Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programområde vg1 •Vg 1 Studieførebuande •Vg 1 Helse og sosialfag •Vg 1 Elektrofag •Vg 1 Teknologisk industriell produksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programområde vg1 •Vg 1 Studieførebuande •Vg 1 Helse og sosialfag •Vg 1 Elektrofag •Vg 1 Teknologisk industriell produksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.ardal.vgs.no/

2 Programområde vg1 •Vg 1 Studieførebuande •Vg 1 Helse og sosialfag •Vg 1 Elektrofag •Vg 1 Teknologisk industriell produksjon •Vg 1 Service og samferdsle

3 Programområde vg2, vg3 •Vg 2, Vg3 Studieførebuande •Vg 2 Helsefagarbeidaren •Vg 2, Vg3 Automasjon •Vg 2 Kjemi prosessfag •Vg 2 Industriteknologi •Vg 2 Sal, service og tryggleik

4 •Vaksenopplæring – helsefagarbeidar •Fagskulen i Sogn og fjordane -El- kraft, automasjon, maskinteknikk, -Helse, aldring og aktiv omsorg frå hausten 2011 Andre tilbod

5 Overgang ungdomsskule – vidaregåande •Utdanningsval – fag i ungdomsskulen –Hospitering (vår 9.klasse, haust 10.klasse) •Mottakssamtalen •Nettverksgrupper – foreldresamarbeid. •«Vurdering for læring» •Fråfall

6 Fellesaktivitetar – trivselstiltak •Skuleval •Od- dag •Internasjonal veke •Aktivitetsdag •Fjelltur •Balldag •Skidag •Den kulturelle skulesekken www.sfj.no

7 Arbeidslivskontakt •50% stilling •Stillinga skal fremje samhandlinga mellom yrkes- og samfunnsliv og vidaregåande opplæring.

8 Yrkesutdanning i Årdal •Kjemi / Prosess (fylkeslinje) –Hydro (aluminium, karbon, støyperi), Norsun (3. avd) •TIP / Industriteknologi –Hydro (vedlikehald), BIS (Vedlikehald, maskinering, ind.mek), HMR (kjøretøy, sveis, ind.mek, maskinbygger), IMPEC (sveis ind.mek. maskinbygger) •Automasjon (fylkeslinje) –Hydro (vedlikehald), BIS (vedlikehald, nyanlegg), •Sal / Service / tryggleik –Hydro (tryggleik), meir enn 30 avtalar med sal / service bedrifter •Helse –Årdal Kommune, Lærdal kommune, Lærdal Sjukehus

9 Samarbeid Skule-bedrift •Partnarskapsavtalar •Prosjekt til fordjuping / praksis i bedrift •Yrkesorientering •utdanningsmesse – bedriftsbesøk – gjesteforelesing •Opplæring, kurs, fagprøvar for tilsette •Oppdatering, utfylling av kompetansemål for lærlingar, før fagprøve. •Fagprøvar •Bruk av skulen sine lokalitetar •Oppdatering av utstyr

10 Samarbeid Skule-bedrift •Ungt Entreprenørskap –Gründercamp •Samarbeid med andre skular / eigne. •Enova gründercamp (landsdekkande) •Lokal med ein eller fleire bedrifter –Frå Utdanning til Jobb •Samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane –Ungdomsbedrift •Mentorar frå bedrifter

11 (11) 2012-01-09 Presented by Bodil Madslien 10. Januar 2012 Aurland Næringsutvikling Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule

12 (12) 2012-01-09 Hydro – et aluminiumselskap • Mer enn 100 år med innovasjon og industriutvikling • 23.000 ansatte • Har aktivitet i mer enn 40 land • Europas største aluminiumsprodusent • 3. største aluminiumsprodusent i verden • Aluminiumsverk bygget i Årdal under 2. verdenskrig • Metallproduksjon startet i 1948 • Antall ansatte ved Hydro i Årdal pr. 01.01.12 er omkring 670 • Antall ansatte ved Årdal Metallverk er i dag omkring 560 Aluminium metall Aluminium produkt energi

13 (13) 2012-01-09 Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule utplassering • Utplassering av elever på yrkesfag • Kjemiprosess • Automatiker • Industrimekaniker • Tryggleik • Hva gir dette oss? • Inntrykk av mulige lærlinger • ”Skjerper oss” • Motivasjon – kjekt å ha med seg ungdom Høst 2011: 25 elever i en til 4 uker + en elev en dag i uken

14 (14) 2012-01-09 Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule omvisning - informasjon • Automasjon VG2: Omvisning på lab og Karbonanlegget • Studiespesialisering VK2: Orientering av aktiviteter ved Teknologisenteret, Omvisning • Aktuelle klasser: Orientering om bedriften og mulighet for å søke læreplass

15 (15) 2012-01-09 Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule utdanning • Teknisk Fagskole • Praksiskandidater (fagbrev for ”voksne” i arbeid) • Kurs • Fagprøve for automatikere • ”øving” før fagprøve – automatikere Automatiserte og teknisk avanserte anlegg øker kravet til kompetanse for den enkelte operatør og andre ansatte. Viktig å kunne heve kompetansen blant de ansatte lokalt.

16 (16) 2012-01-09 Samarbeid Hydro – Årdal Videregåande Skule sosialt • Lærlingene (utenbygds) våre får delta på felles middag med utenbygds elever på ÅVS (1-2 ganger pr. mnd) • Lærlingene blir invitert med på ”balldag” på ÅVS Årdal Opplæringskontor (ÅOK) bidrar til godt samarbeid mellom skole og bedrift – og mellom medlemsbedrifter

17 www.hydro.com


Laste ned ppt "Programområde vg1 •Vg 1 Studieførebuande •Vg 1 Helse og sosialfag •Vg 1 Elektrofag •Vg 1 Teknologisk industriell produksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google