Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IHR – Studier Status – videre arbeid med prioriterte områder og ”andre mindre tiltak”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IHR – Studier Status – videre arbeid med prioriterte områder og ”andre mindre tiltak”"— Utskrift av presentasjonen:

1 IHR – Studier Status – videre arbeid med prioriterte områder og ”andre mindre tiltak”

2 Overordnede målsetninger for arbeidet H11 1. Internasjonalisering - Godkjenning og innpassing Detaljkartlegging av området med delverdistrømmer Foreløpige mål: gjøre større gjennomgripende endringer for å: Korte ned svartid, skille på saksflyt i tunge og enkle saker, se på hensiktsmessig arbeidsdeling mellom ulike nivåer 2. Lokalopptak Detaljkartlegging av området med delverdistrømmer Foreløpige mål: senke frustrasjonsnivået, Korte ned svartid, skille på saksflyt i tunge og enkle saker, sikre riktig kompetanse på de tunge sakene Området involverer alt som ikke er NOM-opptak Overordnet kartlegging og definering av hele internasjonaliseringsfeltet. Vurdere hvilke andre prosesser enn godkjenning/innpassing som bør gjennomgås når ift kapasitet og gevinstpotensial. Gå opp grenseflater

3 Arbeid med andre mindre tiltak: 1.Små, enkle grep innen godkjennings- og innpassingsprosesser (Tilrettelegge for arbeidsstuer, samarbeid på tvers. Mål = korte ned ventetid for studenter, dele kompetanse på tvers av enheter) – Ses i sammenheng med oppstart av de to arbeidsgruppene og grovkartleggingen av de to prioriterte områdene. 2.Studiekvalitetsrapporten (Mål i første omgang: forenkle rapporteringsprosess, fokusere på det som gir relevant og nyttig informasjon) – I gang. Skal inngå i årssyklus (tertialrapportering). 3.SFB-opptak (mål: forenkling, bruke mindre admin. ressurser) – Avholdt kartleggings- og redesignworkshoper. NÅ: 4.Rombooking utenom FinnRom (mål: redusere feil, hensiktsmessig arbeidsdeling) – Avholdt kartleggings- og redesignworkshoper. NÅ 5.Etter- og videreutdanning (Mål: kartlegge ressursbruk i ulike org. modeller) Kartlegging foretatt, redesign gjenstår I tillegg synliggjøre pågående utviklings- og forbedringsprosesser, spesielt innen muntlig og skriftlig studieinformasjon. Arbeidet koordineres i infoko-nettverket og i studieweb-gruppen. NÅ: ”Rapporteringsmal”

4 Eierskap til andre mindre tiltak: 1.Små, enkle grep innen godkjennings- og innpassingsprosesser Uavklart håndtering. Ses på i sammenheng med arbeidsgruppens arbeid H11? Hvor skal denne plasseres? Overordnet: Kristin Fossum Stene og Guri Vestad 2.Studiekvalitetsrapporten Håndteres i STA-linjen: Anne Grete Grude, Jonny Sundnes. Overordnet: Hege B. Pettersen 3.SFB-opptak Beslutningsnotat utarbeides av Anne Marthe/plangruppen? Overordnet: Guri Vestad (Hanne Gerd?) + Kristin Fossum Stene (Camilla Haugland) 4.Rombooking utenom FinnRom Beslutningsnotat utarbeides av Anne Marthe/plangruppen? Kontaktperson: Lars Kristian Hasle. Overordnet Monica Bakken + TA – Astri O? 5.Etter- og videreutdanning I tillegg synliggjøre pågående utviklings- og forbedringsprosesser, spesielt innen muntlig og skriftlig studieinformasjon. Infoko-nettverket: Anne Bergfall Studieweb-gruppen: Cecilie Aune. Overordnet: Kristin Fossum Stene


Laste ned ppt "IHR – Studier Status – videre arbeid med prioriterte områder og ”andre mindre tiltak”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google