Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beslutninger og emosjoner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beslutninger og emosjoner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Beslutninger og emosjoner
Geir Overskeid

2 Tilpasning forutsetter emosjoner
Høyerestående dyr er fleksible Ikke dominert av instinkt, reflekser Fleksibilitet kan fremme overlevelse Men det forutsetter styringsmekanisme Naturens styringsredskap er emosjoner

3 Alt evalueres Wundt (1893): Enhver erfaring har hedonisk farge
Dette støttes av moderne forskning Vi synes automatisk å evaluere stimuli i løpet av millisekunder, også ting som ikke er spesielt følelsesladet Det eksisterer en ”ubiquitous evaluation effect”

4 Beslutninger Folk opplever gjerne fare for tap som verre enn fare for å gå glipp av gevinst En gitt sannsynlighet for tap kan der- med styre beslutninger i større grad enn samme sannsynlighet for gevinst Synes å gjelde generelt Fra investeringer til parforhold En viss kjønnsforskjell Kvinner mer risikoaverse

5 Å spå om egne følelser (fra Wilson et al., 2003)

6 Gjelder dette bare ved presidentvalg?
Nei, også ved tanken på f.eks.: Negativ feedback At man ikke får jobben man tror man skal få At kjæresten slår opp Jo mer emosjonelt intense fenomener, jo mer spår man feil om egne følelser

7 Hvorfor er vi så dårlige til å spå om egne følelser?
Mye av vår psykologiske fungering handler om å være forberedt: Vi vil ha kontroll Sterke følelser knyttet til tanken på mulige hendelser motiverer til handling. Å handle kan være mer avgjørende enn å spå riktig. Man undervurderer sitt ”psykologiske immunsystem” Og lærer knapt av erfaring

8 Ulemper Upresis ”emotional forecasting” kan ha uheldige konsekvenser
Overdrevne ambisjoner ”Den hedoniske tredemølla”: Vi tror det skal bli storveis å oppnå f.eks. karrieremål Men så blir det ikke så gildt som vi tror Overdrevne bekymringer Vi tror det vi søker å unngå vil bli verre enn det faktisk blir

9 Affekt versus kognisjon: Robert Bolesław Zajonc
Født 1925 i Łódź, Polen Død 2008 i Stanford, California En av det 20. århundres store psykologer Mere exposure effect Sosial fasilitering Søskenrekkefølge og evner Affekt og kognisjon

10 Noen av Zajoncs antagelser om emosjon og kognisjon
Emosjonelle reaksjoner er primære Man trenger ikke vurdere en stimulus bevisst for at den skal gi opphav til bevisst eller ubevisst affekt Affekt kan påvirke preferanser selv om den ikke er bevisst Hva sier relevant empiri? Vi får se:

11 Mere exposure-effekten
Vi liker best det vi er vant til – ofte uten å vite det F.eks. liker vi selv best speilvendte bilder av oss selv, mens våre venner liker rettvendte bilder av oss Effekten ukorrelert med subjektiv opplevelse av å kjenne stimulus Tendens til mere exposure-effekt selv hos rotter Virker med musikk av Mozart, dog ikke Schoenberg (Cross et al., 1967) Ses som eksempel på ubevisst endrede preferanser

12 Fra Murphy & Zajonc, 1993
Murphy & Zajonc (1993): Ubevisste affekt-relatere stimuli Liking Good or bad?

13 Teorien om somatiske markører
Innflytelsesrik teori om hvordan hjernen treffer beslutninger Lansert først på 1990-tallet av António Damásio, portugisisk-amerikansk nevrolog

14 Ventromedial prefrontal cortex
Rundt 1990 ble det klart at pasienter med skader i vmPFC kunne skåre normalt på mange nevropsykologiske tester, inkl. evnetester, men likevel ha følgende problemer: Forstyrret følelsesliv Tar mange beslutninger som er kjempedumme, ofte fordi de er så kortsiktige

15 Damásios hypotese Det eksisterer en mekanisme som gir rask tilbakemelding om emosjonelle konsekvenser av en handling man vurderer. Denne mekanismen er med å påvirke valg. ”Emosjon” er en tilstand i kropp og hjerne utløst av stimulering fra den ytre verden eller fra en representasjon

16 Damásios hypotese II Amygdala er avgjørende for at reelle hendelser skal gi emosjon vmPFC er avgjørende for at tenkte og gjenkalte hendelser skal gi emosjon Amygdala og vmPFC trigger emosjoner, men virker sammen med bl.a. striatum, kjerner i hjernestammen og somato-sensorisk cortex.

17 Ett eller to systemer? Zajonc: Emosjon og kognisjon er to forskjellige systemer Holyoak & Gordon: Hvorvidt vi snakker om to systemer er mindre viktig Anderson: Emosjoner er bare én av mange typer informasjon Averill: To betydninger av kognisjon Intellektuell kunnskapstilegnelse All mental aktivitet, i motsetning til adferd Kan drøftes dersom jeg får tid: Det skilles ofte mellom ”kald” og ”varm” kognisjon. Nøyaktig hva er ”kald” kognisjon? Når forekommer den?


Laste ned ppt "Beslutninger og emosjoner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google