Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Representantskapets møte 26. mai 2010 Praktisk arbeid med samfunnsansvar 1.Kontinuerlig forbedring 2.Forbedring skjer gjennom dialog KLP inviterer til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Representantskapets møte 26. mai 2010 Praktisk arbeid med samfunnsansvar 1.Kontinuerlig forbedring 2.Forbedring skjer gjennom dialog KLP inviterer til."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Representantskapets møte 26. mai 2010

3 Praktisk arbeid med samfunnsansvar 1.Kontinuerlig forbedring 2.Forbedring skjer gjennom dialog KLP inviterer til kunnskaps- og erfarings utveksling på etikk og samfunnsansvar. 3

4 KLP skal gjennom samfunnsansvarlig opptreden bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling Samfunnsansvarlig opptreden innbærer at alle deler av KLPs virksomhet skal reflektere høy standard innenfor; menneskerettigheter arbeidstakerforhold miljø forretningsetikk Samfunnsansvar utøves både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Samfunnsansvar

5 Hva forstår vi med bærekraft? ….en utvikling som sikrer behovene til dagens generasjon uten å sette framtidige generasjoners behov i fare. Bærekraftig utvikling hviler på tre grunnleggende pilarer som alle må være tilfredsstillende ivaretatt: økonomiske forhold sosiale forhold miljøforhold Brundtlandskommisjonen 1987

6 6 Hva er KLPs samfunnsansvar Like viktig som å stille krav til andre, er det å feie for egen dør! Internt Arbeidstagerrettigheter HMS, sykefravær, IA Likestilling og mangfold Styringsdokumenter Etiske retningslinjer Miljøpolicy Policy for innkjøp Verdibasert ledelse og kultur Miljø Internt Arbeidstagerrettigheter HMS, sykefravær, IA Likestilling og mangfold Styringsdokumenter Etiske retningslinjer Miljøpolicy Policy for innkjøp Verdibasert ledelse og kultur Miljø Eksternt Ansvarlige produkter og tjenester Forebygging av sykefravær -HMS Skadeforebygging Kunnskapsdeling og kompetanseoverføring Miljø Ansvarlige investeringer (SRI) og aktivt eierskap Leverandørkrav og oppfølging Blåkors og økonomisk støtte Eksternt Ansvarlige produkter og tjenester Forebygging av sykefravær -HMS Skadeforebygging Kunnskapsdeling og kompetanseoverføring Miljø Ansvarlige investeringer (SRI) og aktivt eierskap Leverandørkrav og oppfølging Blåkors og økonomisk støtte

7 Operasjonell strategi for forretningsområdene - en del av forretningsplan og målstyring Policy, prinsipper og retningslinjer KLPs visjon og verdier Forankring og strategi FNs Global Compact FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer Forventninger fra interessenter Omdømme Eiendom Forvaltning Forsikring Pensjon Bank Informasjon og samfunnskontakt Økonomi og finans Konserntjenester

8 KLP - den beste partner for dagene som kommer Våre eiere og kunder har betrodd oss over 240 milliarder kroner som skal bli til fremtidens pensjoner og erstatninger for ansatte i offentlig sektor

9 Operasjonell strategi for forretningsområdene - en del av forretningsplan og målstyring Policy, prinsipper og retningslinjer KLPs visjon og verdier Ansvarlige investeringer - SRI FNs Global Compact FNs Prinsipper for ansvarlige investeringer Forventninger fra interessenter Omdømme Eiendom Forvaltning Forsikring Pensjon Bank Ekskludering /filtrering Eierskaps- utøvelse

10 Etter innspill fra de store kundegruppene i helsesektoren vedtok KLP allerede i 2001 å ekskludere tobakksprodusenter fra investeringsporteføljen To av tre kommuner har vedtatt etiske retningslinjer som skal hindre smøring og korrupsjon. Ca en tredjedel av kommunene stiller krav til private leverandører om miljøsertifisering Undersøkelse gjennomført av Perduco 2009 Eiernes og kundenes stemme

11 Eksklusjonskriterier Adferdsbaserte kriterierProduktbaserte kriterier MenneskerettigheterVåpen ArbeidstakerrettigheterTobakk Korrupsjon Miljø Etiske normer Individers rettigheter i krig/konflikt Foretningsetiske prinsipper Ny KLP liste offentliggjøres 1. juni.

12 Aktiv eierstyring I 2009 ble godtgjørelser tema for KLPs stemmegivning på generalforsamlinger. Aksjonærer bør få stemme om lederlønninger. Det er kravet som fremmes på mange generalforsamlinger i Europa og USA denne sesongen. I Norge er det allerede lovpålagt. Eierskapsutøvelse og aktivt engasjement Den mest direkte måten vi som aksjonær kan påvirke et selskap er å stemme på generalforsamlingen. I tillegg jobber vi med prosjekter og dialog i selskaper.

13 Dialog med våre kunder og eiere For å sikre kontinuerlig forbedring er vi avhengig av impulser utenfra. Vi ønsker å invitere til erfaring og kompetanseutveksling ikke minst med våre eiere og kunder for å sikre best mulig kompetanse; hva forventer dere av oss og hvordan kan vi i fellesskap sikre en god samfunnsansvarlig opptreden og bidra til….. …….en litt bedre verden? Vi har mange felles problemstilinger: Vi er alle store arbeidsgivere Vi påvirkes av miljøet rundt oss Vi gjennomfører store globale innkjøp Vi møter dilemmaer knyttet til etikk Vi må sikre vår attraktivitet som arbeidsgivere i offentlig sektor for til enhver tid å ha den beste kompetansen 13

14 Mål og tiltak 2010 Samfunnsansvar som en naturlig del av forretningsmessige prosesser Ledelse og forankring Utarbeidelse av ny strategi for samfunnsansvar og mandat for ansvarlige investeringer Implementering av nye styringsdokumenter og utarbeidelse av retningslinjer KLPs ansatte Andel ansatte som synes KLP er et flott sted å arbeide på 87% Miljøtiltak Iverksette tiltak for å redusere miljøpåvirkning; forbruk av papir, innkjøp, energiforbruk, reiser, etc Kunder Nr 1 i bransjen for kundetilfredshet i bedriftsmarkedet Dele erfaring og kompetanse samt styrke vår åpenhet gjennom klp.no og interessentdialog Samfunn Mer aktiv stemmegivning på generalforsamlinger i selskaper i KLPs investeringsportefølje, elektronisk stemmegivning

15 Den beste partner for dagene som kommer


Laste ned ppt "Representantskapets møte 26. mai 2010 Praktisk arbeid med samfunnsansvar 1.Kontinuerlig forbedring 2.Forbedring skjer gjennom dialog KLP inviterer til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google