Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal? Hva kan kommunen bidra med for at det skal bli enda bedre?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal? Hva kan kommunen bidra med for at det skal bli enda bedre?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal? Hva kan kommunen bidra med for at det skal bli enda bedre?

2 Om prosjektet Vi har gjort en omfattende undersøkelse av barnas oppvekstvillkår i Sigdal kommune. Undersøkelsen har vært for alle barn som går siste år i barnehagen, til og med sjuende klasse. Alle foreldrene til barn i denne aldersgruppen var også med i undersøkelsen. Formålet med undersøkelsen var og kartlegge om det er godt for barn å vokse opp i sigdal, og om det er noe innbyggerne her mener at kommunen kan bidra med for å gjøre stedet enda bedre for barnet. Vi valgte å lage tre undersøkelser. De minste barna og opp til skolealder fikk en nokså enkel undersøkelse. Barna fra 4. til 7. klasse fikk en litt mer avansert undersøkelse foreldrene fikk en egen undersøkelse. Alle undersøkelsene har vi satt i sammenheng, for å finne svar på spørsmålene vi har valgt og stille

3 Om prosjektet Dette prosjektet kom opp som en ide i forbindelse med Sigdal kommunes prosjekt «Bolyst og bli lyst» Til sammen delte vi ut 563 undersøkelser. Vi fikk tilbake 381 undersøkelser det er en svarprosent på 67,67% Vi ser at barna her vært flinkere til å levere tilbake undersøkelser, mens foreldrene har levert inn litt færre. Det var en svarprosent blant foreldrene på 44, 76%. Dette er litt under hva vi hadde håpet på, men likevel mener vi at vi kan se visse tendenser i forhold til de svarene vi har fått tilbake.

4 Resultater

5 De eldste i barnehagen til og med 3. klasse Det var 122 barn som svarte på undersøkelsen. De aller fleste sier at de har det godt i barnehagen eller på skolen, men det er 21 barn til sammen som skriver de blir ertet eller ertet litt. 17 barn skriver at de har det barelitt bra eller ikke trives i Sigdal. Resten er stort sett bra

6 Barn 4. – 7. klasse I aldersgruppen 4.-7. klasse fikk vi disse resultatene I Eggedal var det 33,3% innflyttere I Prestfoss var det 39,5% innflyttere På Nerstad var det 30,9% innflyttere

7 Barn 4. - 7. klasse Grunner til at det er bra å bo i Sigdal I hele kommunen nevner veldig mange at naturen er viktig. Ro, lite og trygt miljø er også noe som går igjen i hele kommunen. På Nerstad og i Eggedal er det mange som velger og sette gode skoler og barnehager som grunner til god trivsel. Gode fritidstilbud er viktig for bosatte i Prestfoss og Eggedal, på Nerstad er det færre som har valgt dette som argumenter. Aktiviteter i bygda Fotball er den største aktiviteten i hele bygda. Skisporten og håndball er også veldig utbredt. Vi ser at på Nerstad er det flere typer aktiviteter som blir drevet enn på de andre stedene i bygda. En del av de som bor på Nerstad driver med aktiviteter som ikke finnes i bygda, og dermed er det en del på Nerstad som velger og reise ut av bygda for og oppsøke fritidsaktiviteter

8 Barn 4. - 7. klasse Hva kan kommunen bidra med for at trivselen skal bli enda bedre I Eggedal og på Nerstad er det veldig mange som ønsker seg flere butikker. i hele kommunen er det ønsker om bedre veier, i tillegg er det mange i Eggedal og Nerstad som ønsker seg gangveier/fotgjengerfelt med lys som hører til. Bedre busstilbud er det ønske om i Eggedal og Prestfoss. I Eggedal og Nerstad er det ønske om klubb for 5.-7. klasse Det er også ønske fra noen i Eggedal og på Prestfoss om bedre fritidstilbud. På Nerstad ytres ønske om bedre svømmehall og utbedring av skolegården.

9 foreldregruppa Grunner for og bosette seg i Sigdal Foreldrene på Nerstad, i Prestfoss og i Eggedal gir like begrunnelser for dette valget. Egen oppvekst i bygda Nær familie og venner. Odelsrett på gård Trivsel, trygghet Godt miljø Fin natur Gode oppvekstsvilkår for barna blir nevnt av mange på alle stedene. Lave priser på boligtomter. Gode skoler og barnehager blir nevnt av mange. I Eggedal er det flere som liker nærheten til fjellet Hvordan trives barna? Samtlige foreldrene har inntrykk av at barna deres trives godt, fordi de har gode venner og barna passer på hverandre

10 Foreldregruppa Trygg skolevei På dette punktet ser vi at barna og foreldrene ikke er helt samstemte. I barnas undersøkelser får man et inntrykk av at kun få barn syntes de har en utrygg skolevei. Til sammen mener 15 av alle de 149 spurte barna at skoleveien er utrygg eller delvis utrygg Foreldrenes undersøkelser viser at mange av deres barn må benytte seg av en utrygg skolevei. I Eggedal svarer 34 av de 44 at deres barn her en trygg skolevei. 20 av 30 som har svart i Prestfoss, mener at deres barn har en trygg skolevei. På Nerstad svarer 13 av 33 at barnet deres har trygg skolevei. Det er hele 17 som mener at barnet har en nokså trygg eller utrygg skolevei. (3 har ikke svart) 37 foreldre/ foresatte mener at deres barn har en utrygg eller delvis utrygg skolevei.

11 Kommentarer av foreldregruppa. Prestfoss: Høy fartsgrense og dårlig sikt. Trengs flere møtesteder for barna Noen bussjåfører er litt slappe i jobben sin Små klasser er ikke alltid problemfrie, det kan være vanskelig og finne venner. Eggedal: Vi trenger fotgjengerfelt i Eggedal sentrum Er ikke interessert i eiendomsskatt på grunn av alt som er billigere innenfor det og bo i Sigdal gjør at ungdommen lettere kommer tilbake til Sigdal- uten avgiftene blir det billigere og bo. Flere arbeidsplasser Jeg er STOLT av og være SIGDØLING! Nerstad: Kommunen må tilrettelegge for trygg vei. Det kunne vært fint med velkomstskriv til innflyttere. Barna må krysse stor og trafikkert hovedvei. Det er viktig og arbeide for innflytting slik at miljøet ikke blir for små. Hadde vert fint med sykkelvei. Mye rask og stygg bilgjøring gjør at jeg ønsker gangvei. Savner gang- og sykkelvei etter R287 Lavere fartsgrense ved Rabbenveien Bedre utvalg av matbutikker.

12 foreldregruppa Dette kan kommunen bidra med for at innbyggerne kan få det enda bedre Eggedal: Noen skrev at de kunne tenke seg enda bedre ungdomstilbud/ ungdomsklubber. Noen mener at det trengs mere tilskudd til skole og barnehager. Bedre kollektivtilbud er noe som utmerker seg, noen mener at dette utbedres Et annet ønske er at svømmehallen holdes mere åpent Flere gangveier er et sterkt ønske, det samme er trygge skoleveier. Prestfoss: Noen skrev at de kunne ønske seg enda bedre aktivitetstilbud. Noen mener at det trengs mere tilskudd til skole og barnehage. Bedre kollektivtilbud Flere vil ha opprustning av Prestfoss sentrum Noen mener at politikerne må lytte mer til barn og unges ønsker. Ettermiddagsklubb for barneskoleelever.

13 foreldregruppa Dette kan kommunen bidra med for at innbyggerne kan få det bedre Nerstad: Foreldre/ foresatte som svarte på undersøkelsen hadde veldig mange forslag og komme med på dette punget! Det som utmerket seg spesielt var gang og sykkelveier. Bedre kulturtilbud, som konserter, teater og flere aktivitetstilbud på kulturskolen Bedre kollektivtilbud kan også her flere tenke seg

14 Konklusjon Barn i Sigdal har det stort sett veldig godt, men kommunen kan bidra med noen ting for at det skal bli enda bedre. Trygghet, ro, fin natur, mange fritidstilbud, gode skoler og barnehager gjør barnas oppvekst i Sigdal god. Barna trives god! Trygge skoleveier, flere gang og sykkelveier, bedre veier, bedre kollektivtilbud, ettermiddagsklubb for de eldste barna på barneskolen, mer tilskudd til skoler og barnehager for å opprettholde god kvalitet er ønsker fra barn og foreldre i bygda vår. Sitat fra foreldreundersøkelsen : «Jeg er STOLT av å være SIGDØLING!»


Laste ned ppt "Er det godt for barn å vokse opp i Sigdal? Hva kan kommunen bidra med for at det skal bli enda bedre?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google