Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye nasjonale fagspesifikke planer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye nasjonale fagspesifikke planer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye nasjonale fagspesifikke planer
Lærerkonferansen Innlandet 13. – 14. november 2014 Nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun.

2 Hva er nytt? Ikke det faglige innholdet (ville krevd nye godkjenninger) Kvalifikasjonsrammeverket (NKR) krever at utdanningene skal beskrives med læringsutbytter. Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB’ene) på to nivåer: Overordnet (på vitnemål) På emnenivå.

3 Hva er en nasjonal plan? En ramme som «eies» av nasjonalt utvalg som angir struktur på et tilbud, men ikke gjennomføring. Skal sikre gjenkjennelighet fra skole til skole. Skal danne grunnlag for rapportering med emnenavn, omfang og emnekode. Skal beskrive arbeidslivets kompetansebehov.

4 Hva er en studieplan? En plan for den enkelte skoles utdanning.
Skal inneholde gjennomføring og ressurser. Skal ligge til grunn når styret søker om godkjenning. Sentral når skolen gjennomgår revisjon.

5 Hva er en nasjonal studieplan?
Studieplan for landsdekkende tilbud som tilbys av flere skoler. Krever at styreleder for hver skole forplikter seg i forhold til planen. Medfører identisk gjennomføring og ressursbruk. Gir ikke handlingsrom for hver enkelt skole. (Typisk: maritime fagskoleutdanninger)

6 Hvorfor LUB? Kvalifikasjonsrammeverket (NKR) krever dette.
Fortelle arbeidsliv, søkere og andre hva studenten skal kunne når han/hun lykkes i å fullføre et emne eller et fullt studium. Bidra til å nivåplassere utdanninger. Vise progresjonen i utdanningssystemet.

7 Fristen (31/12) nærmer seg Hva gjør vi?

8 NOKUT: Ikke så dumt med nasjonale planer!
Grei redskap som kan være tids- og arbeidsbesparende både for skolene og NOKUT. Nasjonale utvalg må ta ansvar!

9 Kunnskapsgrunnlag i arbeidet 1:
Vårrapporten 2014 Struktur: LUB skal være tydelig inndelt i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Dersom LUB ikke er delt inn i disse tre kategoriene, vil NOKUT gi avslag. Nivå: Beskrivelsen av oppnådd kompetanse skal vise at utdanningen er på nivå 5.1 eller 5.2 i NKR. LUB skal være «best fit», det vil si at læringsutbyttet samlet sett skal ligge på nivå 5.1 eller 5.2. Dersom deler av læringsutbyttet ligger på lavere eller høyere nivå, skal tilbyder ha argumentert for dette i søknaden. Dersom det samlede læringsutbyttet ligger på feil nivå, vil NOKUT gi avslag. Utformet som kompetansebeskrivelse: LUB er en beskrivelse av hva kandidaten skal kunne, vite og være i stand til å gjøre ved fullført utdanning. Dersom det i stedet er formulert mål for utdanningen, vil NOKUT gi avslag. Faglig innhold/profil: LUB skal kommunisere med yrkesfeltet og andre utdanningsinstitusjoner. En som leser LUB’en må kunne få noe innsikt i utdanningens faglige innhold og profil, og kunne bruke LUB’en til å skille mellom ulike studier. LUB’en skal imidlertid ikke være så spesifikk at en hvilken som helst endring i utdanningen vil måtte føre til endring i læringsutbyttet. En LUB som er for generell eller for omfattende og/eller spesifikk, vil føre til at NOKUT gir avslag.

10 Kunnskapsgrunnlag i arbeidet 2:
Høstrapporten 2014 NOKUT forventer at bruken av panelvurdering vil føre til en mer konsistent søknads- behandling på tvers av fagområder. I tillegg forventer vi at rapporten gir gode råd til fagskolene om hvordan de kan utarbeide læringsutbyttebeskrivelser av høy kvalitet.

11 Videre vei 1 Det vil bli satt ned tre tremannsgrupper (mar. + land + helse) som vil få oppgaven å sikre at LUB er skrevet ganske likt i planene. Gruppen skal også innarbeide forhold som NOKUT har kommentert, der slike finns.

12 Videre vei 2 Selv om LUB normalt ikke skal være «vesentlig endring», må styrene informeres og forplikte seg. LUB på landbasert teknisk vil bli sendt ut til relevant arbeidsliv på kjapp høring.

13 «Kunnskaps- og arbeidsbase»


Laste ned ppt "Nye nasjonale fagspesifikke planer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google