig, via Gallup Pulsar Media og Gallup PC Forbruker & Media. 4

5 Metodebeskrivelse: Hva måler F&M?
F&M Internett Rapporten inneholder ukentlig og daglig dekning for nettsteder som blir opplest i telefondelen av Forbruker & Media. Hvert enkelt nettsted fremstår som opplest tittel, og respondentene besvarer i denne sammenheng hvorvidt de har besøkt nevnte nettsted i går eller siste uke. F&M Internett er en dekningsundersøkelse ikke en oppslagsmåling F&M Internett er en dekningsundersøkelse som sier noe om antallet unike personer som har besøkt nevnte nettsted minst en gang i løpet av perioden. Den sier derimot ikke noe om hvor mange ganger de samme personene har vært innom nettstedene, ei heller hvor lang tid de har benyttet. I korthet betyr dette at F&M Internett er en ren dekningsundersøkelse, og ikke en oppslagsmåling - og må heller ikke forveksles med dette. Eks: Dersom F&M Internett viser at personer oppgir å ha vært innom et nettsted i løpet av den siste uken betyr dette at disse har vært innom minst èn gang. For to nettsteder med besøkende hver kan derimot antallet sider lastet ned fra server være helt forskjellig - avhengig av brukerstrukturen for de enkelte nettsteder. 5

6 Metodebeskrivelse: Forholdet mellom TNS Metrix og F&M
Forholdet mellom browsermålingene i TNS Metrix (som måler unike oppkoblede nettlesere) og spørreundersøkelsen F&M er komplisert, og det er ikke nødvendigvis alltid sammenheng mellom disse målingene. Dessuten har browsermålinger fått store utfordringer i forhold til cookie-deletion, spesielt det siste året og feilkilden blir større jo lengre måleperioden blir. TNS Gallup har sett på utviklingen for F&M og Metrix siden Begge målingene viser vekst for de målte nettstedene. Metrix har en sterkere vekst, og noe av dette skyldes cookie-deletion (se punkt 3). Tre forklaringer på avvik:  1. Metrix måler unike nettlesere, mens F&M måler unike personer. Dette er og vil alltid være vidt forskjellige måleenheter som alltid vil gi ulike størrelser og utviklingstrekk. Gjennomsnittlig antall daglige unike brukere (UV) i TNS Metrix er lavere enn antall målte unike personer i F&M. Dette kan skyldes at det er flere unike personer som benytter samme pc til å få tilgang på et nettsted, og blir dermed målt som en UV i TNS Metrix. F&M gir et rimelig godt estimat på hvor mange personer som besøker et nettsted på samme måte som vi har tiltro til beregning av lesertallene for papiravisene. I forhold til medieplanlegging og mediehus analyser har vi anbefalt over MBLs gruppe for nettmålinger at Topplisten harmoniseres med F&M, og at man rapporterer den på daglig dekningsnivå. 2. Feilmarginer Selv om F&M inneholder årlige intervju så har man i F&M som i alle spørreundersøkelser feilmarginer. Det blir intervjuet hvert kvartal på landsbasis men betydelig lavere på regionalt plan. Man bør derfor være svært forsiktige med å tolke kvartalsvise "endringer". 3. Cookie-deletion I løpet av en viss periode vil det forekomme at brukere sletter informasjonskapselen som vi bruker til å måle med, og jo lengre tid det er snakk om jo større sjanse er det for at den blir slettet og man må opprette en ny - og dermed blir samme nettleser målt flere ganger. TNS Gallup har flere ganger redegjort for dette overfor vår kontraktspartner MBL og foreslått prosedyrer for å bedre denne feilkilden. Videre har TNS Gallup foreslått å gå over til å rapportere Topplisten daglig og harmonisere den med F&M, og da vil man redusere denne feilkilden ytterligere. Cookie-deletion forekommer blant annet pga: a) Antivirus programmer kan automatisk slette informasjonskapsler. b) Nye nettlesere som Firefox, Explorer 7 etc. kan settes opp til å fjerne informasjonskapsler når nettleseren avsluttes. 6

7 Metodebeskrivelse: Forholdet mellom TNS Metrix og F&M
Browsermålingen TNS Metrix og spørreundersøkelsen F&M måler ikke nødvendigvis det samme nettstedet: Feks spør F&M om brukeren har vært på SOL.NO, mens i TNS Metrix måles både sol.no og start.no som samme nettsted (fra juni 08). Et annet eksempel er MSN. I F&M spørres det om brukeren har vært på MSN.no mens i TNS Metrix måles blant annet nettstedene no.msn.com, search.live.com, msno.starlounge.com og som en del av Topplisteføringen til MSN. Forskjeller mellom Ident og F&M: F&M er en landsrepresentativ undersøkelse via CATI, mens Ident er en CAWI undersøkelse. Ident vil derfor gi høyere dekning enn F&M, men analyser viser at strukturen mht alder, kjønn, utdanning og inntekt stemmer godt overens med hverandre. 7

8 Bruk av Internett % 8 Kilde: Forbruker & Media

9 Ukentlig antall personer i tusen 1996 – 2008 (1/7)
* kun VG Nett ** NRK.no/yr.no. Fom Q2/08 inkl. NRK også yr.no *** Nettavisen/Side2/biip/yeye Fom Q3/08 inkl. Mediehuset NETTAVISEN også biip/yeye Fom Q3/08 inkl. Mediehuset NETTAVISEN ikke NA24 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer 9 Kilde: Forbruker & Media

10 Ukentlig antall personer i tusen 1996 – 2008 (2/7)
1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer 10 Kilde: Forbruker & Media

11 Ukentlig antall personer i tusen 1996 – 2008 (3/7)
1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer 11 Kilde: Forbruker & Media

12 Ukentlig antall personer i tusen 2004 – 2008 (4/7)
1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer NB! Vær oppmerksom på små baser 12 Kilde: Forbruker & Media

13 Ukentlig antall personer i tusen 2005 – 2008 (5/7)
NB! Vær oppmerksom på små baser 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Kilde: Forbruker & Media 13

14 Ukentlig antall personer i tusen 2005 – 2008 (6/7) Samkjøringer
1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Kilde: Forbruker & Media 14

15 Ukentlig antall personer i tusen 2005 - 2008 (7/7) Andre nettsteder
* Nettby inkl. ikke VG Nett 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Kilde: Forbruker & Media 15

16 Daglig antall personer i tusen 1996 – 2008 (1/7)
* VG Nett inkl. ikke Nettby ** NRK.no/yr.no. Fom Q2/08 inkl. NRK også yr.no *** Nettavisen/Side2/biip/yeye Fom Q3/08 inkl. Mediehuset NETTAVISEN også biip/yeye Fom Q3/08 inkl. Mediehuset NETTAVISEN ikke NA24 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer 16 Kilde: Forbruker & Media

17 Daglig antall personer i tusen 1996 – 2008 (2/7)
1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer 17 Kilde: Forbruker & Media

18 Daglig antall personer i tusen 1996 – 2008 (3/7)
1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Kilde: Forbruker & Media 18

19 Daglig antall personer i tusen 2004 – 2008 (4/7)
NB! Vær oppmerksom på små baser 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Kilde: Forbruker & Media 19

20 Daglig antall personer i tusen 2005 – 2008 (5/7)
NB! Vær oppmerksom på små baser 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Kilde: Forbruker & Media 20

21 Daglig antall personer i tusen 2005 – 2008 (6/7) Samkjøringer
1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Kilde: Forbruker & Media 21

22 Daglig antall personer i tusen 2005 - 2008 (7/7) Andre nettsteder
* Nettby inkl. ikke VG Nett 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Kilde: Forbruker & Media 22

23 Hvem besøker nettstedene? (1/3)
Kilde: Forbruker & Media * NRK inkl. yr.no (NRK.no/yr.no) **Nettavisen/Side2/yeye/biip Strukturprosent blant ukentlige lesere 4.kvartal 2008 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. 23 NB! Vær oppmerksom på små baser for de minste nettavisene

24 Hvem besøker nettstedene? (2/3)
Kilde: Forbruker & Media Strukturprosent blant ukentlige lesere 4.kvartal 2008 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. * Nettby ikke VG Nett 24 NB! Vær oppmerksom på små baser for de minste nettavisene

25 Hvem besøker nettstedene? (3/3)
Kilde: Forbruker & Media Strukturprosent blant ukentlige lesere uke 1– 50/08 etter kjønn, alder, utdanning og husstandsinntekt. 25 NB! Vær oppmerksom på små baser for de minste nettavisene *Uke 1 – 50/2008

26 Feilmarginer Denne oversikten over feilmarginer angir et intervall for prosentresultatet som med 95% sannsynlighet inneholder det sanne resultat. F.eks. vil dekningen (den sanne verdi) for et medium som viser 10% med observasjoner (intervju), ligge mellom 9,4% - 10,6%. Feilmarginen er her altså +/- 0,6%, som tilsvarer +/ personer. Dette finner vi ved å ta utgangspunkt i under "antall intervju" og i et prosentresultat på 10%. Matrisen viser at feilmarginene øker jo mindre utvalget er (antall obs.), og jo nærmere prosentresultat er 50%. 1% av befolkningen 12 år eller eldre utgjør personer Antall intervju 1/99% 3/97% /95% /90 % 20/80 % 30/70 % /60 % 50/50 % 100 2,0 3,3 4,3 5,9 7,9 9,0 9, ,8 200 1,2 2,4 3,0 4,2 5,5 6,4 6, ,9 400 1,0 1,7 2,2 3,0 3,9 4,5 4, ,9 800 0,6 1,2 1,5 2,1 2,8 3,2 3, ,5 1000 0,6 1,1 1,4 1,9 2,5 2,8 3, ,1 1200 0,6 1,0 1,2 1,7 2,3 2,6 2, ,9 2500 0,4 0,6 0,9 1,2 1,6 1,8 1, ,0 3000 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 1,7 1, ,8 ,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1, ,0 ,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0, ,5 26

27 Publisering Ved publisering av resultater fra undersøkelser gjennomført av TNS Gallup, skal navn på oppdragsgiver og institutt alltid oppgis. For øvrig gjelder artikkel 29 i Norsk Markedsanalyse Forenings Etiske Regler som retningslinjer for offentliggjøring av resultater. Dersom det publiseres feilaktige tall eller villedende utdrag fra resultatene, forbeholder TNS Gallup seg rett til å publisere resultater fra samme undersøkelse for å gi en korrekt og nøytral framstilling. 27


Laste ned ppt "”Hvem besøker nettstedene” 4. kvartal 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google