Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digitalisering i askerskolen Orientering komite for oppvekst 15.03.2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digitalisering i askerskolen Orientering komite for oppvekst 15.03.2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digitalisering i askerskolen Orientering komite for oppvekst 15.03.2016

2 Digitalisering Pilotprosjekt Hva vil vi oppnå? Strategi for digitalisering Dagens situasjon Maskinbehov Kompetanseutviklingstiltak Infrastruktur Finansieringsbehov

3 Pilotprosjekt Få erfaring med 1:1 – teknisk, støtte, pedagogisk, didaktisk – Forberede lærere – Klasseledelse – Elevenes læring - digital dømmekraft Borgen ungdomsskole 1:1 på 8. trinn Nesøya skole 1:1 på tre trinn Hagaløkka skole 1:1 på tre trinn

4 Film fra Borgen

5 Overordnede dokumenter Kunnskapsløftet – Digitale ferdigheter en av fem gr.leggende ferdigheter – Digitale kompetansemål i fagene Fremtidens kompetanse (Ludvigsenutvalget) – Fire kompetanser for fremtiden – Alle forutsetter digitale ferdigheter

6 Hva vil vi oppnå? Digital læring Læring gjennom digitale virkemidler Fremtidens kompetanse Deltakelse i fremtidens samfunn

7 Strategi Målene skolene skal arbeide mot – Elevenes læring – Lærerrollen – Ledelse Skoleleder Skoleeier – Samhandling Foresatte Næringsliv

8 Den tradisjonelle læringen Skolene og lærerne bruker IKT når det er hensiktsmessig Læreren leder læringen – Tradisjonelle metoder: lesing, skriving, regning etc – Digital læring for å utvide og variere

9 PC/maskin-tetthet Politisk vedtak juni 2005 standard for pc-tetthet – 1:2 på u.trinnet – 1:4 på b.trinnet 1-45-78-10 Bærum1:1 på 15 pilotskoler, tidl. 1:5 bsk 1:3 usk DrammenStandard 1:3, men har mer 1:1 (7 år)Plan 1:1 for alle Kongsberg1:21:1 iPad for alle unntatt en usk Asker1:4 1:2Vedtak 2005

10 Når elever deler pc-er PCer er innmeldt i Active directory – Styrer programmer, tilganger og profiler – Forutsetning for å dele pc-er Høyt krav til yteevene og pris Lang innloggingstid mye vedlikehold Sjelden at alle pc-er i en tralle eller i et klassesett er operative

11 Elevenes kompetansenivå Digital test 4. trinn - utdanningsdirektoratet – 13 % under kritisk grense – Variasjon mellom skoler – Variasjon fra år til år – For mye avhengig av den enkelte lærer?

12 Behov for flere digitale enheter Erfaringer viser at 1:1 gir økt læring – Digitale ferdigheter – Motivasjon Mål om 1:1 på 5-10 trinn HP 2016 – 8. trinn – 800 elever pr. trinn, digital enhet 5-10.000 – Investeringsbehov 4-8 mill. pr år – Kan vi vente i 6 år?

13 Investering/leie Leie – Lavere kostnad første år – Kan komme raskere til målet – Kan bruke driftsmidler – Leverandør håndterer enheter etter leietid – Noe dyrere i sum enn innkjøp Investering – Kommunens eiendom – Noe billigere – Restverdi

14 Læreres kompetansenivå Kartlegging – egenvurdering Forhåndsdefinert kompetanse jf. stilling Gap-analyse Tema i medarbeider- samtalen

15 Medarbeiderinntastet versus stillingsprofil Positivt kompetansegap (f.eks. 5-4 = 1) Kompetansegap = 0 (f.eks. 4-4 = 0) Kompetansegap = -1 (f.eks. 3-4 = -1) Kompetansegap 2 eller større (f.eks. 2-4 = - 2) I det siste tilfellet har medarbeideren skåret seg selv til nivå 2, mens kravet eller målet i den aktuelle stillingsprofilen er 4

16 Grunnleggende IKT-kompetanse

17 Kompetanseutvikling lærere > Erfaring fra andre kommuner og egne pilotskoler –Lærere Kompetansemiljø - igangsetter MOOC Ressurslærere og nettverkslæring –Ledere Nettverk Forventninger og oppfølging > Midler til innkjøp av kompetansemiljø

18 Infrastruktur Nettilgang – Fiberkabler til alle skoler – Få begrensninger Trådløst nett på skolene – Kartlegging pågår – Oppgraderer hele skoler – Investeringsbehov u. skoler 3,7 mill

19 Finansieringsbehov Anskaffelse av digitale enheter Investering i infrastruktur Kompetanseutviklingstiltak

20 Fremdrift i saken Politisk sak i komiteen 19. april Kommunestyrebehandling 26.april Iverksetting av innkjøp/leie/oppgradering av infrastruktur Nye digitale enheter ute på skolene fra jan 2017


Laste ned ppt "Digitalisering i askerskolen Orientering komite for oppvekst 15.03.2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google