Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi vil «være sammen»; for barna…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi vil «være sammen»; for barna…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi vil «være sammen»; for barna…
Vi vil «være sammen»; for barna…. Lederrollen; en introduksjon til transformasjonsledelse et godt sted å være, leke og lære Svanaug Lunde,

2

3 Ledelse og verdier * respekt, en verdi i mitt liv
* verdier i handling, hverdagsledelse * hvilke nærværsfaktorer finnes det i barnehagene * hvordan arbeide mot helsefremmende arbeidsplasser * “sense of coherens” - mening, begripelse, håndterbarhet Fem om dagen: 1. Verdighet 2. Handlingsrom i eget liv 3. Tilhørighet 4. Mening 5. Trygghet Per Fugelli

4 Relasjoner og ledelse * det starter alltid med meg selv
* hva er relasjonskompetanse * personlig ansvar - personlig språk * aldri tro at du vet, om undre seg over atferd * hva vil det si å bruke ressursene “Om du ønsker forandring i verden, vær forandringen.” Mahatma Gandhi

5 Relasjonsmodellen John Bradshaw * jeg ser, jeg hører
* min opplevelse * “mad, sad, glad” * jeg vil, jeg trenger, jeg ønsker “One moment of true awareness can change the most stuck relationship” John Bradshaw BEVISSTHETS HJULET sanse tolke føle ville

6 Kommunikasjonsmodellen «vår», i praksis…

7 Sosial kompetanse, en lederkompetanse?
Kjernekomponentene i sosial kompetanse: Evne til: Selvregulering Samarbeid Selvhevdelse Empati Ansvarlighet Dette er en svært kompleks kompetanse! (Elliot & Gresham, 2002)

8 Hva er god ledelse. de tre T`-ene mine. regelstyring med unntaksfokus
Hva er god ledelse * de tre T`-ene mine * regelstyring med unntaksfokus * det er forskjell på administrasjon og ledelse * AA ; anerkjennelse og ansvarliggjøring * tillit + myndiggjøring = eierskapsfølelse * transformasjonsledelse, hva innebærer det Transaksjonsledelse = å gjøre tingene riktig Transformasjonsledelse = å gjøre de riktige tingene Bernard Bass

9 Transformasjonsledelse
Idealisert innflytelse * ideell rollemodell * høy moralsk standard * alltid til å stole på * formidler opplevelse av hensikt Inspirerende motivasjon * kommuniserer forventninger * gjør visjon og verdier tilgjengelige * bruker symboler og emosjonell apell * opptatt av teamarbeid Intellektuell stimulering * tilrettelegger for innovativ kreativetet * støtter tanker om nye tilnærminger * utfordrer etablerte oppfatninger og verdier * tilrettelegger for egenutvikling Individuell tilnærming * genuint opptatt av menneskene i organisasjonen * gir personlige og konktete tilbakemeldinger * gir opplevelse av å bli sett og anerkjent * gode relasjonelle evner Bernard Bass

10 Det autoritative perspektivet
MYE KONTROLLAKSE AUTORITÆR AUTORITATIV LITE RELASJONSAKSE MYE   FORSØMMENDE ETTERGIVENDE LITE (D. Baumrind,1991)

11 ALLTID: vær større, sterkere, klokere og GOD
TRYGGHETSSIRKELEN Jeg trenger at du støtter utforskningen min Barnets behov * se meg * pass på meg * hjelp meg * fryd deg samen med meg Trygg base ALLTID: vær større, sterkere, klokere og GOD NÅR DET ER MULIG: følg barnets behov NÅR DET ER NØDVENDIG: ta styring Trygg havn Barnets behov * beskytt meg * trøst meg * vis godhet for meg * hjelp meg med å organisere følelsene mine Jeg trenger at du tar i mot meg når jeg søker deg © Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999

12 LYKKE TIL VIDERE! Målet vårt er å skape et så trygt, positivt og inkluderende miljø - at barna utvikler seg til å bli varme, stolte og omsorgsfulle mennesker.


Laste ned ppt "Vi vil «være sammen»; for barna…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google