Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny ishall på Risenga Rådmannens innledning til formannskapet 30.08.16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny ishall på Risenga Rådmannens innledning til formannskapet 30.08.16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny ishall på Risenga Rådmannens innledning til formannskapet 30.08.16

2 Ny Asker hall Den største idrettspolitiske investeringen i Asker noen gang Bred og omfattende politisk involvering siden 2012 Bred om omfattende innovering av AIR og idretten på Risenga området Grundig vurdering av ulike alternativer Formannskapet valgte alternativ den 16.02.16 Forprosjekt er bestilt av formannskapet Valg av utbyggings- og finansieringsmodell gjenstår Valg av driftsmodell gjenstår Utarbeidelsen av forprosjekt beror på valg av finansierings-modell Planlagt ferdigstillelse av ny ishall 2020/21 2

3 Formannskapet 16.02.16 (F-21/16) Vedtak: 1. Det bygges ny ishall på Risenga dimensjonert som matcharena for ishockey, kunstløp og shorttrack med en tilskuerkapasitet på 3000. 2. Den nye ishallen skal være en flerbrukshall som muliggjør avvikling av større mesterskap/arrangementer også for andre enn isidrettene. 3. Prosjektet med ny ishall videreføres med utvikling av et forprosjekt, der detaljer avklares og nye kalkyler utarbeides. Løsningen i forprosjektet skal søkes innarbeidet innenfor en brutto kostnadsramme på kr 287,5 mill inkl. mva. 4. Rådmannen bes komme tilbake med en sak til formannskapet etter at forprosjektet er ferdigstilt. 5. Askerhallen rehabiliteres som treningshall innenfor en kostnadsramme på kr 25 mill inkl. mva. 6. Rådmannens foreløpige redegjørelse om utbyggings- og finansieringsmodell tas til orientering. 7. Rådmannen bes arbeide videre med de ulike modellene for utbygging og finansiering og legge frem anbefalt forslag innen 1. juni 2016. Spørsmål vedrørende skatt, mva og statsstøttereglene må avklares med rette myndigheter. 8. Rådmannen bes utarbeide en energiplan for hele Risenga idrettspark 9. Idretten må ta del i styringsgruppen som etableres i forprosjektet slik at kunnskapen som idretten besitter på området blir tilført prosjektet. Dette innebærer også ideer som kan føre til lavere investeringsrammer. 3

4 Valgt alternativ: Ny matcharena 4 Kommersielle arealer (ca 2175 m2) kan være egnet for: Restauranter VIP-losjer/rom Kommersielt treningssenter Utleie til annen kommersiell virksomhet Forutsetning: En isflate i ny ishall og 3000 tilskuerplasser Minimum rehabilitering av dagens Askerhall Etablering av kommersielle arealer forutsetter privat finansering

5 Privat finansering Behov for avklaring av om private kan finansiere kommersielle lokaler før forprosjektet igangsettes Privat finansiering vil også omfatte navne-rettigheter til arenaen Eventuell privat finansering bør sikres gjennom garantier eller på annen måte Dialog mellom rådmann og Frisk vinter/vår/sommer 2016 Frisk inviteres til formannskapet for å redegjøre for privat finansiering Frist for å avklare gjennomføringsmodell høst 2016 5

6 Gjennomføring og finansiering Fem modeller: 1. Kommunal gjennomføring og finansiering (kommunen bygger, eier og drifter ishallen på tradisjonelt vis) 2. Privat gjennomføring, eier og drifter. Privat investeringsbidrag, men forutsetter hovedsakelig kommunal finansiering (Nadderud- Arena-modell) 3. Gjennomføring av et aksjeselskap hvor kommunen yter investeringsbidrag og er aksjonær (Haugesund-modellen) 4. OPS-modell (Offentlig, privat, samarbeid) 5. Privat gjennomføring og finansiering, jf. Stavanger- modellen med kommunal leieavtale 20 år til bredde idrett. 6

7 Rammebetingelser Fire regelsett som må hensyntas ved alle modellene: Merverdiavgift Spillemidler Offentlige anskaffelser Statsstøtte Kommunen vil søke om forhåndsgodkjenning 7


Laste ned ppt "Ny ishall på Risenga Rådmannens innledning til formannskapet 30.08.16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google