Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEL-EKSAMEN Linn Cathrin Arnevik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEL-EKSAMEN Linn Cathrin Arnevik."— Utskrift av presentasjonen:

1 PEL-EKSAMEN Linn Cathrin Arnevik

2 Praksis Virkemidler for å få elevene motiverte:
variasjon i stemmevolum, tempo og aktivitet eget engasjement entusiasme humor

3 Mestring av utfordringer:
faglig god forberedelse av timen variasjon i måten å presentere nytt stoff på bevissthet på evne til å engasjere og motivere for lærigsarbeidet gode dialoger kollektiv undervisning --> Elevene fulgte med gjennom undervisningsprosessen

4 Autoritativ klasseleder:
kombinerte vennlighet og autoritet brukte oppmerksomhet og ros hadde den faglige kontrollen styrte læringsaktivitetene gjennom respekt, varme og engasjement overfor elevene men likevel med tydelige forventninger og krav

5 Tok i bruk strategier som:
støttende dialog spørsmål klargjøring

6 Dermed fikk han: 1. skapt et positivt klima/læringsmiljø
2. motivert elevene til arbeidsinnsats 3. etablert og opprettholdt arbeidsro

7 Tillitskultur i klassen
må bruke læringsteorier som legger vekt på kommunikasjon og interaksjon må ha: 1.trygghet fra elevene 2.gode relasjoner 3.en positiv kommunikasjonsform

8 Sosiokulturell teori(3 grunnleggende forutsetninger)
1. mennesker lærer når de deltar i kunnskapsprosesser 2. mennesker er aktive medskapere av kunnskap 3. kunnskap kan forandres

9 Stortingsmelding nr 31 «Kvalitet i skolen understreker betydningen av at læring skjer i et sosialt arbeidsfellesskap der medelevene er viktige ressurser i hverandres læringsprosess. I sosiale sammenhenger bidrar vi med kunnskap samtidig som vi blir tilført kunnskap.»

10 Læreren tok ansvar for sine relasjoner:
små kommentarer anerkjennelse så elevene sine brobygging tillit gjennom ros, støtte, tilbakemeldinger og oppmuntring

11 En lærer som ser: kan stoffet planlegger arbeidsøktene
gir gode, tydelige beskjeder og instruksjoner setter høye krav til skolefaglig og sosial atferd gir tilbakemeldinger respekt og empati god dialog med elevene

12 elevsamtalen dialog med foreldrene

13 En lærer som ikke ser: ikke flink faglig ikke interessert i elevene
ikke empati -->Forsømmende manglende planlegging kvier seg for å stille krav

14 Hatties forskning: læreren og lærerens interaksjon med elevene har den største effekten på læring i skolen viktige variabler: -selvevaluering(metaperspektiv), formativ vudering -lærer-elev-relasjon -tilbakemeldinger -ledelse og tydelighet -

15 Nordenbo mfl(2008): Hvilken kompetanse hos lærere kan effektstudier påvise bidrar til læring hos ungdom? Basert på 70 publiserte studier fra hele verden omkring forholdet mellom læringsutbyttet og lærerens kompetanse Konklusjon: 1. Læreren skal inngå i en sosial relasjon til den enkelte elev 2. Læreren skal ha fagdidaktiske kunnskaper

16 Elevenes ståsted: Bryr han/hun seg om oss? Kan vi stole på han/henne?
Skjønner vi hva han/hun sier? Liker vi han/henne?


Laste ned ppt "PEL-EKSAMEN Linn Cathrin Arnevik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google