Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KSYS-KURS MØTEPLASSEN 2013 • Generelt om oppbyggingen av DKS • Innlogging • Struktur • Navigasjon • Legge ut info om skole, brukere, kalender, ukeplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KSYS-KURS MØTEPLASSEN 2013 • Generelt om oppbyggingen av DKS • Innlogging • Struktur • Navigasjon • Legge ut info om skole, brukere, kalender, ukeplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 KSYS-KURS MØTEPLASSEN 2013 • Generelt om oppbyggingen av DKS • Innlogging • Struktur • Navigasjon • Legge ut info om skole, brukere, kalender, ukeplaner m.m. 1Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

2 Generelt om oppbyggingen av DKS • Nettsiden til DKS i Nord-Trøndelag, http://www.dksnordtrondelag.no/, er framsiden som alle kan se. http://www.dksnordtrondelag.no/ • Bakenfor (baksiden) nettsiden ligger ksys, som har tre hovedfunksjoner: 1.Skoleinformasjon (også kommuneinfo) 2.Produksjoner 3.Turnéleggerverktøy (samarbeidspartnere) • Dine administrative rettigheter/rolle du har i systemet avgjør hvilke tilganger du har, hva du får se og gjøre noe med i ksys. 2Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

3 Innlogging • Gå inn på nettsiden: http://www.dksnordtrondelag.no/http://www.dksnordtrondelag.no/ • Nederst til venstre logger du inn • Skriv inn brukernavn og passord (Det får du av ksys-administrator i DKS Nord-Trøndelag.) • Det er ikke alle opplysninger som er relevante for alle på ksys. Det er mange ulike brukere av systemet • Elektronisk brukermanual http://hjelp.ksys.nohttp://hjelp.ksys.no 3Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

4 Struktur 1 • Hovedbildet i ksys gir en oversikt over nettstedets oppbygning, og brukes til å navigere i nettstedets struktur • Ved hjelp av menyradene i midten kan man nå alle underliggende sider i systemet • Menyradene går igjen på alle sider, men vil forandre seg avhengig av hvilket område man er i 4Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

5 Struktur 2 • Oppe til høyre i skjermbildet kan du se din påloggingsinformasjon • Ved å klikke på hjem kommer du til det første innloggingsbildet • Den tredje teksten viser hvor du befinner deg i ksys, her i Namdalseid kommune 5Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

6 Navigasjon • Ksys har to typer visninger: • Institusjon (nasjonal oversikt – fylke – kommune – skole) • Verktøylinjer for institusjonen, dvs. egenskaper • Nederste linje er kommandoer som endres alt etter hvilket område man er i. Her kan man også sende meldinger m.m. 6Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

7 Info om skole • Her er det viktig at telefonnummer stemmer og at kulturkontakten er den brukeren som ligger fremst • Det kan være flere brukere på en skole, men det er svært viktig at man definerer hvem som er kulturkontakt og hvem som er rektor 7Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

8 Info om brukere • Man kan lage ny bruker eller forandre på eksisterende brukers informasjon. • Lage ny bruker: klikk på brukere, og skriv inn fornavn/etternavn/e-postadr. PS! Skriv yrkesrolle bak etternavnet, f. eks kulturkontakt/rektor. • Endre brukerinfo; klikk på brukere, klikk på den brukeren du vil endre info på, klikk tilslutt på endre brukerinformasjon 8Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

9 Info om kalender • Her kan man legge inn fraværsdager • Felles fraværsdager for hele landet og for Nord- Trøndelag legges ut for alle, slik at dette arves nedover i hierarkiet • Kommunene kan legge ut felles fraværsdager for alle skoler • Nasjonale prøver? • Detaljer for skolene legges på ukeplaner 9Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

10 Info om ukeplaner/timeplaner • Det er svært viktig at alle skolene har oppdaterte timeplaner. Når skolen starter/slutter, samt oversikt over eventuelle faste fridager • Du må stå i en skole for å se teksten ukeplaner, og for å legge til ny • Det er nok med start og sluttidspunkt, og fridager • Ukeplaner kan kopieres fra forrige år! NB! Gi ny tittel! 10Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

11 Info om trinn/grupper/klasse • Det letter vårt arbeid i turnéleggingen hvis skolen skriver opp antall elever på hvert trinn/gruppe • OBS! Ukeplaner må legges inn før du kan skrive inn antall elever på hvert trinn • Stå i din skole og velg fanen trinn/grupper • Klikk på endre trinn og så på ny. Da er det bare å gjenta operasjonen for hvert trinn/klasse • Husk å lagre!! 11Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013

12 Forts. trinn/grupper/klasse • Slik ser bildet ut når du har klikket på ny: 3 spalter • Under trinn skriv kun tallet (ikke punktum bak), eller man kan skrive 1A. Under navn kan man skrive trinn/klasse, men ikke tall for da vil det vises slik(11. klasse, 22. klasse osv.). Under antall elever skriver man også kun tallet. Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 201312

13 HUSK • Oppdater info om kommunen (kommunekoordinator). • Avklar hvor mange i kommuneadministrasjonen som skal ha info om DKS? NB! Riktige telefonnummer! • Oppdater info om skolen (kulturkontakt/rektor). Slett gamle brukere! • Få kulturkontaktene til å oppdatere info om sin skole (brukere, ukeplaner, elevantall m.m.). • Oppfølging av produksjoner som kommer på besøk, sjekk på nettet. Fordel ansvar/deleger! • Avklar vertsrollen, engasjer elevene i arrangørrollen. • Gi tilbakemeldinger på produksjoner(+ og -). 13Opplæring i ksys v/Hilde L. Fossvik, 2013


Laste ned ppt "KSYS-KURS MØTEPLASSEN 2013 • Generelt om oppbyggingen av DKS • Innlogging • Struktur • Navigasjon • Legge ut info om skole, brukere, kalender, ukeplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google