Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Vi vil «være sammen»; for barna…. Lederrollen; en introduksjon til transformasjonsledelse - et godt sted å være, leke og lære Svanaug Lunde, 29.10.-14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Vi vil «være sammen»; for barna…. Lederrollen; en introduksjon til transformasjonsledelse - et godt sted å være, leke og lære Svanaug Lunde, 29.10.-14."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Vi vil «være sammen»; for barna…. Lederrollen; en introduksjon til transformasjonsledelse - et godt sted å være, leke og lære Svanaug Lunde, 29.10.-14

2 2

3 3 Ledelse og verdier * respekt, en verdi i mitt liv * verdier i handling, hverdagsledelse * hvilke nærværsfaktorer finnes det i barnehagene * hvordan arbeide mot helsefremmende arbeidsplasser * “sense of coherens” - mening, begripelse, håndterbarhet Fem om dagen: 1. Verdighet 2. Handlingsrom i eget liv 3. Tilhørighet 4. Mening 5. Trygghet Per Fugelli

4 4 Relasjoner og ledelse * det starter alltid med meg selv * hva er relasjonskompetanse * personlig ansvar - personlig språk * aldri tro at du vet, om undre seg over atferd * hva vil det si å bruke ressursene “Om du ønsker forandring i verden, vær forandringen.” Mahatma Gandhi

5 5 Relasjonsmodellen John Bradshaw * jeg ser, jeg hører * min opplevelse * “mad, sad, glad” * jeg vil, jeg trenger, jeg ønsker “One moment of true awareness can change the most stuck relationship” John Bradshaw BEVISSTHETS HJULET sansetolkeføleville

6 6 Kommunikasjonsmodellen «vår», i praksis…

7 7 Sosial kompetanse, en lederkompetanse? Kjernekomponentene i sosial kompetanse: Evne til:  Selvregulering  Samarbeid  Selvhevdelse  Empati  Ansvarlighet Dette er en svært kompleks kompetanse! (Elliot & Gresham, 2002)

8 8 Hva er god ledelse * de tre T`-ene mine * regelstyring med unntaksfokus * det er forskjell på administrasjon og ledelse * AA ; anerkjennelse og ansvarliggjøring * tillit + myndiggjøring = eierskapsfølelse * transformasjonsledelse, hva innebærer det Transaksjonsledelse = å gjøre tingene riktig Transformasjonsledelse = å gjøre de riktige tingene Bernard Bass

9 9 Idealisert innflytelse * ideell rollemodell * høy moralsk standard * alltid til å stole på * formidler opplevelse av hensikt Inspirerende motivasjon * kommuniserer forventninger * gjør visjon og verdier tilgjengelige * bruker symboler og emosjonell apell * opptatt av teamarbeid Intellektuell stimulering * tilrettelegger for innovativ kreativetet * støtter tanker om nye tilnærminger * utfordrer etablerte oppfatninger og verdier * tilrettelegger for egenutvikling Individuell tilnærming * genuint opptatt av menneskene i organisasjonen * gir personlige og konktete tilbakemeldinger * gir opplevelse av å bli sett og anerkjent * gode relasjonelle evner Bernard Bass Transformasjonsledelse

10 10 Det autoritative perspektivet MYE KONTROLLAKSE AUTORITÆR AUTORITATIV LITE RELASJONSAKSE MYE FORSØMMENDE ETTERGIVENDE LITE (D. Baumrind,1991)

11 11 TRYGGHETSSIRKELEN ALLTID: vær større, sterkere, klokere og GOD NÅR DET ER MULIG: følg barnets behov NÅR DET ER NØDVENDIG: ta styring Trygg base Trygg havn Jeg trenger at du tar i mot meg når jeg søker deg Jeg trenger at du støtter utforskningen min Barnets behov * beskytt meg * trøst meg * vis godhet for meg * hjelp meg med å organisere følelsene mine Barnets behov * se meg * pass på meg * hjelp meg * fryd deg samen med meg © Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999

12 12 LYKKE TIL VIDERE ! Ma ̊ let va ̊ rt er a ̊ skape et sa ̊ trygt, positivt og inkluderende miljø - at barna utvikler seg til a ̊ bli varme, stolte og omsorgsfulle mennesker.


Laste ned ppt "1 Vi vil «være sammen»; for barna…. Lederrollen; en introduksjon til transformasjonsledelse - et godt sted å være, leke og lære Svanaug Lunde, 29.10.-14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google