Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SYSTEMATISK KVALITETSARBEID Foto: Crestock. Prof. V Robinson five dimensions: Establishing goals and Expectations Mål etablert på skoleeiernivå / delvis.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SYSTEMATISK KVALITETSARBEID Foto: Crestock. Prof. V Robinson five dimensions: Establishing goals and Expectations Mål etablert på skoleeiernivå / delvis."— Utskrift av presentasjonen:

1 SYSTEMATISK KVALITETSARBEID Foto: Crestock

2 Prof. V Robinson five dimensions: Establishing goals and Expectations Mål etablert på skoleeiernivå / delvis på skolenivå Alle nivå må jobbe med eierforholdet til målene Skolene må « omforme» målene slik at de gir god mening for alle ansatte. Felles mål ( Bedre Læring pkt 9)

3 Prof. V. Robinson five dimensions « Resoursing strategically» Etablert på skoleeiernivå: « Bedre læring», «Strategi for etter- og videreutdanning», « Strategi for voksenopplæring», «Prinsipper for fremtidig tilbudsstruktur» Alle skoler jobber nå med dette – litt ulikt takt, men mye bra. Dokumentene er ingenting verdt dersom de ikke fører til handlinger ! Styringsdokumenter knyttet til målene ( pkt 8+4)

4 To spor for skoleeiers involvering Individuell oppfølgning for en enkelt skole - støtte opp under skolebasert kompetanseutvikling / organisasjonsutvikling Fylkesdekkende tiltak / Nasjonale tiltak.

5 System for oppfølgning og dialog ( pkt 8+4) 2014: Opplæringskonferanse, regionale ledersamlinger, dialogmøter med skoleledelse og med opplæringskontor Tettere samarbeid med Opplæringskontorene Tilstandsrapportering på skoleeiernivå. 2015: Opplæringskonferanse, regionale ledersamlinger, skolebesøk. Tilstandsrapportering på skoleeiernivå …og skolenivå fra kommende skoleår System for oppfølgning og dialog på skolenivå

6 «Bedre Læring» - Kunnskapsgrunnlag for valg Ikke alt som det vises til i strategiene kan håndteres med en gang. Det må gjøres valg på skoleeiernivå og skolenivå – basert på kunnskaper. Kunnskapsgrunnlag skoleeiernivå :  Tilstandsrapport / annen resultatdata  Skolebesøk – samlerapport etter skolebesøk  Dialogmøter med Opplæringskontorene  Elevundersøkelsen/Lærlingeundersøkelsen  Personalundersøkelsen  Skolenes tilbakemeldinger ifbm regionale ledersamlinger og dialogmøter  Kompetansekartlegging- årlige

7 Skolen i samfunnet ( pkt 3) Tiltak på skoleeiernivå: Prosjekt om samhandlingen mellom skole/utdanning og arbeidsliv for å finne frem til gode strukturer, systemer som støtter opp under samhandlingen, herunder utvikling av digitalt støtteverktøy. ( jf også tiltak under profesjonell skoleledelse og profesjonell fag- og yrkesopplæring) Følge opp vedtak om mer regional samhandling- hvordan skal vi gripe dette an i praksis. FT sak om vg skole som regional utviklingsaktør

8 Profesjonell skoleledelse pkt 4 Prof V. Robinson: Ensuring quality teaching, Leading teachers learning and development Skoleeiers prioriterte tiltak Støtte knyttet skolebasert kompetanseutvikling eks SUN prosjekt Opplegg for ny tilsatte rektorer Kompetansetiltak analyseverktøy ( PULS) - Særskilt tilbud til 4 skoler - spredning til de øvrige

9 Profesjonell undervisning pkt 5 Prof Vivian Robinson 5 dimensions; Ensuring quality teaching, Leading teachers learning and development Skoleeiers prioriteringer FYR – prosjektet Grunnleggende ferdigheter Sette i gang fylkesdekkende prosjekt knyttet til klasseledelse ? Jobbe med vurdering for læring på fylkesnivå ? Ny strategi digital kompetanse

10 Profesjonell fag og yrkesopplæring jf pkt 6 Skoleeiers prioriteringer: Prosjekt fagopplæring - skolenes rolle i formidlingsprosessen fra prosjekt til fast tiltak pr 1.januar 2015. Prosjekt til fordypning Handlingsplan knyttet til samfunnskontrakten - flere læreplasser Jobbe videre med vekslingsmodeller Politisk sak om rådgivertjenesten desember 2014

11 Videreføring En bedre skole – NY GIV – pkt 7 Skoleeiers prioriteringer Skolene tildeles midler til « tett på tiltak», oppfølgning av lavt presterende … Overgang: Jobbe videre for å få på plass strukturert og forpliktende samarbeid med kommuner/grunnskoler. Fokus på grunnleggende ferdigheter. Oppfølgning : Få ned antall elever i OT ( forebyggende), målrettet bruk av tiltaksmidler, samhandling NAV, fokus på /kunnskap om alternative opplæringsmodeller

12 Elevenes psykiske og fysiske helse jf pkt 7 Skoleeiers prioriteringer Tiltaksliste knyttet til sak om «Helsefremmende videregående skoler». Følge opp informasjon fra Ungdata. Folkehelse jobber med et kritieriesett for «Helsefremmende videregående skoler». Høring Samarbeid med Folkehelseavdelinga « Verktøykiste» for oppfølgning av elever med psykiske utfordringer. Folkehelse planlegger en politisk sak om mat / kantinedrift ved våre skoler. Folkehelse planlegger en sak om selvmordsforebygging.

13 Rammene rundt oss Prof Robinson 5 dimensions: Insuring orderly and safe enviroment. Strukturer, rammebetingelser, trygge og gode omgivelser, godt arbeidsmiljø og godt læringsmiljø er også viktige element.

14 Det fantastisk viktige oppdraget «Åpne dører mot verden og fremtiden» « The main thing is to keep the main thing the main thing»


Laste ned ppt "SYSTEMATISK KVALITETSARBEID Foto: Crestock. Prof. V Robinson five dimensions: Establishing goals and Expectations Mål etablert på skoleeiernivå / delvis."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google