Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programfag til valg Meløy kommune. LOKAL LÆREPLAN FOR MELØY KOMMUNE PROGRAMFAG TIL VALG PTV Utarbeidet av Lars Gjøviken, rådgiver Enga skole Børre Schulz,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programfag til valg Meløy kommune. LOKAL LÆREPLAN FOR MELØY KOMMUNE PROGRAMFAG TIL VALG PTV Utarbeidet av Lars Gjøviken, rådgiver Enga skole Børre Schulz,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Programfag til valg Meløy kommune

2 LOKAL LÆREPLAN FOR MELØY KOMMUNE PROGRAMFAG TIL VALG PTV Utarbeidet av Lars Gjøviken, rådgiver Enga skole Børre Schulz, rådgiver Ørnes skole Lana Hestad, rådgiver Glomfjord skole

3 Programfag for ungdomstrinnet •Obligatorisk fra 2008/09 •Utprøving 2005/06 •152 timer (45 min) •Skolens og elevenes valg går ut (PRYO) •Skal gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene i vg.opplæring •Hospitering i vg. skole og/eller arbeidsliv •IKT

4 Formål •økt engasjement •riktig utdanningsvalg •smake på utdanningsprogrammene •tilpasset opplæring –praktisk aktivitet –fordypning

5 Aktører Eleven Foresatte Grunnskolen VideregåendeArbeidslivet

6 Læreplanene i programfag til valg skal angi: –mål og innhold for forberedelsesfasen, •en oversikt over det aktuelle utdanningsprogrammet –mål, innhold og organisering av gjennomføringsfasen, •største delen av timerammen •en smakebit” av innhold, oppgaver og arbeidsmåter i programfaget og studier og/eller yrker dette kan føre fram til. –mål og retningslinjer for vurderingsfasen •dokumentere erfaringer og kunnskaper •reflektere over sine egne valg relatert til videre utdanning og yrke. KUF

7 8. trinn9. trinn10. trinnSum% Videregående opplæring og arbeidsliv Utdanningsvalg "Min Framtid" evner og interesser, lokalt arbeidsliv15 10 "Min Framtid" yrker 15 10 "Min Framtid" videregående opplæring 15 10 Skoletest.no og andre tester1113 2 12 utdanningsprogram/ elev møter elev2226 4 Informasjonsmøte med foreldre om videregående skole 22 1 Karrieremappe/ kompetanseperm/ CV1113 2 Individuell veiledning 112 1 Søknad 22 1 Sum teori/ enkelttimer1920246341 Utprøving Prosjekt yrkesliv/ PRYO1235 47 31 Åpen skole i vgs 12 8 Utprøving/ hospitering av 2 utdanningsprogram i videregående skole eller arbeidsliv. 12 8 Praktisk mopedopplæring etter læreplan 14 t + 4 t vgs info/teori eller elevbedrift/ yrkespraksis 3 dager 18 12 Sum timer1247308959 Sum dager28515 Sum 45 min = 152t316754152 Timefordeling

8 Forberedelsesfasen

9 www.skoletest.no

10 Fronter

11 Gjennomføringsfasen 9. trinn vår – 10. trinn høst 2 dager ved Meløy videregående skole Elevene velger ett av programfagene: Ørnes: •Studiespesialisering •Service og samferdsel Inndyr: •Naturbruk Glomfjord: •Design og håndverk •Elektrofag •Helse- og sosialfag •Teknikk og industriell produksjon

12 Gjennomføringsdelen 9. trinn vår - 10. trinn høst 2 dager ved grunnskolene/ bedrifter i Meløy Elevene velger ett av programfagene: Ørnes: •Medier og kommunikasjon •Musikk, dans og drama Enga: •Restaurant- og matfag •Bygg- og anleggsteknikk Glomfjord: •Idrettsfag

13 Musikk – dans - drama Kompetansemål Musikk •beherske grunnleggende pusteteknikk og oppvarmingsøvelser for stemmen •utforske og bruke grunnleggende prinsipper for tonedanning i korsang •beherske god tekstuttale •følge instruksjon og ledelse •planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i sang inngår Dans •utforske, utvikle og formgi egne bevegelser og uttrykk relatert til dansens grunnelementer •utføre grunnleggende bevegelsesprinsipper i sceniske danseformer •gi og ta vekt relatert til partner og ulike underlag •utvikle kroppsbevisshet og beskrive egne danseerfaringer •planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i dans inngår Drama •bruke grunnleggende øvinger for oppvarming, konsentrasjon og ensemblearbeid •bruke bevegelse, kropp og stemme i forhold til det sceniske rommet •utvikle improvisasjon til scenisk form med utgangspunkt i ulike typer materialer, temaer og tekster •observere og beskrive eget og andres arbeid og kunne arbeide systematisk med konstruktiv kritikk •planlegge, gjennomføre og reflektere over framføringer der ferdigheter i drama inngår

14 Media og kommunikasjon Mediekommunikasjon •gjøre rede for enkle kommunikasjonsmodeller •formidle budskap tilpasset forskjellige målgrupper •Kommunikasjonsvirksomhet •Osv Mediedesign og medieuttrykk •bruke aktuelle teknikker for idéskaping og idéutvikling innen tekst, lyd og bilde eller kombinasjoner av dem •bruke skisseteknikker til å visualisere ideer •Osv Medieproduksjon •planlegge, produsere og presentere tekst, lyd, stillbilder, levende bilder og kombinasjoner av disse i aktuelle formater og standarder til trykte og elektroniske medier •Osv

15 Plan for programfagdager Programfag til valg: NAVN PÅ PROGRAMFAG TidStedLæreplanmål VG1 Aktivitet:AnsvarligElever Dag 1 KompetansemålInformasjon Oppgaver Arbeidsmetode Lærer Instruktører Faddere Elev Ettera. Presentasjon Dokumentasjon

16 Yrke og arbeidsplass Hobby og fritid Minikarriereplan Vg4 Bilmekaniker, lette kjøretøy Vg3 Vg2 Kjøretøy Vg1 Teknikk og industriell produksjon Videregående skole Studiekompetanse Fagbrev Høyskole Universitet Bilmekaniker Fotball

17


Laste ned ppt "Programfag til valg Meløy kommune. LOKAL LÆREPLAN FOR MELØY KOMMUNE PROGRAMFAG TIL VALG PTV Utarbeidet av Lars Gjøviken, rådgiver Enga skole Børre Schulz,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google