Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Http://www.ardal.vgs.no/.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Http://www.ardal.vgs.no/."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Programområde vg1 Vg 1 Studieførebuande Vg 1 Helse og sosialfag
Vg 1 Elektrofag Vg 1 Teknologisk industriell produksjon Vg 1 Service og samferdsle

3 Programområde vg2, vg3 Vg 2, Vg3 Studieførebuande
Vg 2 Helsefagarbeidaren Vg 2, Vg3 Automasjon Vg 2 Kjemi prosessfag Vg 2 Industriteknologi Vg 2 Sal, service og tryggleik

4 Andre tilbod Vaksenopplæring – helsefagarbeidar
Fagskulen i Sogn og fjordane El- kraft, automasjon, maskinteknikk, Helse, aldring og aktiv omsorg frå hausten 2011

5 Overgang ungdomsskule – vidaregåande
Utdanningsval – fag i ungdomsskulen Hospitering (vår 9.klasse, haust 10.klasse) Mottakssamtalen Nettverksgrupper – foreldresamarbeid. «Vurdering for læring» Fråfall

6 Fellesaktivitetar – trivselstiltak
Skuleval Od- dag Internasjonal veke Aktivitetsdag Fjelltur Balldag Skidag Den kulturelle skulesekken

7 Arbeidslivskontakt 50% stilling
Stillinga skal fremje samhandlinga mellom yrkes- og samfunnsliv og vidaregåande opplæring.

8 Yrkesutdanning i Årdal
Kjemi / Prosess (fylkeslinje) Hydro (aluminium, karbon, støyperi), Norsun (3. avd) TIP / Industriteknologi Hydro (vedlikehald), BIS (Vedlikehald, maskinering, ind.mek), HMR (kjøretøy, sveis, ind.mek, maskinbygger), IMPEC (sveis ind.mek. maskinbygger) Automasjon (fylkeslinje) Hydro (vedlikehald), BIS (vedlikehald, nyanlegg), Sal / Service / tryggleik Hydro (tryggleik) , meir enn 30 avtalar med sal / service bedrifter Helse Årdal Kommune, Lærdal kommune, Lærdal Sjukehus

9 Samarbeid Skule-bedrift
Partnarskapsavtalar Prosjekt til fordjuping / praksis i bedrift Yrkesorientering utdanningsmesse – bedriftsbesøk – gjesteforelesing Opplæring, kurs, fagprøvar for tilsette Oppdatering, utfylling av kompetansemål for lærlingar, før fagprøve. Fagprøvar Bruk av skulen sine lokalitetar Oppdatering av utstyr

10 Samarbeid Skule-bedrift
Ungt Entreprenørskap Gründercamp Samarbeid med andre skular / eigne. Enova gründercamp (landsdekkande) Lokal med ein eller fleire bedrifter Frå Utdanning til Jobb Samarbeid med Sparebanken Sogn og Fjordane Ungdomsbedrift Mentorar frå bedrifter

11 Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule
Aurland Næringsutvikling Presented by Bodil Madslien 10. Januar 2012

12 Hydro – et aluminiumselskap
Aluminium metall Mer enn 100 år med innovasjon og industriutvikling ansatte Har aktivitet i mer enn 40 land Europas største aluminiumsprodusent 3. største aluminiumsprodusent i verden Aluminiumsverk bygget i Årdal under 2. verdenskrig Metallproduksjon startet i 1948 Antall ansatte ved Hydro i Årdal pr er omkring 670 Antall ansatte ved Årdal Metallverk er i dag omkring 560 Aluminium produkt energi

13 Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule utplassering
Utplassering av elever på yrkesfag Kjemiprosess Automatiker Industrimekaniker Tryggleik Hva gir dette oss? Inntrykk av mulige lærlinger ”Skjerper oss” Motivasjon – kjekt å ha med seg ungdom Høst 2011: 25 elever i en til 4 uker + en elev en dag i uken

14 Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule omvisning - informasjon
Automasjon VG2: Omvisning på lab og Karbonanlegget Studiespesialisering VK2: Orientering av aktiviteter ved Teknologisenteret, Omvisning Aktuelle klasser: Orientering om bedriften og mulighet for å søke læreplass

15 Samarbeid Hydro – Årdal Vidaregåande Skule utdanning
Teknisk Fagskole Praksiskandidater (fagbrev for ”voksne” i arbeid) Kurs Fagprøve for automatikere ”øving” før fagprøve – automatikere Automatiserte og teknisk avanserte anlegg øker kravet til kompetanse for den enkelte operatør og andre ansatte. Viktig å kunne heve kompetansen blant de ansatte lokalt.

16 Samarbeid Hydro – Årdal Videregåande Skule sosialt
Lærlingene (utenbygds) våre får delta på felles middag med utenbygds elever på ÅVS (1-2 ganger pr. mnd) Lærlingene blir invitert med på ”balldag” på ÅVS Årdal Opplæringskontor (ÅOK) bidrar til godt samarbeid mellom skole og bedrift – og mellom medlemsbedrifter

17


Laste ned ppt "Http://www.ardal.vgs.no/."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google