Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KK KulturSFO – foreløpig versjon Komité oppvekst 12. januar 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KK KulturSFO – foreløpig versjon Komité oppvekst 12. januar 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 KK KulturSFO – foreløpig versjon Komité oppvekst 12. januar 2016

2 Kvalitet i skolen

3 Fire fokusområder 1. Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning 2. Sunn livsstil og helse 3. Friluftsliv og barn i bevegelse 4. Kultur og kreativitet Implementering: Kompetanseutvikling for alle ansatte Idretts- og friluftsSFO på 3. og 4. trinn KulturSFO fra neste skoleår (2016-2017) 1 million kroner er vedtatt til gjennomføring/implementering Plan for kvalitet i SFO

4 Bakgrunn for etablering av KulturSFO i Askerskolen  HP 2016-2019  Kvalitetsplan for SFO  Verbalvedtak  Kulturplanen  Frivillighetsmeldingen

5 Utkast mål for KulturSFO KulturSFO skal sammen med andre kulturaktiviteter i skolen føre til at barna  opplever glede og mestring gjennom varierte kunst- og kulturaktiviteter  utvikler god sosial kompetanse og vennskap gjennom ulike kulturaktiviteter  opplever en positiv utvikling av egne ferdigheter innen kultur  utvikler lyst til å bruke og oppsøke de lokale arenaene for kunst og kultur utenom skoletid  utvikler grunnlag til å finne kulturaktiviteter som passer for dem på fritiden

6 Elementer i satsningen  Kompetanseutvikling for de ansatte i SFO innenfor kultur og kreativitet  Kulturopplevelser, verksteder og kulturaktiviteter for barna sammen med SFO-ansatte og profesjonelle aktører  Ekskursjoner/kulturopplevelser utenfor skolens område/delta på kulturarrangementer i kommunen  Tverrfaglig samarbeid mellom blant annet Asker kulturskole, Asker kulturråd, frivillige og med aktører i nærmiljøet  Koordinering av de ulike satsningene i SFO

7 Mulige temaer/aktiviteter Kunst og kulturaktiviteter i SFO kan være  Dans og bevegelseslek  Teaterlek  Visuelle kunstuttrykk som maling, skulptur, trearbeid, håndverk (søm, hekling, strikking),  Musikk (musikklek, spill)  Lokalhistorie  Litteratur  Film og animasjon  Foto og bildebehandling  Språk og fortellerteknikk  Byggeskikk Profesjonelle vil være særlig involvert i følgende kurs for elevene:  Dans  Teater  Musikk

8 Organisering  Alle skoler forplikter seg til å tilby KulturSFO minst en gang per uke på 2., 3. og/eller 4. trinn  Koordinator bidrar slik at de lokale løsningene blir hensiktsmessige og realiserbare både mtp Idretts- og friluftsSFO og KulturSFO

9 Kompetanseutvikling  Nettverkssamlinger for Basekoordinatorer og SFO-ledere  KulturSFO er tema på SFO-ledermøter og rektormøte i løpet av året og SFO-leder følger opp alle nettverk og kurs  Kompetanseutviklingen utført av profesjonelle

10 Fremdrift - foreløpig  Sak for komitéene i februar/mars  Sak for kommunestyret i mars/april  Evt. økonomi i tertialrapport i april evt. i HP 2017-2020


Laste ned ppt "KK KulturSFO – foreløpig versjon Komité oppvekst 12. januar 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google