Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFF-IV Budsjettering og finansiering Presentasjon ved SFF-informasjonsmøte 2. juni 2015 Rune R. Schjølberg, Norges forskningsråd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFF-IV Budsjettering og finansiering Presentasjon ved SFF-informasjonsmøte 2. juni 2015 Rune R. Schjølberg, Norges forskningsråd."— Utskrift av presentasjonen:

1 SFF-IV Budsjettering og finansiering Presentasjon ved SFF-informasjonsmøte 2. juni 2015 Rune R. Schjølberg, Norges forskningsråd

2 Oversikt 1.Hva er et SFF - finansielt sett?  Grunnfinansiering og tilleggsfinansiering 2.Hvordan skal sentre budsjetteres i søknaden?  Totalkost 3.Hva er Forskningsrådets senterfinansiering?  Økonomiske rammer og føringer

3 Hva er et senter for fremragende forskning? Samling av mange faglige aktiviteter -Med én faglig og øko-administrativ ledelse -Variabelt antall forskere og stipendiater Kjernevirksomhet Aktivitetene beskrevet i søknaden Tilleggsaktiviteter – prosjekter som faglig tilhører senteret, men med egen finansiering ERC AdvGrFRIPRO H2020

4 1. Et SFF IV – finansielt sett  Grunnfinansiering - av senterets kjernevirksomhet  Vertsinstitusjonens egenbidrag  Samarbeidspartneres egenbidrag/bidrag  Forskningsrådets SFF bevilging  Grunnlag for SFF-kontrakten og regnskapsmessig oppfølging av SFF-bevilgningen fra Forskningsrådet  Tilleggsfinansiering – eksternt finansierte prosjekter  Andre Forskningsrådsprosjekter  EU/ERC  Andre prosjektmidler  Grunnfinansiering og tilleggsfinansiering dekker den samlede faglige aktiviteten ved senteret og inngår i samlet faglig rapportering fra sentre til Forskningsrådet

5 … litt mer om Tilleggsfinansiering  Tilleggsfinansiering kan være både allerede avtalte prosjektmidler og framtidige estimere prosjektmidler  ambisjonsnivå inngår i søknaden  vil legges til grunn i midtveisevaluering  Egen linje i 10-årsbudsjett (excel-vedlegget)  Grunnfinansiering kan inngå som egenfinansiering i eksterne prosjekter dersom det er krav eller behov for det. SFF-grunn- finansiering FRIPRO ERC H2020

6 2. Budsjett for SFF-IV søknader  Formål med budsjettet:  Gi en realistisk ramme for senterdriften, grunnlag for vurdering av fageksperter  Sikre tilstrekkelige (forpliktende) ressurser fra vertsinstitusjon og samarbeidspartnere ved en bevilgning  Alle kostnader i senterets kjerneaktivitet - det som skal grunnfinansieres – skal budsjetters  Også kostnader som påløper hos samarbeidspartnere  Budsjettering for 10 år  Hele perioden legges inn i «SFF 10 year budget» (excel)  Kun første 5 år i legges inn i elektronisk søknadsskjema

7 Vedlegg til søknaden «SFF 10 year budget»

8 Kostnadsplanen  Forskningsrådets generelle krav: Totalkost-budsjettering  Personal og indirekte kostnader (Payroll and indirect expenses)  UoH-sektoren skal bruke TDI-modellen  Instituttsektor og andre skal bruke timebaserte satser  Andre driftskostnader (Other operating expenses)  Reiser, arrangementer og andre mindre aktiviteter utover vanlig drift  Særskilte driftskostnader  «leiestedskostnader» (TDI-modell for UoH-sektor)  sentre skal benytte «nasjonale infrastrukturer» hvis mulig  avskrivingskostnader på utstyr  kostbare reagenser, kjemikaler  tokt, feltarbeid, o.l.  skal føres som hhv «Utstyr» eller «Andre driftskostnader» i kostnadsplanen og spesifiseres i eget vedlegg

9 3. Forskningsrådets finansiering  Finansieringsplanen (hvem «dekker» kostnadene?)  Forskningsrådets SFF-bevilgning  + Vertsinstitusjonens egenfinansiering  + Samarbeidspartneres egenfinansiering  Ikke krav til egenfinansiering  Forskningsrådets SFF-bevilgning  Er en «rammebevilgning» til senteret  Hva kan det «søkes om»?  Personal og indirekte kostnader + «vanlige» driftskostnader 8-13 millioner kroner pr år  Særskilte driftskostnader inntil 5 millioner pr år  5+5 år og 50 + 50 %  50% av samlet finansiering fra Forskningsrådet første 5 år  Kan fordeles ujevnt innenfor 5-årsperiodene  Siste 5 år bevilges etter positiv midtveisevaluering

10 Eksempel på 5-års budsjett SFF-IV Kostnadsplan 2017*2018201920202021 2022*Totals 5y Personal og indirekte kost 5 000 15 000 17 000 15 000 7 000 74 000 Innkjøp av FoU-tjenester Utstyr 3 000 4 000 22 000 Andre driftskostnader 2 000 4 000 5 000 2 000 23 000 hvorav særskilte kost 2 000 3 000 - 11 000 Sum 10 000 22 000 26 000 24 000 13 000 119 000 Finansieringsplan Egen finansiering 3 000 4 000 8 000 6 000 4 000 31 000 Internasjonal finansiering Offentlig finansiering Privat finansiering Forskningssrådet (SFF-bev) 7 000 18 000 9 000 88 000 hvorav særskilte kost 3 000 5 000 2 000 25 000 Sum 10 000 22 000 26 000 24 000 13 000 119 000 * Halvårseffekt

11 Noen svar på innsendte spørsmål  SFF-bevilgning er en rammebevilgning og går ikke til spesifikt personell i et senter  Eventuelle stipendiatstillinger som inngår ved senteret, og delvis finansieres av SFF-bevilgning, registreres ved rapportering  «Retningslinjer for SFF ved vertsinstitusjonen» regulerer ansettelser, vilkår (bla. fritak fra undervisningsplikt for fast vit. ansatte) o.l.  Finansiering av aktiviteter og personell i utlandet  Skal inngå i budsjettet (samarbeidspartnere)  Utenlandske samarbeidspartnere skal normalt egenfinansiere aktiviteter  Dersom Forskningsrådets finansiering går til utenlandske samarbeidspartnere skal det beskrives hvordan dette styrker norske forskningsmiljøer

12 Søknaden- praktisk Endelig utlysning legges ut i slutten av august FAQ SFF-IV FAQ SFF-IV på SFF-programnettsider Forskningsrådet generelle krav til budsjett http://www.forskningsradet.no/no/Budsjett/


Laste ned ppt "SFF-IV Budsjettering og finansiering Presentasjon ved SFF-informasjonsmøte 2. juni 2015 Rune R. Schjølberg, Norges forskningsråd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google