Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Journalistikkforskning som kulturstudier? Sigurd Allern, forelesning 18. september 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Journalistikkforskning som kulturstudier? Sigurd Allern, forelesning 18. september 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Journalistikkforskning som kulturstudier? Sigurd Allern, forelesning 18. september 2007

2 ”Cultural studies” Akademisk disiplin som kombinerer kommunikasjon, sosiologi, litterær teori, medieteori, filmstudier, kulturell antropologi, filosofi osv. Tekst og kontekst! Akademisk disiplin som kombinerer kommunikasjon, sosiologi, litterær teori, medieteori, filmstudier, kulturell antropologi, filosofi osv. Tekst og kontekst! Forholdet mellom kultur og makt. Publikums makt og avmakt. Forholdet mellom kultur og makt. Publikums makt og avmakt. Medietekster og tolkning. Encoding and decoding Medietekster og tolkning. Encoding and decoding Radikale, marxistiske og postmoderne varianter Radikale, marxistiske og postmoderne varianter Alan Sokals kritikk av postmoderne tøv (artikkelen i Social text) Alan Sokals kritikk av postmoderne tøv (artikkelen i Social text)

3 Et kritisk medieperspektiv Journalistikk som elite- og populærkultur med symboler, ritualer, konvensjoner, sjangrer og historier Journalistikk som elite- og populærkultur med symboler, ritualer, konvensjoner, sjangrer og historier Likheter og skiller mellom journalister og andre som produserer virkelighetsbilder og mening (poeter, forfattere og forleggere, filmfolk og politikere) Likheter og skiller mellom journalister og andre som produserer virkelighetsbilder og mening (poeter, forfattere og forleggere, filmfolk og politikere) Journalistikk som informasjon, mening og moralsk fortelling Journalistikk som informasjon, mening og moralsk fortelling Journalister som fortolkningsfellesskap Journalister som fortolkningsfellesskap

4 Journalistikk som sosial konstruksjon Objektivitetskravet Objektivitetskravet Balansekravet Balansekravet Speilmetaforene Speilmetaforene Kritikken av positivismen Kritikken av positivismen Kritikken av postmodernismen (den ekstreme konstruksjonismen Kritikken av postmodernismen (den ekstreme konstruksjonismen

5 Journalistikkens normsystemer Nyhetenes institusjonelle dominans Nyhetenes institusjonelle dominans Reportasjeprinsippet Reportasjeprinsippet Fakta, ”fakta”, symboler, mening og fiksjon Fakta, ”fakta”, symboler, mening og fiksjon God og dårlig journalistikk God og dårlig journalistikk Journalistikk versus public relations Journalistikk versus public relations

6 Etikkplakatenes historisitet Journalistikk og selvmord Journalistikk og selvmord Journalistikk og forsvarshemmeligheter Journalistikk og forsvarshemmeligheter Journalistikk og markedsføring/reklame Journalistikk og markedsføring/reklame

7 Journalistikk og identitetsbygging Journalistikk som nasjonsbygging Journalistikk som nasjonsbygging EU-journalistikk med nasjonale overtoner EU-journalistikk med nasjonale overtoner Lokalsamfunnets ”lim og lupe” Lokalsamfunnets ”lim og lupe” Sentrum og periferi i journalistikken Sentrum og periferi i journalistikken

8 Redaksjonell kultur Redaksjonelle konsepter og prioriteringer Redaksjonelle konsepter og prioriteringer Nyhetskriterier Nyhetskriterier Publikums- og markedsorientering Publikums- og markedsorientering ”Det sitter i veggene”. Tradisjoner. Slik gjør vi det her. ”Det sitter i veggene”. Tradisjoner. Slik gjør vi det her.

9 Journalistikkens mange former Avsløringsjournalistikken Avsløringsjournalistikken Informasjonsjournalistikken Informasjonsjournalistikken Debattjournalistikken Debattjournalistikken Underholdningsjournalistikken Underholdningsjournalistikken Hybridformene Hybridformene

10 Journalistikkens sjangrer Nyhetssjangrene Nyhetssjangrene Featuresjangrene Featuresjangrene Kommentarsjangrene Kommentarsjangrene Hybridsjangrene Hybridsjangrene Et historisk perspektiv: sjangerutvikling Et historisk perspektiv: sjangerutvikling

11 Nettmedienes nye verden Publisering uten deadline Publisering uten deadline Løpende tekstrevisjoner Løpende tekstrevisjoner Lenkenes muligheter (og markedets begrensninger) Lenkenes muligheter (og markedets begrensninger) Hva skjer i de redaksjonelle miljøene? Hva skjer i de redaksjonelle miljøene?

12 Journalistikkens maktformer ”Main stream” journalistikken ”Main stream” journalistikken Den alternative og opposisjonelle journalistikken Den alternative og opposisjonelle journalistikken Er ”borgerjournalistikk” journalistikk? Er ”borgerjournalistikk” journalistikk?

13 Journalistikkens nattsider Falske kilder Falske kilder PR-subsidier PR-subsidier Krigspropaganda Krigspropaganda Plagiat Plagiat Usynliggjøring og selvsensur Usynliggjøring og selvsensur

14 Journalistikkens oppgaver. Skillet mellom ideal og virkelighet Bør legge/legger stor vekt på følgende oppgaver Bør legge/legger stor vekt på følgende oppgaver Overvåke næringslivet Overvåke næringslivet Sette begivenheter inn i større sammenheng Sette begivenheter inn i større sammenheng Gi de som ikke har makt og myndighet en stemme Gi de som ikke har makt og myndighet en stemme Overvåke pol. myndigheter og offentlig forvaltning Overvåke pol. myndigheter og offentlig forvaltning Sette den politiske dagsordenen Sette den politiske dagsordenen Gi informasjon slik at ulike sider og syn på en sak kommer fram Gi informasjon slik at ulike sider og syn på en sak kommer fram BørLegger i dagSkille 91 31+ 60 91 39+ 52 91 41+ 50 96 51+ 45 82 51+ 31 97 71+ 26

15 Journalistikkens oppgaver. Skillet mellom ideal og virkelighet (2) Bør legge/legger stor vekt på følgende oppgaver Bør legge/legger stor vekt på følgende oppgaver Gi forbrukerinformasjon Gi forbrukerinformasjon Rapportere om det som berører folks liv/lokalsamfunn/nærmiljø Rapportere om det som berører folks liv/lokalsamfunn/nærmiljø Underholde publikum Underholde publikum Nyheter om artister, skuespillere og andre kjente personer Nyheter om artister, skuespillere og andre kjente personer BørLegger i dagSkille 53 35+ 18 81 72+ 9 30 32- 2 10 29- 19

16 Journalistikkens oppgaver. Skillet mellom ideal og virkelighet (3) Norske medier samlet, hvordan løses oppgaven med kritisk søkelys på egen makt og samfunnsrolle Norske medier samlet, hvordan løses oppgaven med kritisk søkelys på egen makt og samfunnsrolle Hvordan løser din egen redaksjon målsettingen om kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle? Hvordan løser din egen redaksjon målsettingen om kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle? M.godt/godt M.dårlig/dårlig 19 44 20 37

17 I hvilken grad opplever du på ulike områder en konflikt mellom journalistiske mål og manglende ressurser/tidspress? Prosent Journalistisk områdeSterk/en viss konflikt Journalistisk områdeSterk/en viss konflikt Reportasjearbeid i ulike miljøer65 Reportasjearbeid i ulike miljøer65 Godt og levende språk63 Godt og levende språk63 Kildekritisk evaluering før publisering62 Kildekritisk evaluering før publisering62 Rask nyhetsdekning62 Rask nyhetsdekning62 Allsidighet mht. journalistiske sjangrer59 Allsidighet mht. journalistiske sjangrer59 Rettskriving og korrektur58 Rettskriving og korrektur58 Nøyaktighet med faktaopplysninger47 Nøyaktighet med faktaopplysninger47 Balansen mellom seriøst og underholdningspreget stoff 37 Balansen mellom seriøst og underholdningspreget stoff 37


Laste ned ppt "Journalistikkforskning som kulturstudier? Sigurd Allern, forelesning 18. september 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google