Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gruppetilbud for unge voksne med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming, HAVO Lassa ved SUS Identitet/Selvbilde/seksualitet v/Ole Jan Hustøl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gruppetilbud for unge voksne med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming, HAVO Lassa ved SUS Identitet/Selvbilde/seksualitet v/Ole Jan Hustøl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gruppetilbud for unge voksne med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming, HAVO Lassa ved SUS Identitet/Selvbilde/seksualitet v/Ole Jan Hustøl vernepleier, HAVO Lassa, Voksenhabilitering ved Stavanger Universitetssjukehus Tilpassningsøvelse-bølgen.

2

3

4 Navnelek med ball, 6stk fra salen.

5

6

7 Seksualitet? Retten til seksualitet er ikke knyttet til grad av funksjonshemming. Seksualitet er et omfattende og komplekst teoretisk emne. I og med at begrepet seksualitet brukes på ulike måter kan det være hensiktsmessig å tydeliggjøre at seksualitet for personer med utviklingshemning dreier seg om noe langt mer enn seksuell aktivitet.

8 WHO sin definisjon «Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet; mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og er heller ikke summen av hele vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter så mye mer, den finnes i den energien som driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet, den uttrykkes i det vi føler, hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger, og vårt samspill med andre mennesker." ( WHO 1986)

9 Selvbilde og selvtillit

10 Kan eg gjør någe med det?

11 ART Aggression Replacement Training En metode for trening av sosial kompetanse

12 ART er i hovedsak bygd på tre kompenenter
Trening av sosiale ferdigheter Trening av sinnekontroll Trening av moralsk resonnering

13 Sosiale ferdigheter En metode for å lære mellommenneskelige ferdigheter og aggresjonshåndtering. Deltakeren skal utvikle ferdigheter til å mestre og ta i bruk hensiktsmessige sosiale responser i aktuelle sitasjoner.

14 Sosial ferdighetstrening
Å kunne velge rett atferd i ulike sosiale situasjoner Eksempel Å be om unnskyldning Å høre etter Å be om hjelp Å starte en samtale Å gi et kompliment Det er mer 50 ulike sosiale ferdigher i ART programmet.

15 Sinnekontroll En metode for å identifisere eksterne sinneutløsere, sine egne sinnesignaler og ta i bruk teknikker for å dempe sitt sinne. Deltakeren skal kunne gjennom kognitive restruktureringsstrategier erstatte irrasjonelle tankemønstre med en mer normalisert situasjonsforståelse.

16 Sinnekontroll Timene i sinnekontroll skal lære deltakerne å kjenne seg selv ifht de ulike elementene i sinnesyklusen, og deretter kunne velge å bruke alternativ til aggresjon. Hva førte til hendelsen- hva gjorde jeg- hva skjedde senere. (læren om konsekvens tenkning) ”Det er lett å bli sint, men det er vanskelig å bli sint på rett person, for rett ting, ved rett anledning og på rett måte.” -Aristoteles

17 Moralsk ressonering Å lede deltakerne i en prosess mot en større grad av sosial hensynstaking og moralsk resonnement. ”Hvordan et barn resonnerer har betydning for hvordan man handler.” (Goldstein 1999)

18 Affekttoleranse Tåle at følelsen virker i kroppen.
Hvordan er det å være meg i denne situasjonen? Hva gjør følelsen med meg? Hva gjør du med følelsen? Hva er styrken på følelsen? Holde på følelser/ikke agere følelsene.

19 Emosjonell ekspressivitet
Hva er følelsens uttrykksmåte? Hvordan uttrykker jeg at jeg sint for eksempel? Hva kan andre se? Hva tror du at sender ut?

20 Affektbevissthet Følelser er viktige budgivere, de kommer med en sentral beskjed til oss. 12 sentrale og adskilte følelser: Interesse, glede, ømhet/hengivenhet Angst, tristhet Fiendtlighetstriade: sinne, avsky og forakt Skam, skyld, misunnelse Overraskelse er kommet inn som den tolvte følelsen. NB! Ta følelser på alvor. Det en ikke gjør noe med, gjør noe med en. Følelser på ville veier kan overmanne noen og en hver.

21


Laste ned ppt "Gruppetilbud for unge voksne med generelle lærevansker eller lett utviklingshemming, HAVO Lassa ved SUS Identitet/Selvbilde/seksualitet v/Ole Jan Hustøl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google