Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

3 4 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "3 4 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater."— Utskrift av presentasjonen:

1

2

3 3

4 4 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater

5 5 Vi respekterer hverandres meninger Vi gjør det som er besluttet Vi oppnår resultater gjennom samarbeid

6 6 Vi er stolte av skolen vår Vi trives sammen Vi er profesjonelle

7 6 Rask oppfølging av elever som mangler motivasjon, viser liten innsats i timene eller har fravær fra undervisningen. Positivt samarbeid med foresatte. Positiv skolestart der alle elever opplever å bli inkludert. Samarbeid og god kommunikasjon mellom ungdomsskole og videregående skole Gode resultater oppnås ved: Forskning utført av SINTEF

8 7 Sørumsand videregående skole har som målsetting at Skolen har tro på at tett og positiv oppfølging fra skolestart vil hjelpe elevene til å få best mulig utvikling og resultater. Skolen ønsker derfor å være «Tettere på» hver enkelt elev på en konstruktiv og hjelpende måte! 0,5 poeng positiv karakterutvikling 84,5% fullfører og består 95% tilstedeværelse 0 Nulltoleranse for mobbing 0,5 poeng positiv karakterutvikling 84,5% fullfører og består 95% tilstedeværelse 0 Nulltoleranse for mobbing

9 9 Forutsetninger for at elever skal å nå skolens mål er at skolen: følger gjeldende lover, regler og rutiner har felles holdning og felles handling til det som er besluttet i forhold til: fravær – deltakelse i undervisningen utvalgte punkter i ordensreglementet informasjonsinnhenting/kartlegging samarbeid med foresatte systematikk i oppfølgingen alternative opplæringsløp

10 Utdrag av tiltakslisten: Lærere og ledere har felles praksis knyttet til ”Vi får det til - tettere på”. Elevtjenesten følger opp elever som har behov for det (helsesøster, PPT, miljøarbeider og rådgivere) Skolestart; innskolingsdager, bli-kjent-aktiviteter, elevsamtale. Informasjon til elever om lover, regler og rutiner både i innskolensdagene og jevnlig gjennom skoleåret. Informasjon til foresatte; skolens hjemmeside og skolens ønske om et godt samarbeid.

11 Utdrag fra tiltakslisten forts.: Personlig veileder/ PV gjennomfører 4 elevsamtaler i løpet av skoleåret, -1. samtale i løpet av innskolingsdagene i august, -2. samtale i nov. - foresatte inviteres til å delta. Kartleggingsprøver i fellesfag (lesing, regning og engelsk) gjennomføres i løpet av de første ukene. Lærerne samarbeider om hver enkelt elevs utvikling kontinuerlig gjennom skoleåret. Lærerne og ledelsen følger nøye med på elevers måloppnåelse i fag og på fravær.

12 Regjeringen innfører en fraværsgrense i fag på 10 % i vgs. fra skoleåret 2016-2017

13 13 Konsekvenser

14 14 Husregler – utvalgte punkter fra ordensreglementet

15 15 17.08.2011


Laste ned ppt "3 4 Vi setter høye krav til oss selv Vi krever mye av andre Vi oppnår gode resultater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google