Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Du skal få en dag i mårå...” Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid sin landskonferanse 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.04.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Du skal få en dag i mårå...” Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid sin landskonferanse 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.04.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Du skal få en dag i mårå...” Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid sin landskonferanse 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.04.07

2 2 Hva er mitt utgangspunkt for en debatt om integrering Norge er et flerkulturelt samfunn – det er positivt Norge – så vel som andre land verden over – oppfatter noen verdier som absolutte

3 3 Ungdom med innvandrerbakgrunn To parallelle utviklingstrekk: –Økende antall suksesshistorier (stemmer i det offentlige rom, høyere utdanning) –Mulig vekst i ulike former for problematferd, utstøting og marginalisering

4 4 Mahmona Khan (X-plosiv.no) Barna lever i spenningsfeltet mellom foreldrenes drømmer og egne valg ”Vi har et hav av muligheter. Tradisjoner og statuskategoriseringer må ikke overskygge drømmene, men de må realiseres”

5 5 Hva vet vi om innvandrerungdom: Få er medlem i organisasjoner Er godt tilpasset i skolehverdagen Får like mye støtte fra foreldrene i valg av utdanning De setter seg i større grad høye utdanningsmål De er i større grad redde for å bli arbeidsledige Omtrent like engasjert i politikk og samfunnsspørsmål De skårer høyere når det gjelder oppslutning om verdier og religion, lavere når det gjelder protestkultur Vi er i grunnen ikke så forskjellige!

6 6 Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Ingen skal presses til å gifte seg med noen de ikke vil Kjønnslemlestelse er nettopp kjønnslemlestelse Begge deler handler om kontroll av kvinner og kvinners seksualitet

7 7 Ikke nok med en god skole og en god barnehage Hvordan er barnehagene lagt til rette for barn med annen kulturell bakgrunn og deres foreldre Hvordan er skole og leksehjelp lagt til rette for barn med annen etnisk og språklig bakgrunn enn norsk

8 8 Enslige mindreårige asylsøkere Barnevernet overtar ansvaret for de under 15 i år Vi har begynt arbeidet med overføringen av de eldste Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge

9 9 De vanskelige debattene Hijab og andre religiøst begrunnede plagg Tvangsekteskap og arrangerte ekteskap

10 10 Hva er mitt utgangspunkt for en debatt om integrering Norge er et flerkulturelt samfunn – det er positivt Norge – så vel som andre land verden over – oppfatter noen verdier som absolutte Takk for meg


Laste ned ppt "”Du skal få en dag i mårå...” Faglig forum for kommunalt flyktningearbeid sin landskonferanse 2007 Kjell Erik Øie Statssekretær 26.04.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google