Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Retten til vann i lys av spørsmål knyttet til vann, konflikter og kvinners levekår.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Retten til vann i lys av spørsmål knyttet til vann, konflikter og kvinners levekår."— Utskrift av presentasjonen:

1 Retten til vann i lys av spørsmål knyttet til vann, konflikter og kvinners levekår.

2 Hva er vann? •Hydrogen og oksygen •Et grunnelement –Jord –Luft –Ild –Vann •Ulike former –Is –Vann –Vanndamp •Levende vesener –Planter –Dyr –Mennesker

3 Hva betyr vann? •Livskvalitet –Mat og matlaging –Drikke –Vask •Samfunnsgode –Transport –Kraft –Elektrisitet •Ferskvann •Saltvann •Kunstig vanning •Grunnvann •Brakkvann •Mineralvann •Vievann •Dåpsvann

4 Forbruk av vann •Nytelse og industri •Kulturelle og religiøse formål •Menneskeheten forbruker 50 % av ferskvannet •Forbruket er stigende •Vannavtrykket (Water Footprint) –Kina: 700 m3 pr. innbygger årlig –Norge: 1467 m3 pr. innbygger årlig –USA: 2500 m3 pr. innbygger årlig

5 Vann og menneskerettigheter •FNs konvensjon om barnets rettigheter, artikkel 24.2(c) –statene skal ”stille tilstrekkelig nærende matvarer og rent drikkevann til rådighet”. •FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner, artikkel 14.2(h) –kvinner på landsbygda har ”rett til å nyte godt av tilfredsstillende levekår, især når det gjelder bolig, sanitære forhold, elektrisitets- og vannforsyning, og transport og kommunikasjoner” •General Comment No. 15 •FN resolusjon om vann som en grunnleggende menneskerett •FNs tusenårsmål nummer 7

6 Vanntiår og vanndag •Internasjonalt vanntiår: fra 2005 til 2015 •Verdens vanndag: 22. mars –Mangelen på rent drikkevann. •Ca. 1,2 milliarder mennesker i dag mangler tilgang til rent drikkevann

7 Vann og helse •6000 barn dør hver dag fra vannrelaterte sykdommer •3 millioner mennesker dør hver dag på grunn av dårlige eller ikke-eksisterende vann- og sanitærforhold •2,6 milliarder mennesker lever uten tilgang til grunnleggende sanitære fasiliteter

8 Flom og tørke •Flom –Tsunami, orkaner •Tørke –”Vi er nå langt inne i tørketiden her i Kamerun. Det har ikke regnet siden september (foruten en liten regnskyll i desember). Temperaturen stiger, jorda blir brunere og tørrere for hver dag som går, lufta er full av sand og støv, for ikke å snakke om møblene, som blir brune av sand og skitt på et blunk” (Lena Susort, blogg)

9 Vann og kvinner •”Problemene vi hadde med malaria og diaré er kraftig redusert etter at vi fikk brønn. Det rene vannet beskytter oss mot sykdommer, og gjør hverdagen for oss kvinner enklere” –Askaleh Afamo, som bor i Bonosha Wanchekota i Etiopa  Mer og bedre vann »Letter arbeidsbyrden for kvinner »Fremmer utdanning for jenter

10 Privatisering av vann •Knapphet på vann –Den enkeltes forbruk –Matproduksjon –Industri, boligutbygging •Hvordan forvalte knappe vannressurser? •Staten sikrer vanntilgangen til befolkningen –Vannrensing, ledningsnett, kloakksystemer osv. –Kostbart •Private aktører –Effektiv administrasjon –Raskere utbygging

11 Internasjonalt vann •Vann en kilde til konflikt mellom ulike land –Verdenshav –Innsjøer –Elver •Internasjonale elver –Amazonas –Ganges –Nilen –Jordan •Verden vil oppleve stor vannmangel –Mengden tilgjengelig, brukbart vann vil minke med 30 % –Forbruket øker •Årsakene –Forurensning –Global oppvarming –Politiske konflikter

12 Hvordan arbeide for vann? •Katastrofehjelp •Langsiktig utviklingshjelp •Politisk påvirkning

13 Lenker  Foreningen for internasjonale vannstudier: www.fivas.no Blå oktober: www.blaoktober.no  FN-sambandet: www.fn.no  UNESCO: www.unesco.org/water/  Vanntiåret: www.un.org/waterforlifedecade  FNs mat- og jordbruksorganisasjon: www.fao.org/nr/water Kirkens Nødhjelp: www.kirkensnodhjelp.no  Røde Kors: www.rodekors.no  Det norske misjonsselskap: www.nms.no  Norsk institutt for vannforskning: www.niva.no


Laste ned ppt "Retten til vann i lys av spørsmål knyttet til vann, konflikter og kvinners levekår."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google