Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Siste forelesning PartVII Kap 26 Sending eMail Kap 27 Creating graphics on-the-fly ASP.NET Unleashed.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Siste forelesning PartVII Kap 26 Sending eMail Kap 27 Creating graphics on-the-fly ASP.NET Unleashed."— Utskrift av presentasjonen:

1 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Siste forelesning PartVII Kap 26 Sending eMail Kap 27 Creating graphics on-the-fly ASP.NET Unleashed

2 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Mail i.NET Enkelte ganger ønsker en å sende mail som bekreftelse –Varebestilling –Ny bruker er registrert –Sende dokument

3 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Mail.NET støtter mail med to klasser –SmtpMail() –MailMessage() SMTP-Tjener –Konfigurer Microsoft SMTP Service på tjener for å sende og motta mail –Sende mail via en annen SMTP-server Sivsrv3 sender via serveren ”smtp1.grm.hia.no”

4 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI SendMail Kun mulig å sette de mest nødvendige properties –Fra, til, subjekt og body i mailen SendMail har to metoder –Send Legger inn mailinfo her og dette blir sent –SmtpServer Refererer evt til mailserver som brukes

5 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI SendMail eks private void btnSendMail_Click(object sender, System.EventArgs e) { try { SmtpMail.SmtpServer = "smtp1.grm.hia.no" ; SmtpMail.Send(mailfrom.Text, mailto.Text, mailsubject.Text, mailbody.Text); lblMailer.Text = "Page successfully sent!"; } catch(Exception ex) { lblMailer.Text = "An error occurred: " + ex.ToString(); } private void btnSendMail_Click(object sender, System.EventArgs e) { try { SmtpMail.SmtpServer = "smtp1.grm.hia.no" ; SmtpMail.Send(mailfrom.Text, mailto.Text, mailsubject.Text, mailbody.Text); lblMailer.Text = "Page successfully sent!"; } catch(Exception ex) { lblMailer.Text = "An error occurred: " + ex.ToString(); }

6 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI MailMessage Oppretter en instans av MailMessage klassen –Denne har flere properties tilgjengelig som kan settes Attachments Bcc – blind copy BodyEncoding BodyFormat Priority M.m. –Sender hele objekt instansen på samme måte ( SmtpMail() )

7 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI MailMessage eks private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { try { MailMessage msg = new MailMessage(); msg.To = mailto.Text; msg.From = mailfrom.Text; msg.Subject = mailsubject.Text; msg.Body = mailbody.Text; string strFilePath = Page.MapPath("SendMail.aspx"); MailAttachment attach = new MailAttachment(strFilePath); msg.Attachments.Add(attach); lblMailer.Text = "Sending..."; SmtpMail.SmtpServer = "smtp1.grm.hia.no" ; SmtpMail.Send(msg); lblMailer.Text += "Page successfully sent!"; } catch(Exception ex) { lblMailer.Text = "An error occurred: " + ex.ToString(); } private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { try { MailMessage msg = new MailMessage(); msg.To = mailto.Text; msg.From = mailfrom.Text; msg.Subject = mailsubject.Text; msg.Body = mailbody.Text; string strFilePath = Page.MapPath("SendMail.aspx"); MailAttachment attach = new MailAttachment(strFilePath); msg.Attachments.Add(attach); lblMailer.Text = "Sending..."; SmtpMail.SmtpServer = "smtp1.grm.hia.no" ; SmtpMail.Send(msg); lblMailer.Text += "Page successfully sent!"; } catch(Exception ex) { lblMailer.Text = "An error occurred: " + ex.ToString(); }

8 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI GDI+ - Graphics Device Interface Oppretter og viser egen ”bilder” i.NET Later som det er et bilde –Er egentlig instanser av klasser fra namespacet Drawing Bruker klassene Brush() og Pen() Lager objekter som kan vise –Linjer –Rektangler –Polygoner –Tekst

9 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI GDI+ For å vise et bilde –Spesifiser innholds type –Evt ”image/jpeg” –Default er ”text/html” Kan også settes ved Response.ContentType=”image/gif” –Opprett et bitmap som repr. et bilde –Lagre bitmap til en HTTP output stream

10 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI SimpleImage void Page_Load(Object sender, EventArgs e) { Bitmap objBitmap; int intCounter; Random objRandom; //Create Bitmap, her 400 pixels horisontalt og 200 vertikalt objBitmap = new Bitmap( 400, 200 ); //Set 1000 Pixels til fargen rød objRandom = new Random(); for (int i = 0; i<1000; i++) { //pixels settes ved metoden SetPixel objBitmap.SetPixel( objRandom.Next( 400 ), objRandom.Next( 200 ), Color.Red ); } //Display Bitmap etter lagret til Response objektet I format gif objBitmap.Save( Response.OutputStream, ImageFormat.Gif ); } void Page_Load(Object sender, EventArgs e) { Bitmap objBitmap; int intCounter; Random objRandom; //Create Bitmap, her 400 pixels horisontalt og 200 vertikalt objBitmap = new Bitmap( 400, 200 ); //Set 1000 Pixels til fargen rød objRandom = new Random(); for (int i = 0; i<1000; i++) { //pixels settes ved metoden SetPixel objBitmap.SetPixel( objRandom.Next( 400 ), objRandom.Next( 200 ), Color.Red ); } //Display Bitmap etter lagret til Response objektet I format gif objBitmap.Save( Response.OutputStream, ImageFormat.Gif ); }

11 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI DisplaySimpleImage Vil vise bilde sammen med annet innhold –Legg inn bilde i aspx side –Siden innhold i SimpleImage.aspx blir definert som bilde er dette riktig måte –Innhold i DisplaySimpleImage.aspx er ”text/html” Hente lagret bilde objBitmap = new Bitmap(Page.MapPath("sphere.gif"));

12 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Tegne figurer void Page_Load(Object sender, EventArgs e) { Bitmap objBitmap; Graphics objGraphics; //Create Bitmap objBitmap = new Bitmap( 400, 200 ); //Initialize Graphics Class objGraphics = Graphics.FromImage( objBitmap ); objGraphics.DrawRectangle( Pens.Red, 100, 100, 50, 50 ); // (farge,pos fra v,pos fra topp,bredde,høyde) //Display Bitmap objBitmap.Save( Response.OutputStream, ImageFormat.Gif ); } void Page_Load(Object sender, EventArgs e) { Bitmap objBitmap; Graphics objGraphics; //Create Bitmap objBitmap = new Bitmap( 400, 200 ); //Initialize Graphics Class objGraphics = Graphics.FromImage( objBitmap ); objGraphics.DrawRectangle( Pens.Red, 100, 100, 50, 50 ); // (farge,pos fra v,pos fra topp,bredde,høyde) //Display Bitmap objBitmap.Save( Response.OutputStream, ImageFormat.Gif ); }

13 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Tegne figurer

14 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Tekst i bilde Skreddersying av side Generering av header istedenfor manuelt å lage et bilde for hver seksjon

15 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Lage tegneprogrammer

16 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Charts Lage diagrammer som justere seg etter lagret data –Spørreundersøkelser som feks på Nettavisen –Diagrammer som visualiserer tall eller resultater fra en database Eks 5 mest solgte varer i %

17 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI To eks applikasjoner Fra ASP.NET Unleashed –To eksempel applikasjoner lagt ut på serveren Kap 30 – Creating a job site –http://sivsrv3.grm.hia.no/aspnetjobshttp://sivsrv3.grm.hia.no/aspnetjobs –Brukerhåndtering (verifisering av passord, Forms autentisering) –Vanity URL (hver registrert bruker har egne personifiserte sider) Eks /aspnetjobs/marksmith.aspx –Web Service for nyeste jobber Kap 31 – Creating an online store –http://sivsrv3.grm.hia.no/aspnetstorehttp://sivsrv3.grm.hia.no/aspnetstore –Eks på shopping cart (handlevogn) –Dynamisk bruk av templater (User Controls)

18 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Gode prosjekter Dat2660 –http://sivsrv3.grm.hia.no/dat2660/Gr04 crosscart webshophttp://sivsrv3.grm.hia.no/dat2660/Gr04 –http://sivsrv3.grm.hia.no/dat2660/Gr05 SSL tutorialhttp://sivsrv3.grm.hia.no/dat2660/Gr05 –http://sivsrv3.grm.hia.no/dat2660/Gr08 forumhttp://sivsrv3.grm.hia.no/dat2660/Gr08

19 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Prosjektstart

20 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Registrering av gruppe Registrering av gruppe og tema –http://sivsrv3.grm.hia.no/godat2660http://sivsrv3.grm.hia.no/godat2660 –(Skal fikse linker på denne siden) Alle gruppene skal være registrert denne uka

21 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Problemer i gruppe Hvis det skal dukke opp problemer i gruppa –Si ifra så fort som mulig slik at en kan løse opp i dette Dele gruppe Evt. forskjellig karakter –Må da spesifisere i detalj hvem som har gjort hva i rapporten –Og en må ha gitt beskjed til faglærer

22 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Prosjektområde Hver gruppe får et område Eks –http://sivsrv3.grm.hia.no/dat2650-03/gruppe01http://sivsrv3.grm.hia.no/dat2650-03/gruppe01 Prosjektoppgaven bør være samlet i en.NET applikasjon –Unntak: Web Service’er kan godt være i egen WS applikasjon Områdene er åpent for alle i kurset –> Stoler på at ingen snoker i koden eller skader andre –Meld evt fra hvis en har konkrete mistanker

23 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Prosjektområde Alle skal opprette en startside for gruppene innen mandag 27. okt –Siden skal være default.aspx og den en kommer til når en skriver feks http://sivsrv3.grm.hia.no/dat2650-03/gruppe01 http://sivsrv3.grm.hia.no/dat2650-03/gruppe01 –Skal inneholde link til Gruppemedlemmer –Fullt navn, Mail-adresse, evt bilde av alle i gruppa Oppgaven – i første omgang de tankene dere har for hva dere vil gjøre og som vi skal diskutere på veiledning –Senere mer konkret oppgavedefinisjon Prosjektet –Link (evt linker) til selve prosjektet Fremdrift –Dere skal lage en side som inneholder viktige milepeler (enkel prosjektplan), hva som er gjort og hva som fortsatt gjenstår Rapport –Link til rapporten og evt andre presentasjonsfiler (eks ppt)

24 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Eks

25 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Eks 2

26 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Prosjektoppgave Oppgaven SKAL løses med og fokuseres mot bruk av ASP.NET (først og fremst i Visual Studio.NET) –ASP skal ikke brukes –Andre teknikker (feks mot java) må evt godkjennes av meg før bruk

27 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Prosjektoppgave Basert på gitte aktuelle temaer for Gruppeoppgaver skal gruppene selv –Avgrense og komme med forslag til oppgave (legges ut på siden før møte) –Dette diskuteres i første veiledning

28 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Oppgave eksempler Webshop for salg av CD’er og DVD’er –Database for håndtering av varer og brukere Gruppe med administratorer og registrerte kunder –Innlogging Autentisering og autorisering basert på brukere i db –Administratordel for styring av webshop (legge til, endre og slette varer) –Kundedel for bestilling av varer med handlevognfunksjonalitet –Web service for kredittkort sjekk (legge inn et sett med gyldige kort (testdata)) Nettbank Database for håndtering av kontoer og brukere –Gruppe med administratorer og registrerte kunder Innlogging –Autentisering og autorisering basert på brukere i db Administratordel for styring av bank (endre rente) Kundedel for betaling av regninger, overføring av pengerm, uttak, osv

29 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Viktige generelle temaer Custom controls (vanskelig) XML som datakilde (vanskelig) –Legge til, editere og slette data, samt spørringer –Bruk også hvor hensiktsmessig WS med ADO ADO (SQL noe bedre enn Access) –Legge til, editere og slette data, samt spørringer –Visning av data (layout, web control) Caching og sesjoner Brukerhåndtering (autentisering og autorisering) Querystring for effektivisering av sider –Samme side brukes, hvilke data som brukes avhenger av innverdier i QueryString (kan også delvis brukes med sesjoner) User Controls

30 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI SQL database? Hvis dere ønsker å bruke SQL database istedenfor access –Send mail –Jeg oppretter en database for gruppa og gir brukertilgang

31 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Veiledning –Mandager og tirsdager frem til fremføring Alle grupper skal ha en veiledning i uke 44 (neste uke) –Evt også onsdag 29. okt hvis behov –Er en innledende veiledning der oppgave tema og oppgaver spesifiseres og avgrenses 20 min pr. gruppe pr. veiledning –Fronter Møt opp ved mitt kontor – rom 374 –Se evt lapp for annet rom –Møt opp litt før deres avtale

32 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Veiledning Gå inn på fronter, velg kalender, –Velg dato, tidspunkt og ”avtalen gjelder for webteknikker” (må kanskje også velge at Eivind Bjoraa skal delta ( NB! Kan være flere, det er da den med mail Eivind.Bjoraa@hia.no )) –Tilgjengelige tidspunkt 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 –Evt lenger neste uke (uke 44) –Jeg må godkjenne avtaler, sjekk derfor om dere ligger inne før veiledningen

33 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Rapport Ca 15 sider (+/-) Mal skal brukes (Word doc) –Finnes på fronter under Planer og pensum|Maler og retningslinjer Innleveringsfrist –Ferdig rapport skal foreligge tilgjengelig som link på gruppens presentasjonsside innen tirsdag 02.12. kl 12.00 Applikasjonen kan dere jobbe med helt frem til presentasjonen til gruppa

34 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Husk! Ta backup fortløpende! –Dette er hver enkelt gruppes ansvar... Alle grupper skal ha –Registrert seg denne uka (uke 43) –Ha første veiledning neste uke (uke 44) –Skal ha klar en startside for gruppa innen mandag 27. okt Rapport –Skal ligge tilgjengelig på gruppeområdet innen tirsdag 02.12. kl 12.00

35 HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Sivsrv3 Feil med DHCP –Fått feil IP –Stemmer ikke overens med DNS-server –Foreløpig http://128.39.202.129 Skal prøve å få ordnet dette i løpet av dagen


Laste ned ppt "HØGSKOLEN I AGDER AVDELING FOR TEKNOLOGI Siste forelesning PartVII Kap 26 Sending eMail Kap 27 Creating graphics on-the-fly ASP.NET Unleashed."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google