Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsmelding 20 På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsmelding 20 På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsmelding 20 På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen

2 Sikre en sterk offentlig fellesskole og beholde dagens lov om privatskoler Videreføre satsingen «bedre læringsmiljø», fortsette arbeidet mot mobbing Ta sikte på å opprette et nasjonalt senter for ernæring, fysisk aktivitet og helse i barnehager og skoler Regjeringen vil:

3 Utarbeide en fornyet generell del av læreplanverket for Kunnskapsløftet Nedsette et offentlig utvalg som får i mandat å utrede framtidens kompetansebehov og hvilke kompetanser, ferdigheter og kvalifikasjoner de mener er viktig for delta i videre utdanning, samfunns- og arbeidsliv Styrke skolens realfaglige, naturvitenskaplige og teknologiske kompetanse og øke rekrutteringen til disse fagområdene Regjeringen vil:

4 Forbedre kvaliteten og relevansen i videregående opplæring ved å gjennomgå tilbudsstrukturen i fag- og yrkesopplæringen i samarbeid med partene i arbeidslivet Utvide muligheten for tidlig fordypning i lærefagene Øke fleksibiliteten i videregående opplæring ved å sende på høring et forslag om at fag- og timefordeling blir veiledende innenfor rammen av totaltimetallet og ved å åpne for at fylkeskommunene kan tilby vekslingsmodeller i fag- og yrkesopplæringen Regjeringen vil:

5 Ta sikte på å gi elever med fullført og bestått fag og yrkesopplæring rett til påbygg til generell studiekompetanse og etablere flere y-veier fra yrkesfaglige programmer til høyere utdanning Gi skoleeier muligheter til å etablere yrkesfaglige veier til generell studiekompetanse Innføre praksisbrev som en del av tilbudsstrukturen i videregående opplæring, rettet mot elever som har svake forutsetninger for å gjennomføre et ordinært løp Regjeringen vil

6 Prøve ut modeller for kvalifisering mellom det andre og tredje året i videregående opplæring for elever som ikke får læreplass eller som ikke har forutsetninger for å gjennomføre VG3 påbygg Styrke kunnskapsgrunnlaget om videregående opplæring Videreføre en nasjonal satsing for å øke lærernes og instruktørenes vurderingskompetanse og styrke sammenhengen mellom underveis- og sluttvurdering Regjeringen vil:

7 Vurdere tiltak som styrker nynorsk som hovedmål Bidra til kompetanseutvikling av rådgivere med vekt på kjønnstradisjonelle valg Videreføre nasjonale skoleringstiltak knytet til utvikling av svakt presterende elevers grunnleggende ferdigheter Styrke fag- og yrkesopplæringen gjennom å legge til rette for tidligere og hyppigere veksling mellom opplæring i skole og arbeidsliv Regjeringen vil:

8 Styrke informasjonen om muligheten til å ta fag på høyere nivå Utvikle læringsressurser for elever på høyt faglig nivå Gjennomgå tilbudet av små og verneverdige fag Omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon fra et yrkesfaglig til et studieforberedende program Regjeringen vil:

9 Ivareta yrkesfagene i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammer (fotograf, mediegrafiker, mediedesigner) Opprettholde kravet til generell studiekompetanse, og samtidig forbedre karriere- og utdanningsmulighetene fra yrkesfaglige utdanningsprogrammer Etablere formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram Regjeringen vil:

10 Samle erfaringer med overganger fra studieforberedende til yrkesfaglige utdanningsprogrammer og vurdere å legge denne muligheten inn i tilbudsstrukturen Endre forskrift til Opplæringsloven slik at det legges opp til at mer av opplæringen i prosjekt til fordypning bør foregå i bedrift Arbeide aktivt for flere læreplasser i samarbeid med partene i arbeidslivet gjennom oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser Regjeringen vil:

11 Gjennomføre forsøk med alternativer til VG3 i skole for elever som ikke får læreplass Kartlegge utstyrssituasjonen i videregående opplæring for å sikre kvalitet i opplæringen Regjeringen vil:

12 Fortsette den langsiktige satsingen på kompetanse- og utviklingstiltak Etablere et system for kartlegging av lærerkompetanse for å sikre at ressurser brukes best mulig Sørge for at digitale ferdigheter og pedagogisk bruk av IKT er ivaretatt av videreutdanningstilbudene for å bedre elevenes digitale ferdigheter Regjeringen vil:


Laste ned ppt "Stortingsmelding 20 På rett vei Kvalitet og mangfold i fellesskolen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google