Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av partnerskapene i relasjon til faget utdanningsvalg Bente Volder, regionkoordinator for Nordre Sunnmøre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av partnerskapene i relasjon til faget utdanningsvalg Bente Volder, regionkoordinator for Nordre Sunnmøre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av partnerskapene i relasjon til faget utdanningsvalg Bente Volder, regionkoordinator for Nordre Sunnmøre

2 Utdanningsvalg •4 uketimer fordelt på 8. – 10. trinn •20% Om videregående opplæring og arbeidsliv •60% Utprøving av utdanningsprogram •20% Om egne valg •Et praktisk fag 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst2

3 Et praktisk fag •Fræna usk – praksiskurs i ulike utdanningsprogram på skolen og i nærmiljøet •Ørsta usk – jobbskygging, gründercamp, pryo 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst3

4 Kravene til utdannings- og yrkesrådgiving •§ 22-3. Utdannings- og yrkesrådgiving •Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. (Rundskriv Udir – 2 – 2009) •Generell del av læreplanen for m.a. Kunnskapsløftet: •Auka likestilling mellom kjønn og solidaritet på tvers av grupper og grenser. 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst4

5 Krav til utdannings- og yrkesrådgiving •I høve til prosessen med yrkes- og utdanningsrettleiing gjennom ungdomsskole og vidaregåande opplæring skal eleven få den hjelpa han/ho treng for å utvikle seg vidare og utnytte eigne ressursar, utan omsyn til tradisjonelle kjønnsroller. (Forskrift til opplæringslova, §22 Retten til nødvendig rådgiving) 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst5

6 Hvordan løse utfordringene? •I regelverket (læreplaner for fag) og i rundskriv F-12 er det bestemmelser om minste timetall i fag som elevene har rett på. Innholdet i disse timene er definert i læreplanene for fag. Det betyr at andre målsettinger som f.eks. målsettinger i generell del og veiledning om yrkesvalg må skje gjennom arbeidet med fagene med mindre skoleeier ønsker å bevilge ressurser til flere timer enn minstetimetallet. (Lussie Steinum, Udir, mail 17.04.09) 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst6

7 Festtaler eller? •Fleire jenter skal velje tekniske utdanningar, og fleire gutar skal velje helse- og omsorgsfag og lærarutdanning, samanlikna med 2008-nivået (Fylkesplan Møre og Romsdal 2008 – 2012) •Karrieredagene ”Dobbelt så mange muligheter” •Utprøving av 2 utdanningsprogram på vgs for 10. trinn, åpen skole på vgs i januar •Karriere- og kjønnsvinkling av kompetansemålene i læreplanene 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst7

8 Karrieredagene •Dugnad som skaper møteplass mellom usk, vgs og andre viktige aktører •Opplæringskontor, høgskolen og teknisk fagskole i Ålesund, de videregående skolene i regionen – alle samarbeider om tidenes største mønstring av muligheter for å prøve ut ulike yrker og fagområder i praksis. 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst8

9 Dobbelt så mange muligheter •Elevene skal få oppleve at det fins spennende yrkes- og utdanningsvalg på tvers av tradisjoner, kjønnsroller og vanetenkning. Gutter og jenter er fordelt i grupper hver for seg og skal gjennom mange aktiviteter, de skal få smake på yrker og fagområder i praksis. De får ikke velge aktiviteter sjøl 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst9

10 Utprøving på vgs •Uke 45 og uke 46, felles for hele fylket •Hver elev velger 2 utd.program, ikke skole, krav til for- og etterarbeid på usk •Vgs har laget detaljert program for aktivitetene som usk-elevene får på forhånd •Kompetanseheving av usk-lærerne •Usk betaler skyss, materiell og utstyr 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst10

11 Karriereveiledning gjennom arbeid med kompetansemålene i læreplanen Inger Norton, Fagerlia vgs •Gjennomføres i oktober/november for å skape refleksjon rundt egne karrierevalg (NB: valg av programfag for Vg2) •Fag: Samfunnsfag 3 t/u, norsk 4 t/u og engelsk 5 t/u •Arbeidsmåte: Grupper på 3-4 gjør ”Oppgave I, II og III”. ”Oppgave IV” gjøres individuelt.

12 Lokalt arbeidsliv – Sunnmøre Rolls Royce Ulstein Rolls Royce Brattvåg Ekornes fabrikker Union hotell Geiranger Destinasjon Ålesund and Sunnmøre Helse Midt-Norge IT Ålesund Farstad Shipping ASA Pan Fish Norway AS

13 Oppgave I (gruppearbeid) •Velg en bedrift som gruppen ønsker å bli bedre kjent med. •Lag en liste over yrker som finnes i bedriften, og finn ut hvilken utdanning som trengs for hvert yrke.

14 Oppgave II (gruppearbeid) •Gruppen finner engelske ord for de ulike yrkene i bedriften ”sin”. •I hvilke yrker er det nødvendig å bruke engelsk? •Gi eksempel på arbeidsoppgaver som må gjøres på engelsk.

15 Oppgave III (gruppearbeid) •Presenter resultatet av oppgave I og II som veggavis i klasserommet med korte elevforedrag. •Man kan også arrangere yrkesmesse for en eller flere klasser.

16 Oppgave IV (individuelt arbeid) •Velg et yrke og finn høyskoler eller universitet som tilbyr den aktuelle utdanningen. •Sjekk litteraturlisten for studiet. Hvor stor prosentdel er på engelsk? •Er en del av utdanningen lagt til utlandet? •Sjekk om bedriften ”din” har ledige jobber. Velg en jobb og skriv søknad med CV på norsk.

17 Oppgave samfunnsfag Vel ein arbeidsplass i nærområdet ditt. a.Finn ut kva for slags yrke som finst i bedrifta, og om nokre er typiske jenteyrke/guteyrke. b.Vel ut 2 yrke. Kva går jobben ut på. c.Passar han for begge kjønn? Kvifor? Kvifor ikkje? d.Kva for fordelar ville det gje om begge kjønn jobba der?

18 Lærerutdanninga? •2. års allmennlærerstudenter på Høgskulen i Volda •Gründercamp 1 skoledag i forkant •2 dager med yrkes- og utdanningsveiledning, karriere- og kjønnsvinkling av kompetansemålene, foreldresamarbeid i karriereplanlegginga •1 dag UE – gjennomgang av programmer 24.06.2014Endres i topp-/bunntekst18


Laste ned ppt "Utvikling av partnerskapene i relasjon til faget utdanningsvalg Bente Volder, regionkoordinator for Nordre Sunnmøre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google