Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Hva er god eldreomsorg ? SBL Helse og Omsorg inviterer til konferanse, Quality Hotell, Tønsberg,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Hva er god eldreomsorg ? SBL Helse og Omsorg inviterer til konferanse, Quality Hotell, Tønsberg,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Hva er god eldreomsorg ? SBL Helse og Omsorg inviterer til konferanse, Quality Hotell, Tønsberg, 19. april 2007

2 Service i ordnede former Leder av SBL Helse og Omsorg Nina Torp Høisæter : Kort om SBL og bransjen; SBL Helse og Omsorg Omsorgsbransjens attraktivitet, Nok folk!

3 Service i ordnede former Servicebedriftenes landsforening (SBL) NHOs 3. største landsforening Ca. 1000 medlemsbedrifter, flest i hovedstads- regionen Ca 43 000 årsverk SBL organiserer bedrifter innen bemanning og rekruttering, renhold, vakt og sikkerhet, kantiner og matomsorg, helse og velferd, bedriftshelsetjenester, ambulanser, attføringsbedrifter, forvaltning og drift, samt flere andre typer service.

4 Service i ordnede former SBL’s samfunnsnytte i Norge via medlemsbedrifter Vi løser bemanningskrisen mangel på arbeidskraft Vi integrerer innvandrere tilbyr arbeid og integrering Vi skaper bedre Helse demografi og krav til velferd Vi tar oss av sikkerhet terrorfrykt og økt levestandard Vi tilbyr attføring ; 400.000 yrkeshemmede/uføretrygdede Renhold på livet løs matsikkerhet/miljø/hygiene/estetikk

5 Service i ordnede former Helse og – Omsorgsbransjen i SBL På oppdrag for kommune og stat : Hjemmesykepleie Hjemmehjelp Brukervalg Sykehjem Pasienthotell/sykehotell Matproduksjon

6 Service i ordnede former Hvem er vi? Norlandia Omsorg Attendo Carema Aleris Eurest/Medirest ISS Addeco Helse Tromsø Private Omsorgstjeneste AS m.fl.

7 Service i ordnede former God eldreomsorg fordrer et kompetent og tilstrekkelig personal Nok folk?

8 Service i ordnede former Eldreomsorgen trenger MANGE kompetente helsearbeidere fremover, hva er dens image ? ”Folk vil heller dø enn å komme på sykehjem” Tungt og trist Høyt sykefravær Lite status Medias negative omtale Hierarkisk/gammeldags Fagforeningenes fremstiller omsorgsektoren som en tung og trist jobb, fordi det gir høyere lønn, tror de…. Dagens unge: ”Det er dølt med sykehjem, men kult med design og media!”

9 Service i ordnede former ”Dagens Næringsliv” høsten 2006 ”Norge trenger minst 300.000 nye og godt kvalifiserte helse og omsorgsarbeidere i fremtiden”

10 Service i ordnede former Kvinnesak anno 2007 1990 Fritt etter Professor Jan Brøgger på NSF’s Sykepleierkongress i Oslo på 90 tallet, han talte til tusenvis av sykepleiere: ”Dere jenter er rare, dere har alltid stått for all omsorg i samfunnet, før gjorde dere all omsorg gratis, nå har dere profesjonalisert dere helt til doktorgradsnivå og vil ha status og anstendig lønn for omsorgen, et betimelig krav, synes jeg!” 2007 Norske kommuner profesjonaliserer drift/utførelse innen kommunens mannsdominerte sektorer, lite innen de kvinnedominerte sektorer. 2007 Kvinner ber om å få mulighet til å drive egne aksjeselskap på oppdrag innenfor helse og omsorg. 2007Kvinner krever å få anledning til styre ”sin” sektor, også på eiersiden, via konkurranse av offentlige tjenester. Kvinner vil søke seg til omsorgsektoren i fremtiden dersom vi gir de nye spennende muligheter, også menn!

11 Service i ordnede former Regjeringen ønsker flere kvinnelige gründere Stort potensial innen helse- og omsorgssektoren Bidrag til rekruttering Eierskap gir entusiasme og ansvarlighet -til beste for brukerne Den rødgrønne regjeringens likestillingspolitikk stopper ved pleie og omsorg!

12 Service i ordnede former God eldreomsorg fremover, krever en total forandring i forhold til : Menneskesyn  Synet på de over 67  Synet på faget geriatri/gerontologi  Synet på de som jobber innen eldreomsorgen  Synet på kvinnens rolle og muligheter Mangfold  Hel omsorgskjede basert på individuelle behov fra foretak til kommune  Integrasjon ”A&B Budstikke” 23/3-07  ”Flerkulturelt personell redder omsorgen” kvalitativt og kvantitativ Status  Eierskap/gründervirksomhet  Forskning og utvikling  Videreutdanning  Media som også skal være konstruktive i sin kritikk!  Fagforeningenes syn på verdien av flere arbeidsgivere

13 Service i ordnede former Nok folk? Ja, med en offentlig sektor som setter standard, bestiller og kontrollerer og stimulerer til konkurranse mellom alle aktører innenfor omsorg: De offentlige leverandørene De kommersielle De Non profitt Alle aktørene må være attraktive arbeidsgivere!

14 Service i ordnede former Den norske velferdsmodellen ønskes også i fremtiden ! Konkurranse om å gi det beste tilbudet til den beste moren er viktig fordi:  Det gir kvalitet, det gir livskvalitet i forhold til hele menneske; medisin, omsorg og kultur  Det legger til rette for grunnleggende menneskerettigheter  Det gir en lettere rekruttering  Det gir mulighet for kvinnelige gründere

15 Service i ordnede former Private sykehjem best NRK Østlandssendingen 20.11.2006 Private sykehjem i Oslo og Akershus er bedre enn de kommunale. Det viste en undersøkelse Helsetilsynet la fram i november 2006. - På alle spørsmål, var det en tendens til at de private sykehjemmene, drevet av organisasjoner eller firmaer, gjennomgående kom bedre ut enn de kommunale.


Laste ned ppt "Service i ordnede former Servicebedriftenes Landsforening Hva er god eldreomsorg ? SBL Helse og Omsorg inviterer til konferanse, Quality Hotell, Tønsberg,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google