Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av deltidsstudium for landbruk Studiet er støttet av Matmerk, KIL midler, Fylkesmannen i Troms Nordland og Troms fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av deltidsstudium for landbruk Studiet er støttet av Matmerk, KIL midler, Fylkesmannen i Troms Nordland og Troms fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av deltidsstudium for landbruk Studiet er støttet av Matmerk, KIL midler, Fylkesmannen i Troms Nordland og Troms fylkeskommune

2 Mål Kurset vil ha som mål å gi studentene kunnskap og kompetanse til å arbeide med systematisk HMS-arbeid som en del av sitt daglige arbeid i landbruket. Mål

3 HMS deltidsstudium landbruk 2 dagers samlinger 3 stk: - oktober 2015 november 2015 februar 2016 15 studiepoeng Universitetet i Nordland Campus Bodø Samarbeid mellom Norsk landbruksrådgiving, Troms landbruksfaglige senter og UiN

4 Første samling 13.-14.okt 15 Del 1 – HM102H Arbeidsmiljøopplæring – nettbasert (10 studiepoeng) Del 1 vil være identisk med det eksisterende studietilbudet HM102H Arbeidsmiljøopplæring. Studiet er i utgangspunktet et rent nettbasert studium, hvor eksamen avlegges som en nettbasert hjemmeeksamen

5 Læringsutbytte Arbeidsmiljøkurset på nett Vi ønsker at arbeidsmiljøkurset skal bidra til økt forståelse for HMS, som gjenspeiler seg i forebyggende og helsefremmende arbeid i bedriften. God HMS-styring bidrar til reduksjon av ulykker og nestenulykker, lavere sykefravær, mindre turnover og effektive og motiverte medarbeidere.

6 Andre samling nov/des 2015 Del 2 – HMS-arbeid i landbruket (5 studiepoeng) (nytt emne!) Tema Organisasjoner, HMS ledelse og medvirkning Kvalitetssystemet i landbruket Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø, helsefremmende

7 Siste samling feb 2016 I den tredje samlingen retter vi oppmerksomheten mot fysisk-kjemisk arbeidsmiljø og ytre miljø. Denne delen av kurset har et mer naturvitenskapelig preg enn de øvrige. Fokus rettes mot kjente arbeidsmiljøfaktorer innenfor tradisjonelt vernearbeid (bl.a. kjemikalier, løsningsmidler, gass, støv, støy og vibrasjoner), og mot emner som forebygging av arbeidsulykker, belastningslidelser og forurensning av det ytre miljø.

8 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket  Målet er å tilby landbruksnæringen et deltids HMS-studium med 15 studiepoeng på universitetsnivå.  Universitet i Nordland (UiN) utvikler og gjennomfører studiet for ca. 20 studenter  Målgruppen er gårdbrukere og andre med tilknytning til landbruket i hele landet  Studiet legger opp til tre samlinger à to dager i oktober-desember 2015 og februar 2016  Del 1: Arbeidsmiljøopplæring, første samling og nettbasert studium, 10 studiepoeng  Del 2: HMS-arbeid i landbruket, andre og tredje samling (nyutviklet), 5 studiepoeng  Samlingene er lagt til Universitet i Nordland, Bodø  Søknad til Universitetet i Nordland på egen link  Søknadsfrist: 1. september 2015  Kursavgift for hele studiet: kr 8000,-  Semesteravgift UiN: totalt ca. kr 1500,-

9 Eksamen Del 1 Arbeidsmiljøkurs nettbasert må være bestått Kurset avsluttes med en eksamen, som vil bli organisert som en hjemmeeksamen med innlevering v.h.a. den elektroniske læringsplattformen Fronter.

10 Søk på studiet http://www.uin.no/no/studier/helse-miljo-og- sikkerhet-i-landbruket http://www.uin.no/no/studier/helse-miljo-og- sikkerhet-i-landbruket Universitetet i Nordland www.fagsenter.no Troms landbruksfaglige senter for info


Laste ned ppt "Utvikling av deltidsstudium for landbruk Studiet er støttet av Matmerk, KIL midler, Fylkesmannen i Troms Nordland og Troms fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google