Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn 1- filosofi Psykologiens tema er bevisstheten Psykologiens tema er bevisstheten Metoden: spekulasjon og selvbetraktning Metoden: spekulasjon og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn 1- filosofi Psykologiens tema er bevisstheten Psykologiens tema er bevisstheten Metoden: spekulasjon og selvbetraktning Metoden: spekulasjon og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn 1- filosofi Psykologiens tema er bevisstheten Psykologiens tema er bevisstheten Metoden: spekulasjon og selvbetraktning Metoden: spekulasjon og selvbetraktning Eksempel: Empiristene I engelsk filosofi (Hobbes, Locke, Mill, Baine) Eksempel: Empiristene I engelsk filosofi (Hobbes, Locke, Mill, Baine) All kunnskap gjennom sansene + assosiasjon All kunnskap gjennom sansene + assosiasjon

2 Inntog av empiriske metoder Inspirert blant annet av eksperimentets suksess i naturvitenskapene Inspirert blant annet av eksperimentets suksess i naturvitenskapene Ideen om at psykologi kunne sees på som en vitenskap på linje med andre, og at de samme metodene dermed er anvendbare Ideen om at psykologi kunne sees på som en vitenskap på linje med andre, og at de samme metodene dermed er anvendbare

3 Bakgrunn 2 - fysiologi Klarlegging av kroppens apparat – spesielt nervesystemets virkemåte Klarlegging av kroppens apparat – spesielt nervesystemets virkemåte Eksempel: Skillet mellom sensoriske og motoriske nervebaner (Bell & Magendie) Eksempel: Skillet mellom sensoriske og motoriske nervebaner (Bell & Magendie) Loven om spesifikke nerveenergier (sanseenergier (Müller) Loven om spesifikke nerveenergier (sanseenergier (Müller) Måling av nerveoverføringshastigheten (Helmholz) Måling av nerveoverføringshastigheten (Helmholz)

4 Fysiologi – forts. Oppdagelsen av flere sanser Oppdagelsen av flere sanser - Muskelsansen (Bell) – senere den kinestetiske sansen - Likevektssansen (Flourens) - Berøringssans, temperatursans

5 Bakgrunn 3 - fysikken Fysisk beskrivelse av forhold som påvirker oss utenfra Fysisk beskrivelse av forhold som påvirker oss utenfra - Lys og farge (Newton) - Lydbølger

6 Forholdet mellom fysiske og psykologiske begivenheter De sensoriske tersklene De sensoriske tersklene - Absolutt terskel - Forskjellsterskel - Weber’s lov - Fechner’s lov

7 Nervesystemet og psykologien En gryende oppfatning av en nær tilknytning mellom fysiologi og psykologi, bl.a. ideen om psykisk energi En gryende oppfatning av en nær tilknytning mellom fysiologi og psykologi, bl.a. ideen om psykisk energi Reaksjonstider som måling av hastigheter av overføring av informasjon i nervesystemet Reaksjonstider som måling av hastigheter av overføring av informasjon i nervesystemet Individuelle forskjeller i reaksjonstider Individuelle forskjeller i reaksjonstider

8 Helmholz og persepsjonspsykologien Helmholz og andre var opptatt av hvordan fysiske stimuleringer ble bearbeidet i nervesystemet (for eksempel fargesyn) Helmholz og andre var opptatt av hvordan fysiske stimuleringer ble bearbeidet i nervesystemet (for eksempel fargesyn) Sterkt påvirket av Müllers lov om spesifikke sanseenergier Sterkt påvirket av Müllers lov om spesifikke sanseenergier Skiller mellom sansning og persepsjon Skiller mellom sansning og persepsjon Ubevisste slutninger Ubevisste slutninger Nativisme-empirisme debatten Nativisme-empirisme debatten

9 Wundt: ”Den første psykologen” Skillet mellom ”ufortolkede” og ”fortolkede” opplevelser Skillet mellom ”ufortolkede” og ”fortolkede” opplevelser Fysikeren tolker sine opplevelser ”hvilken partikkel er dette” Fysikeren tolker sine opplevelser ”hvilken partikkel er dette” Psykologen er interessert i opplevelsen som sådan Psykologen er interessert i opplevelsen som sådan Psykologien som eksperimentell vitenskap Psykologien som eksperimentell vitenskap

10 Wundt’s prosjekt Metode: Introspeksjon under kontrollerte betingelser, og variasjon av betingelsene (eksperiment) Metode: Introspeksjon under kontrollerte betingelser, og variasjon av betingelsene (eksperiment) Skillet mellom de enkle og de sammensatte mentale prossesser Skillet mellom de enkle og de sammensatte mentale prossesser De kompliserte kan bare undersøkes ved ”spor” etter dem (Völkerpsychologie) De kompliserte kan bare undersøkes ved ”spor” etter dem (Völkerpsychologie)

11 Forskningsområder Sansepsykologi (syn, hørsel med flere) Sansepsykologi (syn, hørsel med flere) Psykofysikk (forholdet mellom påvirkning og sanseinntrykk) Psykofysikk (forholdet mellom påvirkning og sanseinntrykk) Oppmerksomhet Oppmerksomhet Opplevelse av rytme Opplevelse av rytme Enkle følelser Enkle følelser Mental kronometri Mental kronometri

12 Wundt’s etterfølgere Wundt hadde mange elever, men få etterfølgere Wundt hadde mange elever, men få etterfølgere Titchener’s strukturalisme (i motsetning til funksjonalisme) Titchener’s strukturalisme (i motsetning til funksjonalisme) Tre typer mentalt innhold (sansninger, forestillinger og følelser) Tre typer mentalt innhold (sansninger, forestillinger og følelser)

13 Andre tilnærminger Motsetningen mellom bevisstheten som innhold og bevisstheten som handling (akt) Motsetningen mellom bevisstheten som innhold og bevisstheten som handling (akt) Det typiske er ikke hva vi ser, hører etc, men at vi ser, hører Det typiske er ikke hva vi ser, hører etc, men at vi ser, hører Bevisstheten er objektrettet, har en intensjonalitet (Franz Brentano) Bevisstheten er objektrettet, har en intensjonalitet (Franz Brentano) Også følelser er intensjonale Også følelser er intensjonale

14 Ebbinghaus og hukommelse Inspirert av Fechner Inspirert av Fechner Kan man måle hukommelse? Kan man måle hukommelse? Problemet med tidligere læring Problemet med tidligere læring Løsning: Meningsløse stavelser (trebokstavsord) Løsning: Meningsløse stavelser (trebokstavsord) Lærte seg lister med meningsløse stavelser Lærte seg lister med meningsløse stavelser Forskjellige mål på hvor mye en husker Forskjellige mål på hvor mye en husker


Laste ned ppt "Bakgrunn 1- filosofi Psykologiens tema er bevisstheten Psykologiens tema er bevisstheten Metoden: spekulasjon og selvbetraktning Metoden: spekulasjon og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google