Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan forske på publikumsdeltakelse? Karoline A. Ihlebæk 02.02.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan forske på publikumsdeltakelse? Karoline A. Ihlebæk 02.02.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan forske på publikumsdeltakelse? Karoline A. Ihlebæk 02.02.08

2 Først Hvordan går det? Vi skal være publikum på Skaperen, 4.mars19.00 -21.00. SiD redaksjonen i Aftenposten har sagt ja! NRK Beta har sagt ja!

3 Egne forskningsprosjekter ” Emnet er et forskerkurs og et formål er å gi studentene erfaring med å designe og gjennomføre egne undersøkelser” I dag: forelesning og seminar.

4 I dag skal vi se på: Ulike vinklinger Ulike metoder Ulike fremgangsmåter Hva er realistisk for dere å gjennomføre?

5 Mulige ulike tilnærminger Publikum (ulike tradisjoner) Institusjon (strategi og økonomi) Teknologi (flerplattform, konvergens, digitale returkanaler) Produksjonsstudier (journalistikk, redaksjonelle dilemmaer) Analyse av tekster (hva bidrar folk med)

6 Publikumsforskning Publikum som passive Publikum som aktiv Publikum som interaktiv

7 Publikumsforskning A) Effektforskning B) Brukerstudier C) Kulturstudier D) Resepsjonsanalyse E) Etnografisk publikumsforskning (Hagen (1998) Medias Publikum. Frå mottaker til brukar)

8 A) Effekt Ulike faser og tradisjoner Det passive og forsvarsløse publikum Moralsk panikk Hva gjør mediene med publikum?

9 B) Publikumsmåling og bruksstudietradisjonen Ser på hvordan publikum bruker ulike medier Samler data om mediebruken over tid Ofte brukt for markedsundersøkelser for bransjen Bruksstudier: ser på hva publikum gjør med mediene

10 C) Kulturstudietradisjonen Fokus på samtidskultur i kapitalistiske industrisamfunn Ideologi som autonom posisjon i samfunnet Mediebruk i folks hverdagsliv, fokus på kontekst Opptatt av meningsproduksjon som oppstår mellom bruker og leser Stuart Hall: coding-decoding David Morley: studier om publikums tolkninger basert på sosial bakgrunn

11 D) Resepsjonsanalyser Relatert til kulturstudietradisjonen Tolkninger, dekodinger, lesninger, meningsproduksjon oppfatninger og forståelser (Höijer 1990) Sentralt: hvilken mening publikum får ut av medietekster Publikum er aktivt

12 E) Etnografisk publikumsforskning Mediebruk som praksis (i kontekst) Publikum blir intervjuet og observert i naturlig kontekst Hvordan skapes mening ut ifra media? Hva slags kontekst er viktig for meningsproduksjonen?

13 Institusjon Analysere publikumsdeltakelse i forhold til strategi og økonomi fra medieinstitusjoner Utfordring for allmennkringkasting Hvordan møtes utviklingen politisk? Institusjoner må skape relasjon til publikum Hvordan endres institusjonenes strategier utad og innad? Økt interesse med interaktive plattformer Skape lojalitet, inntjening. Publikum som marked og som deltakere.

14 Teknologi Teknologisk determinisme Digitale plattformer muliggjør interaktivitet Analysere teknologiens muligheter og begrensninger i forhold til teorier om publikumsdeltakelse og demokrati, økonomi, strategi, kontroll og personvern

15 Produksjonsstudier Analysere publikumsdeltakelse i forhold produksjon Endrede arbeidsmetoder Redaksjonelle prosesser Påvirkning av medietekster Rammevilkår Publikum som bidragsytere

16 Mulige metoder Observasjon Kvalitative intervjuer Kvantitative undersøkelser: spørreskjemaer Tekstanalyse (tv-program, avis, dokumenter etc) Case-studier Programflateanalyser Sekundære kilder og undersøkelser

17 Eksempler på studier Bakøy og Syvertsen (2001), Kjus (2006), Jones (2004): Reality-TV Jenkins (2006), Bruns (2005) etc, bruk av case studier for å diskutere fenomener og begreper som konvergens, deltakelseskultur, gatekeeping etc. Skogerbø og Winsvold (2008), analyse av nettdebatter for å se på demokratisk potensial HiO: redaksjonelle dilemmaer og effekt på journalistikk (Ottosen 2008) Forskningsgruppe PaP, ved IMK UiO, undersøkt publikumsdeltakelse fra med ulik tilnærming: strategi (Maasø et al), hvor mange som deltar på hva (Sundet og Ytreberg), redaksjonelle dilemmaer (Ihlebæk 2008), kontroll av publikumsdeltakelse (Ihlebæk og Ytreberg 2009), folkejournalistikk i NRK (Ihlebæk under vurdering), SMS-TV (Enli 2005, 2007, 2008), bruk av SMS avstemminger (Beyer et al 2007, Enli og Ihlebæk 2009), dataspill (Karlsen 2009), mobil som plattform for medieinnhold og interaktivitet (Sundet 2008), deltakelse på multi-plattformer (Ytreberg 2007).

18 Mulige temaer for dere? Hva kjennetegner de mest mislykkede forsøkene på publikumsdeltakelse i norsk kringkasting? (Eventuelt også, de mest vellykkede?) Hvilke befolkningsgrupper responderer i størst utstrekning på medienes deltakelsesformater? Hvem er i medienes hovedmålgruppe? Hvilke erfaringer har SI:D redaksjonen som debattarena for ungdom? Bloggere som leverandører av informasjon; “tystere” eller “varslere”? Nettdebatter. Velg en sak - hva kjennetegner debatten? Nyhetsproduksjon, fra publikum til journalist? Journalistikken i publikumsdeltakelsens tidsalder. Facebook og U-tube som en ny arena for politisk kommunikasjon? Bruken av publikumsstemmer i “Skal vi Danse” og “Norske Talenter”? Dommerpanelet i ”Skal vi danse” versus seerstemmene? Hvem bestemmer? Motivasjon for moderering - brukere som kontrollmekanisme. SMS-TV: på kanten av loven? PFU: klager i forbindelse med nettdebatter

19 Mulige teoretiske utgangspunkt Publikumsdeltakelse i forhold til Økonomiske modeller Strategi Demokrati og politikk Gatekeeping Journalistikk


Laste ned ppt "Hvordan forske på publikumsdeltakelse? Karoline A. Ihlebæk 02.02.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google