Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programområde vg1 •Vg 1 Studieførebuande •Vg 1 Helse og sosialfag •Vg 1 Elektrofag •Vg 1 Teknologisk industriell produksjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programområde vg1 •Vg 1 Studieførebuande •Vg 1 Helse og sosialfag •Vg 1 Elektrofag •Vg 1 Teknologisk industriell produksjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Programområde vg1 •Vg 1 Studieførebuande •Vg 1 Helse og sosialfag •Vg 1 Elektrofag •Vg 1 Teknologisk industriell produksjon •Vg 1 Service og samferdsle

3 Programområde vg2, vg3 •Vg 2, Vg3 Studieførebuande •Vg 2 Helsefagarbeidaren •Vg 2, Vg3 Automasjon •Vg 2 Kjemi prosessfag •Vg 2 Industriteknologi •Vg 2 Sal, service og tryggleik

4 •Vaksenopplæring – helsefagarbeidar •Fagskulen i Sogn og fjordane -El- kraft, automasjon, maskinteknikk, -Helse, aldring og aktiv omsorg frå hausten 2011 Andre tilbod

5 Overgang ungdomsskule – vidaregåande •Utdanningsval – fag i ungdomsskulen –Hospitering (vår 9.klasse, haust 10.klasse) •Mottakssamtalen •Nettverksgrupper – foreldresamarbeid. •«Vurdering for læring» •Fråfall

6 Fellesaktivitetar – trivselstiltak •Skuleval •Od- dag •Internasjonal veke •Aktivitetsdag •Fjelltur •Balldag •Skidag •Den kulturelle skulesekken

7 Arbeidslivskontakt •50% stilling •Stillinga skal fremje samhandlinga mellom yrkes- og samfunnsliv og vidaregåande opplæring.

8 Yrkesutdanning i Årdal •Kjemi / Prosess (fylkeslinje) –Hydro (aluminium, karbon, støyperi), Norsun (3. avd) •TIP / Industriteknologi –Hydro (vedlikehald), BIS (Vedlikehald, maskinering, ind.mek), HMR (kjøretøy, sveis, ind.mek, maskinbygger), IMPEC (sveis ind.mek. maskinbygger) •Automasjon (fylkeslinje) –Hydro (vedlikehald), BIS (vedlikehald, nyanlegg), •Sal / Service / tryggleik –Hydro (tryggleik), meir enn 30 avtalar med sal / service bedrifter •Helse –Årdal Kommune, Lærdal kommune, Lærdal Sjukehus

9 Samarbeid Skule-bedrift •Partnarskapsavtalar •Prosjekt til fordjuping / praksis i bedrift •Yrkesorientering •utdanningsmesse – bedriftsbesøk – gjesteforelesing •Opplæring, kurs, fagprøvar for tilsette •Oppdatering, utfylling av kompetansemål for lærlingar, før fagprøve. •Fagprøvar •Bruk av skulen sine lokalitetar •Oppdatering av utstyr

10 Samarbeid Skule-bedrift •Ungt Entreprenørskap –Gründercamp •Samarbeid med andre skular / eigne. •Enova gründercamp (landsdekkande) •Lokal med ein eller fleire bedrifter –Frå Utdanning til Jobb •Samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane –Ungdomsbedrift •Mentorar frå bedrifter

11 (11) Presented by Bodil Madslien 10. Januar 2012 Aurland Næringsutvikling Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule

12 (12) Hydro – et aluminiumselskap • Mer enn 100 år med innovasjon og industriutvikling • ansatte • Har aktivitet i mer enn 40 land • Europas største aluminiumsprodusent • 3. største aluminiumsprodusent i verden • Aluminiumsverk bygget i Årdal under 2. verdenskrig • Metallproduksjon startet i 1948 • Antall ansatte ved Hydro i Årdal pr er omkring 670 • Antall ansatte ved Årdal Metallverk er i dag omkring 560 Aluminium metall Aluminium produkt energi

13 (13) Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule utplassering • Utplassering av elever på yrkesfag • Kjemiprosess • Automatiker • Industrimekaniker • Tryggleik • Hva gir dette oss? • Inntrykk av mulige lærlinger • ”Skjerper oss” • Motivasjon – kjekt å ha med seg ungdom Høst 2011: 25 elever i en til 4 uker + en elev en dag i uken

14 (14) Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule omvisning - informasjon • Automasjon VG2: Omvisning på lab og Karbonanlegget • Studiespesialisering VK2: Orientering av aktiviteter ved Teknologisenteret, Omvisning • Aktuelle klasser: Orientering om bedriften og mulighet for å søke læreplass

15 (15) Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule utdanning • Teknisk Fagskole • Praksiskandidater (fagbrev for ”voksne” i arbeid) • Kurs • Fagprøve for automatikere • ”øving” før fagprøve – automatikere Automatiserte og teknisk avanserte anlegg øker kravet til kompetanse for den enkelte operatør og andre ansatte. Viktig å kunne heve kompetansen blant de ansatte lokalt.

16 (16) Samarbeid Hydro – Årdal Videregåande Skule sosialt • Lærlingene (utenbygds) våre får delta på felles middag med utenbygds elever på ÅVS (1-2 ganger pr. mnd) • Lærlingene blir invitert med på ”balldag” på ÅVS Årdal Opplæringskontor (ÅOK) bidrar til godt samarbeid mellom skole og bedrift – og mellom medlemsbedrifter

17


Laste ned ppt "Programområde vg1 •Vg 1 Studieførebuande •Vg 1 Helse og sosialfag •Vg 1 Elektrofag •Vg 1 Teknologisk industriell produksjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google