Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETTERMARKEDSFORUM 16.2.2012 VELKOMMEN TIL ETTERMARKEDSFORUM –”VINTERMØTE” 2012 –Sted: Volvo Personbiler Norge AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETTERMARKEDSFORUM 16.2.2012 VELKOMMEN TIL ETTERMARKEDSFORUM –”VINTERMØTE” 2012 –Sted: Volvo Personbiler Norge AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 ETTERMARKEDSFORUM 16.2.2012 VELKOMMEN TIL ETTERMARKEDSFORUM –”VINTERMØTE” 2012 –Sted: Volvo Personbiler Norge AS

2 ETTERMARKEDSFORUM 16.2.2012 1100: Velkommen v/ Formannen i Ettermarkedsutvalget (Eu), Hermod Wallestad, Volvo Personbiler Norge AS; Markedssituasjonen på servicemarkedet, omdømme m.m. Info fra BIL v/ Tore Lillemork 1200: Frontrutereparasjoner; hvordan ta mer av markedet, v/ Espen Berg, Erik Arnesen AS 1230:Enkel bevertning 1300: Nytt på dekkfronten, nye krav, reklamasjoner etc., v/ Frank Larsen, Continental Dekk Norge AS 1330:VG 1-løp for tunge kjøretøyer; pilotprosjekt ved Bjørkelangen v.g. skole 1400:Pause 1415:Godkjenningsdirektivet 2007/46/EF; status for arbeidet med høringen, og status Autosys-prosjektet v/ Erik Sætre, Vegdirektoratet Kvalitetssikring av bremsekontroller v/ Reidar Svendsen, Vegdirektoratet 1600: Slutt

3 Ettermarkedsforum  har ett medlem fra hver av BILs 27 medlemsbedrifter. I tillegg har 22 av medlemsbedriftene oppnevnt varamedlem. Medlemmer og varamedlemmer skal være ledere av ettermarkeds-, tekniske og / eller reservedelsfunksjoner.  Ettermarkedsforum er forum og kontaktnett for mange saker av felles interesse for medlemmene innen ettermarkedet, forskrifter, teknikk, vis à vis myndigheter, andre organisasjoner m.m. ETTERMARKEDSFORUM

4 Ettermarkedsforums arbeidsutvalg 8 medlemmer Verv i Eu skal gå på rundgang, slik at minst 2 rulleres hvert år. Formannen sitter normalt i inntil 3 år. Arbeidet i Eu kan deles i to saksområder, marked og teknikk inkl. forskrifter. Ca. halvparten av medlemmene bør derfor ha totalansvar for ettermarkedet, mens den andre halvparten bør ha teknisk / serviceansvar. Det opprettes prosjektgrupper i tråd med behov og saker. Saker som behandles i slike grupper initieres / rapporteres / evt. besluttes i Eu. Administrasjonen og Eus formann kan møte i styret i forbindelse med saker som det er naturlig at skal avgjøres / behandles der. ETTERMARKEDSUTVALGET (Eu)

5 Arbeidsplan for 2012; de viktigste, kjente sakene:  Omdømmeundersøkelse / kartlegging (avhengig av styrets godkjennelse)  Prosjektet ”Sikre bilskadereparasjoner”  Rekruttering  Generelt: arbeidet med saker ang. kjøretøyforskrifter vis a vis Vegdirektoratet, andre forskrifter o.l.  Ettermarkedet generelt  Innspill fra Eu til arbeidet i BIL med f.eks. avgifter og bilpolitisk program / samarbeid med Informasjonsgruppen (IG) +Helt sikkert flere andre saker etter hvert +IKKE MINST: ETTER ØNSKE FRA DERE ETTERMARKEDSUTVALGET (Eu)

6 REPRESENTASJON I ETTERMARKEDSUTVALGET (Eu) pr. 9. juni 2011 NAVN (FIRMA): MEDL. SIDEN: Hermod Wallestad (Formann / Volvo Personbiler Norge AS) 05.06.2009 John F. P. Hansen (BMW Norge AS) 01.03.2006 Jan Ove Kaarbø (Toyota Norge AS) 01.03.2006 Knut Arne Sæta (Bertel O. Steen A/S) 16.03.2007 Per Wiborg Wold (Motor Gruppen AS) 16.03.2007 Knut Martin Andersen (DAF Norge A/S) 05.06.2009 Jan Steinar Jensen (Norsk Scania A/S) 19.10.2010 Pål Henriksen (RSA) 09.05.2011 ETTERMARKEDSUTVALGET (Eu)

7 SØKERE TIL LÆREPLASSER 200620072008200920102011 134012611332138115461649 REKRUTTERING / OPPLÆRING Brukbar søkning til læreplasser. Bilbransjen hadde skåret ned på lærlinginntaket pga. finanskrisen, men økte inntaket noe i 2010 og 2011. Bransjen har / får behov for flere fagfolk. Likevel er det fortsatt mange som ikke får læreplass (ca. 40 %). Mye av dette skyldes for mye fravær eller lignende. Det rekrutteres i tillegg fra utlandet. Her er statistikk fra Utdanningsdirektoratet (ca. 80 % pålitelig??): INNGÅTTE KONTRAKTER 200620072008200920102011 8751360 1271105311631374

8 Fordeling på fagene - 2011 Totalt 20111374 8794BILSKADEFAGET1 8800BILLAKKERERFAGET1 TPBLA3Billakkererfaget114 TPBMK3Bilfaget, Lette Kjøretøy759 TPBSK3Bilskadefaget145 TPBTK3Bilfaget, Tunge Kjøretøy187 TPHJU3Hjulutrustningsfaget15 TPMME3Motormekanikerfaget38 TPMSY3Motorsykkelfaget11 TPRSD3Reservedelsfaget103

9 Årlig kurs i Tekniske nyheter på kjøretøyer BILs kurs ”Tekniske nyheter på kjøretøyer” ble gjennomført for 24. gang høsten 2011 (uke 39), ved Byåsen videregående skole i Trondheim, med ca. 80 deltagere. Tiltaket er meget populært blant bilfaglærere og opplæringskontorer, i tillegg til noen deltagere fra Statens vegvesen og Forsvaret. REKRUTTERING / OPPLÆRING

10 Moderne biler har kompleksitet og teknologi som gjør dem stadig mer utfordrende å reparere. Utviklingen i bransjen har ikke holdt tritt med teknologien  Samarbeidsprosjekt, BIL, NBF og FNO * : ”Sikre bilskadereparasjoner”  Målsetning: ”Alle biler skal være like sikre etter en reparasjon som de var før skaden inntraff”  (FNO = Finansnæringens hovedorganisasjon) Sikre bilskadereparasjoner

11 BIL, NBF og FNO hatt flere møter i 2011 (og 2010); har vært nødvendig for å få med forsikringsselskapene Arbeidsgruppen med representanter fra de 3 organisasjonene har hatt fremgang i løpet av det siste året Det ser nå endelig ut til at vi er enige om krav til sikre bilskadereparasjoner.

12 Skadeverkstedene må:  ha tilgang til bilprodusentenes reparasjonsmanualer og sørge for at alle skadereparasjoner utføres i henhold til disse.  ha riktig kompetanse i henhold til bilprodusentenes krav.  ha verktøy og utstyr i henhold til bilprodusentenes krav.  kunne dokumentere at de innfrir kravene, og i form av egenerklæring dokumentere at skadereparasjonene faktisk er utført i henhold til produsentenes retningslinjer. All dokumentasjon skal arkiveres. (Dette skulle jo være opplagte krav ) Sikre bilskadereparasjoner

13 Arbeidsgruppen anbefaler at kravene innarbeides i samarbeidsavtalene mellom skadeverkstedene og forsikringsselskapene. Verksteder som ikke tilfredsstiller kravene kan ikke påta seg reparasjonsoppdrag for forsikringsselskapene. Forsikringsselskapene kan ikke tilføre reparasjonsoppdrag til verksteder som ikke tilfredsstiller kravene. Forslag til standardtekst i alle samarbeidsavtaler mellom forsikringsselskaper og bilskadeverkstederForslag til standardtekst i alle samarbeidsavtaler mellom forsikringsselskaper og bilskadeverksteder Sikre bilskadereparasjoner

14 ”Milepæl” at BIL / NBF og FNO / selskapene er i ferd med å enes om dette (dog ikke månelanding…) Forankret i BIL. –Verkstedene vil bli møtt med strengere krav fra forsikringsselskapene –Behandles / orienteres i styret 8. mars Kan (i denne omgang) avslutte arbeidet med å ”file” på formuleringer Vegdirektoratet er veldig positivt og er nå med i prosjektet! –Viktig, med tanke på ”Nasjonalt skaderegister”, som vi ønsker oss! Implementering Merkeverkstedene burde være de beste til å kunne oppfylle disse – selvsagte – kravene! Sikre bilskadereparasjoner

15 Godkjenningsdirektivet Godkjenningsdirektivet (2007/46/EF) innfører europeisk typegodkjenning (WVTA) for alle typer bil og tilhenger til bil. Direktivet vil kunne gi en rasjonaliseringsgevinst, men innfører samtidig strengere krav til dokumentasjoner. Det trådte i kraft i EU 29. april 2009, men siste ”signal” om ikrafttredelsestidspunkt for Norge er juni 2012. BIL fikk sommeren 2011 midlertidig avklart usikkerheten knyttet til godkjenning av ”norsk” varebil klasse 2, først og fremst M1-biler ombygget til N1. Slik det nå ser ut, vil dette fortsette som før i hvert fall frem til 29. april 2013, da WVTA trer i kraft for ”etappevis typegodkjenning”. Ventetider / forsinkelser – typegodkjenning!?

16 Autosys Leveranse 0 (null) ferdigstilles i begynnelsen av 2012, mens siste leveranse (nr. 4) finner sted ca. mars 2014. Stort IT-løft som skal bringe Autosys og mange omkringliggende registre / systemer for trafikant og kjøretøy over på ny teknologi. Det gis forventninger om mange muligheter til forbedret funksjonalitet. Et hovedprinsipp er å få mest mulig over på selvbetjeningsløsninger.

17 Autosys Kanskje vesentligste endring for BIL er at man ønsker å bruke COC- data mer direkte for registrering der en ikke har typegodkjenningsdata ferdig tilgjengelig. I så fall ikke så avhengig av”konvertering” til ”norsk” typegodkjenning. Dette er selvsagt svært viktig i og med den enorme økningen i antall typegodkjenninger som følge av at WVTA kommer for alle biler og tilhengere. Vegdirektoratet ønsker å forsere dette så mye som mulig. En annen viktig sak for BIL er at man vil supplere typegodkjenningsregisteret med rubrikker for hybrid- og plug-in- hybridbiler.

18 PKK Totalt ble det utført 1.219.327 PKK-kontroller i 2011. –Det var 7.807 færre (-0,6%) enn året før og 96.346 færre (-8,6%) enn i 2009. Lette kjøretøyer sto for 1.108.363 av kontrollene i 2011. Av disse hadde bilverkstedene 90,7% og NAF 9,3%. Tilsvarende andeler i 2010 var henholdsvis 90,6% og 9,4%. Mellomtunge kjøretøyer utgjorde 40.699 kontroller. Av disse hadde bilverkstedene 98,3% (98,0% i fjor) og NAF 1,7% (2,0%). Tunge kjøretøyer, 70.265 stykker, ble alle kontrollert av bilverksteder da NAFs kontroller ikke omfatter disse. Kilde: Bilnytt.no

19 Nybilgarantier Vinteren 2011: 5 års nybilgaranti. I etterkant av dette gjennomførte Forbrukerrådet undersøkelsne av importørenes garantivilkår. Avdekket en del feil og mangler i noen av vilkårene, noe som ble kunngjort i rapport i oktober. –Rapporten inneholdt en del feil og unøyaktigheter og Forbrukerrådets opptreden ble til dels kritisert. Det var likevel en del feil / mangler som måtte rettes opp i garantivilkår, noe de aktuelle importørene umiddelbart iverksatte. Bilimportørene fikk for øvrig ros av Forbrukerrådet for å ha tatt resultatene av undersøkelsen seriøst. Stikkprøvekontroll!?!?

20 AC F-gassforordningen Underforordningen (EF) 307/2008 fastsetter minstekrav til opplæring av personell som utfører arbeid på klimaanlegg i motorvogner (M1 og N1).Underforordningen (EF) 307/2008 Må derfor skaffe seg opplæringsbevis. Hva er fristen for å skaffe seg opplæringsbevis? I EU er det ikke tillatt å arbeide med AC-anlegg uten opplæringsbevis etter 4. juli 2011. Norske myndigheter har antydet en innføringsperiode på maks. 2 år utover dette.

21

22

23 Verkstedkjeder Etter BILs stikkprøvetest av noen ”frie” verksteder høsten 2010 har flere importører gått ut mer ”aggressivt” i markedet –En sunn utvikling at importørene / merkekjedene tar til motmæle mot misvisende markedsføring fra ”merkeløse” verkstedkjeder Inntrykket for øvrig: bra tilgang på verkstedene; konkurransesituasjonen stabil? Meca: ”Merkeverksted for alle merker”; tatt bort i Norge, men ikke i Sverige BIL Sweden anlegger nå sak mot Meca

24 Avgjørelse i Meca-saken Haugaland tingrett har nå avsagt dom i saken hvor Meca saksøkte fire av sine kunder, som alle driver verksted, for kontraktsbrudd. "Slik retten ser det har ingen av partene vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, jfr. tvl. §20-2 (2), etter det resultat retten har kommet til.” "Meca anførte i søksmålet at de saksøkte var forpliktet til å handle med Meca i hele den angitte avtaleperiode og fremmet i den forbindelse krav om erstatning oppdad begrenset til hhv kr. 1.135.000, 559.000, 175.000 og 685.000.” Domsslutning: FD-Tuning AS dømmes til å betale erstatning på kr 54.000 Torvastad Bil og Deler AS dømmes til å betale erstatning på kr 34.681 Sunnhordland Bil AS dømmes til å betale erstatning på kr 18.000 Sommerfeldt Bilsenter AS dømmes til å betale erstatning på kr 21.685 Ingen av partene tilkjennes saksomkostninger. Kilde: BilNytt.no

25 NESTE ETTERMARKEDSFORUM TORSDAG 7. – FREDAG 8. JUNI 2012 Quality Spa & Resort Strömstad


Laste ned ppt "ETTERMARKEDSFORUM 16.2.2012 VELKOMMEN TIL ETTERMARKEDSFORUM –”VINTERMØTE” 2012 –Sted: Volvo Personbiler Norge AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google