Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubben og klubblederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubben og klubblederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubben og klubblederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013

2 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2013 s2 Klubbene utgjør fagforeningen sin grunnmur Vi pleier å si at klubben er Utdanningsforbundets viktigste ledd Utdanningsforbundet har klubber som er VELDIG ulike: For eksempel: ulike arbeidsplasser, avtaleområde, medlemmer o.l På noen arbeidsplasser er det vanskelig å etablere klubb – andre steder har vi aktive og vel etablerte klubber

3 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2013 s3 § 69 Klubber i Utdanningsforbundet Utdanningsforbundets medlemmer på en arbeidsplass utgjør en klubb Der det er ønskelig og praktisk mulig, kan to eller flere arbeidsplasser utgjøre en klubb Klubbens navn er normalt: Utdanningsforbundet (arbeidsplassens navn) Utdanningsforbundet Eplegården skole Utdanningsforbundet Grønsakhagen barnehage Der forholdene ligger til rette for det, kan det velges ett klubbstyre, som blir ledet av klubbleder (tillitsvalgte) Klubbens struktur og virksomhet er fastsett i vedtektene (§§ 69-75) og i retningslinjer vedtatt av sentralstyre

4 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2013 s4 Klubben Møteplass som gir alle medlemmer direkte påvirkning i Utdanningsforbundet Et godt sted for læring, informasjon og diskusjon Klubben er jordsmonn for fremdyrking av fagforeningsbevissthet hos medlemmene AT må bygge sin legitimitet overfor arbeidsgiver i klubben Formidle og gjennomføre Utdanningsforbundets vedtatte politikk Behandle saker som blir lagt frem etter vedtektene

5 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2013 s5 Klubbmøtet Klubbmøte er for medlemmene Klubbmøte er noe annet enn personalmøter og uformell prat over kaffekoppen Klubbmøtet kan diskutere: - syn på saker som skal opp i drøftingsmøte, f.eks: bruk av arbeidstidsavtaler, ressursdisponering, feriefordeling, vaktplaner, vikarordning, lokale arbeidsforhold, lønns- og utdanningspolitikk - aktuelle saker spesielt på egen arbeidsplass, f.eks: arbeidsforhold og disponering av budsjett - saker fra og til Utdanningsforbundet - profesjonsspørsmål

6 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2013 s6 Mer om klubbmøtene Personalsaker eller saker som er følsomme for enkeltmedlemmer skal ikke behandles i klubben NB tilsettingssaker er personalsaker Åpen og frisk diskusjon på sak og med respekt, engasjerer Klubben er en arena der medlemmene skal føle seg trygge og oppleve reell talefrihet Klubbleder tar ansvar for at diskusjonen går for seg innenfor gode og etiske rammer Opplevelse av innhold og relevans avgjør om medlemmene møter igjen..og om de tar med seg flere neste gang

7 Gruppeoppgave Saker meldt til klubbmøte: 1)Vikarsituasjonen- Det blir ikke satt inn vikar, og dette tærer på personalet 2)Mobbing- et medlem føler seg utsatt for styrer sin skarpe tunge. Hun mener dette gjelder flere og ønsker å ta dette opp med de andre klubbmedlemmene. 3)Utdanningsforbundet Bergen ønsker å gjennomføre en kartlegging av arbeidstiden til pedagogene i barnehagene i Bergen. 4)Barnegruppene har begynt å gå seg til. To av basene har store utfordringer i forhold til enkeltbarn. Dette gjenspeiles i sykefraværet på basene. 5)Barnehagen har i foregående år hatt en god bemanning sammenlignet med tilsvarende barnehager. Økonomien er presset, og man har redusert med en stilling ved naturlig avgang. 6)Det er lenge siden personalet sammen har hatt en faglig og sosial opplevelse. Styrer har over tid satt av midler til studietur. Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2013 s7

8 Utdanningsforbundet Bergens8 Klubben Klubbmøtene må være arena for utløp av frustrasjon, men ikke minst må man i klubben støtte hverandre. Det må være takhøyde for diskusjon, men målet må være å kunne stå sammen utad om viktige arbeidsmiljøspørsmål på arbeidsplassen.

9 Utdanningsforbundet Bergens9 Klubbarbeid Vi pleier å si at klubben er Utdanningsforbundets grunnmur. Jevnlige klubbmøter Medlemmene har ansvar for å ta opp saker på egen arbeidsplass gjennom klubben Lag gode informasjonsrutiner Klubben skal være arbeidsplassens viktigste diskusjonsforum Ikke la andre fora stjele klubbens saker Den enkelte må oppleve å være av betydning for fellesskapet

10 Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Hordaland 2013 s10 Klubben Møteplass som gir alle medlemmer direkte innvirkning i Utdanningsforbundet En god arena for læring, informasjon og diskusjon AT må bygge sin legitimitet overfor arbeidsgiver i klubben Formidle og gjennomføre Utdanningsforbundets politikk


Laste ned ppt "Klubben og klubblederrollen Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google