Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EXFAC03-EURA Seminar 28–30 september 2010, lingvistikk seminargruppe 10, 11, 12 Kjetil Rå Hauge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EXFAC03-EURA Seminar 28–30 september 2010, lingvistikk seminargruppe 10, 11, 12 Kjetil Rå Hauge"— Utskrift av presentasjonen:

1 EXFAC03-EURA Seminar 28–30 september 2010, lingvistikk seminargruppe 10, 11, 12 Kjetil Rå Hauge k.r.hauge@ilos.uio.no

2 2 > Morfologi, ordklasser Har du svårt att skilja på substantiv, adjektiv och verb? Inga problem! Skolan har ändrat sina undervisningsmetoder: Substantiv är ord som man sätter “fan" eller "jävel" efter: klockfan, gubbjävel. Adjektiv är ord man sätter "skit" före - skitbra, skitsnygg. Verb är ord man sätter "utav helvete" efter: drack utav helvete, körde utav helvete. Så nu är det skitenkelt för ungjävlarna att lära sig utav helvete! Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

3 3 > Morfologi Fonem, morfem: type fon, morf: eksemplar Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

4 4 > Morfem Minste betydningbærende enhet i språket... og fonem er den minste betydningsdifferensierende enhet i språket. Notasjon i læreboka: Store bokstaver: BIL Men i annen litteratur ofte slik: {bil} (sammenlign fonetisk notasjon: [ ˈ bi ː l] og fonemisk: /bil/) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

5 5 > Morf, allomorf En morf er en realisering av et morfem Dersom et morfem kan realiseres ved morfer med forskjellig lydlig inventar, kalles variantene allomorfer Allomorfer finnes ved både grammatiske og leksikalske morfemer: sykkel - syklist Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

6 6 > Nullallomorf, nullmorfem «I språket er det bare forskjeller» Ferdinand de Saussure, grunnlegger av moderne lingvistikk Språklig null skrives ofte slik: ∅, i læreboka: () Nullallomorf: BIL+ENTALL+UBESTEMT: bil-() (eller bil-∅) Nullmorfem: KJØP+IMPERATIV: kjøp-∅ Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

7 7 > Morfemklasser Leksikalske morfemer: en åpen klasse, dvs. stadig nye medlemmer, og det er mange av dem Grammatiske morfemer: lukket klasse, forholdsvis få medlemmer Avledningsmorfemer: forandrer ordklassen til leksikalske morfemer Bøyningsmorfemer: uttrykker grammatiske relasjoner Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

8 8 > Sammensetninger (compounds) Håndvask, askefast, buljongpar, agentprovisjon, agentroman, ålefamilie, anleggsaktivum, apebrød, avlsutvalg, bakomfilm, bankefisk, bankefiske, brakkebaron Sammensetning er en meget produktiv modell for å lage nye ord. Daglig registrerer Universitetet i Bergen hundrevis av nye ord, de fleste sammensetninger: http://avis.uib.no/nyord-i-norskhttp://avis.uib.no/nyord-i-norsk Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015 Ved hjelp av kontekst og generelle kunnskaper om verden kan vi (noen ganger) forstå hvilken semantisk rolle leddene i en sammensetning spiller:

9 9 > Andre strategier Norsk: ølboks Russisk: banka dlja piva boks for øl-GEN banka s pivom boks med øl-INSTR banka iz-pod piva boks ut-under øl-GEN ‘tom ølboks’ (banka piva, øl-GEN, er ‘en boks øl’ og faller utenfor denne sammenhengen) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

10 10 > Leksikalske relasjoner Et Synonym er et Ord, man kan bruge, naar man ikke kan stave det, man tænkte først! Storm P. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

11 11 > «TV» og «fjernsyn» – synonymer? Et søk i Oslo-korpuset av taggede norske tekster (bokmålsdelen) på «TV» (med eksklusjon av egennavn, hvilket ikke helt ble fulgt opp av søkeprogrammet, derfor bl.a. «TV 1000») http://folk.uio.no/kjetilrh/exfac/tv.html Et søk i samme korpus på «fjernsyn» http://folk.uio.no/kjetilrh/exfac/fjernsyn.html Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

12 12 > Homonymer? Elgjakta kan bli rådyr (innslag om kostnadene for jaktutstyr, vg.no 28.09.2010) Jeg skjøt to rådyr i fjor høst …? Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

13 13 > Hyponomi og hyperomoni Disse begrepene kan også defineres uten å bruke mengderelasjoner: Y er et hyperonym til X dersom X er en (slags) Y «tre» er et hyperonym til «eik» siden eik er et slags tre X er et hyponym til Y dersom X er en (slags) Y «eik» er et hyponym til «tre» siden eik er et slags tre Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

14 14 > Dette er gresk for meg Huskeregel: Husk at «hyper-» betyr ‘over-’ som i hyperkompleks, hyperaktiv,... Husk at «hypo-» betyr ‘under-’ som i hypotese, ‘underbygning, grunnlag for en argumentasjon’ Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

15 15 > Ko-hyponymer X og Y er ko-hyponymer til Z dersom Z er hyperonym til både X og Y «eik», «gran» og «furu» er ko-hyponymer til «tre» Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

16 16 > Homonymi og polysemi Polysemi er systematisk flertydighet, som regel innenfor samme ordklasse Homonymi er tilfeldig flertydighet, uavhengig av ordklasse: «gjort» ‘partisipp av gjøre’ – «hjort» ‘en type klovdyr’ Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

17 17 > Del-hele-forhold Kalles også meronymi: X er et meronym til Y dersom X er en del av Y «rygglene» er et meronym til «stol» siden et rygglene er en del av en stol Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

18 18 > Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015 Hvilken relasjon er det mellom leksemene her? 1kolje, hyse 2skjønne, forstå, oppfatte 3fisk, laks 4sild, brisling, hyse, torsk, laks, fisk, makrell

19 19 > Polysemi eller homonymi? 1bitre mandler – bitre fiender 2søte kaker – en søt pike – det søte liv 3kjøtt til middag – laksen var blek i kjøttet 4et lag maling – vi spiller på samme lag 5kraftverkenes magasiner – Aftenpostens magasin kommer fredager 6soldaten på sin post – det er bare reklame i posten Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

20 20 > Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015 Finn hyperonym til disse ko- hyponymene 1lastebil, buss, scooter, moped, personbil 2kirsebær, oliven, fiken, ananas, mango 3vaskemaskin, komfyr, tørketrommel, kjøleskap

21 21 > WordNet En database over leksemer og deres semantiske relasjoner (synonymi, antonymi, meronymi, …) Utarbeidet først ved Princeton University for engelskPrinceton University for engelsk WordNets for mange andre språk finnesmange andre språk (men det norske WordNet er fremdeles under utarbeidelse ved UiO og UiB og er ikke offentlig tilgjengelig) http://www.onlineordbog.dk/wordnet/no/http://www.onlineordbog.dk/wordnet/no/ har en gratis engelsk-engelsk online ordbok med hjelpetekst på norsk, med folkelige forklaringer på hyponymer og hyperonymer Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

22 22 > Bjørnen sover Vi kan også formulere denne strukturen litt forenklet slik: Det finnes en b, slik at b er bjørn og b sover Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015 Denne og neste slide er ikke pensumrelevant, men gis som et tillegg til de som ønsker å lese litt mer

23 23 > Jens og Marit Parafrase: Det finnes en j, slik at j er Jens, og en m, slik at m er Marit, og en b, slik at b er et brev, og relasjonen «sendte» består mellom disse Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

24 24 > Pragmatikk Storm P. Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

25 25 > Relevans: er paven katolikk? An avid sports fan, Tom Pech of Oshkosh, was asked before the library board meeting if he planned to attend the Packer-Lion game at Green Bay come Sunday. His reply? “Is the Pope Catholic?” Denne svarfrasen finnes i engelsk og særlig amerikansk språkbruk som et «rungende ja». At den i det hele tatt fungerer slik, beror på relevansprinsippet: at man går ut fra at samtalepartnerens svar er relevante til diskursen, og dermed at svaret på dette spørsmålet er lik svaret på det spørsmålet som ble stilt Varianter: «Is Bill Gates rich?», «Does a bear shit in the woods?» Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015

26 26 > Pragmatiske partikler (diskurspartikler) Hvilke kontekster kan man tenke seg for disse setningene? 1Det er da ikke gift jeg har servert deg 2Det er jo ikke gift jeg har servert deg 3Det er vel ikke gift jeg har servert deg 4Det er nok ikke gift jeg har servert deg (Fritt etter hukommelsen fra en artikkel av Thorstein Fretheim) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) 25.07.2015


Laste ned ppt "EXFAC03-EURA Seminar 28–30 september 2010, lingvistikk seminargruppe 10, 11, 12 Kjetil Rå Hauge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google