Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Visjon ”Et lærende lokalsamfunn”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Visjon ”Et lærende lokalsamfunn”"— Utskrift av presentasjonen:

1 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Visjon ”Et lærende lokalsamfunn”

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Overordnede mål  Høyne den generelle IKT kompetansen  Utvikle kompetanse gjennom livslang læring

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Hvorfor satse på skoleverket?  Skolen som demokratisk møteplass  Opplæring i skolen treffer en hel generasjon, fort og samtidig  Utnytte skolens pedagogiske kunnskaper og ferdigheter  Gjennom skolen vil vi kunne spre kunnskap og ferdigheter til andre deler av lokalsamfunnet  Utvikling av skolene som kompetansesentra vil åpne skolen overfor lokalsamfunnet

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 STATUS MAI 2001  Hva er situasjonen mai 2001?  Hva skal vi sette fokus på i 2001?  Hvilke utfordringer står kommunene overfor?  Hvilken rolle kan LiNK spille framover?

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H1: Skolene som ressurssentra  Kurslokaler i alle kommunene  25 WiT-instruktører utdannet  Kursleverandører i alle kommunene Numedal vgs. i Nore og Uvdal Datalaget i Rollag DigiV – Flesberg skole i Flesberg Kongsberg vgs og Tinius Ressurs i Kongsberg

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H1: Utfordringer 2001  Bredbånd: UNINETT sin strategi Kommunene tar styringen – regulere Svart fiber Samtrafikkspunkter ”Fiberskoleprosjektet” Hvordan skaffe skolene bredbånd på enkleste og rimeligste måte?  Nettpedagogkurs: HiBu tilbud høst 2001?

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H2: Effektiv bruk av IKT  Skoleveven Lansert 26.03.01 LiNK redaktøransvar fram til 1.8.01 50% redaktør fra 1.8.01 Kongsberg: 2001:47 000.- 2002:115 000.- Flesberg: 2001: 6 000.- 2002: 15 000.- Rollag: 2001: 4 700.- 2002: 11 250.- N. Og Uv. 2001: 7 500.- 2002: 17 500.- Fylket: 2001:39 000.- 2002: 91 250.-  Felles tekniske løsninger: Nettbasert læring – classfronter? Tynne klienter

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H2:Utfordringer  Lage en helhetlig plan for bredbånd til skolene  Få ansatt redaktør på Skoleveven  Lage en helhetlig IT-strategi for kommunene på det tekniske området

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H3:Skole - næringsliv  KIKOM Pc-er til skolene i Kongsberg – brukte ca. 50 Kurslokaler Partnerskapsavtaler

11 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H4: Styrke bibliotekene  NELLINK Nettverk for Livslang læring i Numedal og Kongsberg 5 skolebibliotek 3 folkebibliotek Biblioteket ved HiBu Støtte fra Statens bibliotektilsyn – 205 000.- hvert år Går ut 2003 Eget prosjekt fra 2002

12 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H5:Styrke informasjonsnettverk  Informasjonsnettverk er et nettverk av mennesker som samhandler mot et felles mål Lokalt – ledernivå – ned i organisasjonene – mellom organisasjoner Regionalt – mellom skoler-kommuner-lokalmiljø Nasjonalt – Internasjonalt  Konklusjon: vi har et meget stort nettverk å spille på videre. Styrke for regionen.

13 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H6: IKT-kompetanse for lærere og skoleledere  Raumyr: pilotskole ITIS-modellen HiBu faglig ansvarlig Blackboard Danne grunnlag for en treårig plan – mai/juni  13 IKT-veiledere i Volda  WiT tilgjengelig på alle skolene  Skoleledersamlinger 4. Desember 2000 En høst 2001

14 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H6:Utfordringer  Gjennomføring av etterutdanning 2001/2002: Ungdomstrinnet Modell LærerIKT- HiA ansvar Maskinvare Maskiner til lærere – kommunens oppgave Maskiner til elevene – kommunens oppgave Tid til etterutdanning – innenfor årsverket

15 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 H7:Utvikling og IKT  To pilotskoler: Raumyr og Tislegård Ikke fått midler fra SUBU Prosessen stoppet opp på Tislegård  LiNK har bevilget 100 000.- til 9 skoler for 2000/2001 LiNK vil utlyse midler for 2001/2002

16 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Hva skal vi sette fokus på i 2001?  Hvilke tekniske løsninger? Tynne klienter Trådløst bredbånd  Hvilken maskinvarestrategi? Stasjonære Bærbare medielab  Hvilke skoletrinn? ungdomstrinnet  Hva er viktig å få gjort i 2001? Økt fokus mot Numedal Økt fokus på videregående skole

17 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Utfordringer framover  Sikre drift til Skoleveven  Etter- og videreutdanningen inn i planene til kommunene – frigjøre tid  Sikre tilgang til maskinvare til elever og lærere  Utvikle felles plattformer  Sikre lokal forankring fra topp til bunn i org.  Sikre nok ressurser til drift  Sikre fornuftig bruk av IKT-ped. veilederne

18 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Hva kan LiNK gjøre framover?  Drive prosesser framover. Hvilke?  Bevilge penger til tiltak. Hvilke?  Utnytte informasjonsnettverket. Til hva?  Stimulere til utviklingstiltak. Hvordan?  Skape lokal forankring. Hvordan?  Sikre at det står noe igjen som kan drive seg selv etter 2001. Hva og Hvordan?

19 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Krav læreren bør stille!!  Tilstrekkelig adgang til ny viten  Oppdatering av metodene  Etterutdannelse, faglig, pedagogisk og metodisk  Ha adgang til de samme verktøy som elevene  Mulighet til å kommunisere med andre lærere og elever vis IKT

20 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Sitat til slutt  ” Det finnes ingen snarveg til kunnskap, og bare de som ikke unndrar seg for å klatre oppover de bratte stigene, har mulighet til å nå disse belyste høydene.” ( Das Kapital - forordet til den franske utgaven )


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mai 2001 Visjon ”Et lærende lokalsamfunn”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google