Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om søknadsbehandlingen, vurderingskriterier og søknaden

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om søknadsbehandlingen, vurderingskriterier og søknaden"— Utskrift av presentasjonen:

1 Om søknadsbehandlingen, vurderingskriterier og søknaden
Liv Furuberg – koordinator SFF

2 SFF-IV 150 MNOK/år 8-12 nye SFF-IV sentre skal starte i løpet av 2017
Søknadsfrister: Trinn 1: 25. november 2015 Trinn 2: 25. mai

3 Oppdatert målformulering for SFF-ordningen
SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer mulighet for å organisere seg i sentre der ambisiøse vitenskapelige mål nås gjennom samarbeid og langsiktig grunnfinansiering.  Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder er viktig for å nå målene. I nyhetssak 28.oktober 2014

4 Plan for presentasjonen
Søknadsbehandlingen Trinn 1 Trinn 2 Vurderingskriterier Vurderingskriterier Prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Vedlegg

5 Kort prosjektbeskrivelse + CVer
Søknadsbehandling Trinn 1 Kort prosjektbeskrivelse + CVer Tre fagkomiteer à ni framstående forskere vurderer søknadene 3 x antall søknader som kan finansieres til trinn 2 Trinn 2 Prosjektbeskrivelse + CVer Tre fageksperter gir samlet skriftlig panelvurdering med karakterer (dissens skal synes) «International Scientific Committee» med ni medlemmer rangerer søknadene

6 Trinn 1– fagkomiteer Møte 15.-18. februar 2016
Tre fagkomiteer med ni medlemmer hver Humanities/Social Science Natural Science/Technology Life Sciences Hvordan velger nfr komiteene? Komitemedlemmene er selv fremragende forskere. Lagt vekt på at de har bredde i sin egen forskning. Forsøkt å spenne fagområdene som ERC peer review panels. Editorer i anerkjente tidsskrifter, medlemmer av andre internasjonale anerkjente komiteer, ledere av tilsvarende sentersatsinger, foreslått av Norske miljøer… Fire vurderingskriterier 5 siders prosjektbeskrivelse CV+ «track record» for senterleder CV+ «track record» for forskningsledere KORT tilbakemelding til søker. Ingen detaljert faglig begrunnelse.

7 Fire vurderingskriterier
1) The research 2) The centre director 3) The principal investigators 4) The organisation of the centre

8 Fagkomiteene vurderer etter vurderingskriteriene
Prosjektbeskrivelse på 5 sider Senterleder CV (2 sider) – legg vekt på erfaring fra forskningsledelse. ERC "Ten-year track record" (2 sider). 2-6 principal investigators CV (2 sider) evt ERC "Ten-year track record" (2 sider) el. "Early achievments track record" (2 sider).

9 1) The research To what extent are the proposed research and objectives ambitious, with the potential to achieve ground breaking results? To what extent does the proposed research address important research challenges that will have a high impact on international research themes and research methods? To what extent is the outlined scientific approach feasible?

10 2 ) The centre director To what extent is the track record of the centre director characterised by the ability to propose and conduct ground-breaking research and research that goes beyond the state-of-the art? To what extent has the centre director demonstrated sound leadership of research activities, including training and advancement of early career researchers? To what extent is the centre director qualified to lead an initiative of this size?

11 3) The principal investigators
Does at least one of the principal investigators, in addition to the centre leader, have an accomplished track record? To what extent are the principal investigators' track records characterised by the ability to propose and conduct ground-breaking research and research that goes beyond the state-of-the art? If some of the principal investigators are early career researchers, to what extent are their track records characterised by the ability to propose and conduct ground-breaking research and research that go beyond the state-of-the art, appropriate to their research field and career stage? If some of the principal investigators do not have an accomplished track record, to what extent do they have expertise of essential importance to the research and a CV documenting high-quality research?

12 4) The organisation of the centre
To what extent are the successful accomplishments of the main research objectives dependent on the described research collaboration in the proposed centre? To what extent is the described research team and expertise optimal for the proposed research? To what extent are the structure, physical organisation and size of the centre optimal for the proposed research? To what extent is the research internationally oriented?

13 Mal prosjektbeskrivelse trinn 1? (nei det er ingen mal)
Svar tydelig på vurderingskriteriene 1 og 4! Overskrifter: The research (for eksempel 3,5 sider) Breaktrough nature of the research and relationship to the «state of the art» of the research field(s) (kort) The organisation of the centre (for eksempel 1,5 sider) Value added of research collaboration, scientific synergy

14 Andre obligatoriske vedlegg - Trinn 1
Informasjon til søknadsbehandlingen Forslag på inntil fire habile fageksperter Fagkomite som skal behandle søknaden Evt 2. fagkomite  + evt 2. abstract «Letter of intent» fra evt. utenlandske forskningsledere Finansieringsplan og kostnadsplan for 10 år. SFF-IV 10 year budget Dersom det søkes om finansiering av særskilt høye driftskostnader, skal den faglige begrunnelsen angis i eget vedlegg

15 Liste fra vertsinstitusjonen
Vertsinstitusjonen er ansvarlig for å sende en liste med alle SFF-søknader Hvorfor? Oversikt over sentre de søker om å være vertsinstitusjon for Være oppmerksomme på finansielle og faglige konsekvenser Hvis finansiering: NFR vil se «Retningslinjer for SFF ved vertsinstitusjonen»

16 Søknader som går til trinn 2
Fagkomiteene skriver en samlet innstilling med forslag til de sentrene som skal inviteres til trinn 2 Vedtas av SFF styreutvalget Sentrene som går videre til trinn 2 blir offentliggjort i slutten av mars 2016

17 Trinn 2 – 3 x så mange søknader som kan finansieres
15 siders prosjektbeskrivelse Virtuelt panel med tre utenlandske fageksperter gir samlet skriftlig panelvurdering og karakterer, dissens synlig Søker kan levere skriftlig kommentar til panelvurderingen (en side) Eventuell revidert vurdering fra fagekspertpanel «International Scientific Committee»

18 1) The research (Phase 2 additional questions)
To what extent are the objectives beyond the state of the art (e.g. novel concepts and approaches, development of novel methodology or development across disciplines)? To what extent is the proposed research methodologies appropriate to achieve the goals of the centre? To what extent are the proposed timescales and resources necessary and properly justified? If the centre applies for extra operating costs (if requested total funding form RCN is more than NOK 13 Million per year), to what extent are the particularly high operating costs necessary and properly justified (justification and costs i vedlegg)?

19 4) The organisation of the centre (phase 2 additional questions)
To what extent does the centre create an environment that will attract and train research talents beyond what could be attained in the individual research groups? To what extent are there good plans for international mobility of researchers, contributions from top international researchers or international networks? To what extent do the host department and the institutions involved have or plan to acquire the required scientific and technical expertise and research infrastructures to support the group?

20 4) The organisation of the centre (phase 2 additional criteria)
While these criteria will be weighted less than the main criteria, they must still be adequately met for a proposal to qualify for funding. Are the plans for popular science dissemination and involvement of any key users of the research results appropriate? If the scientific field is characterised by a gender imbalance, are the plans to support development of research talents of the under- represented gender towards qualification for more senior-level positions appropriate? Are the plans for preparing and submitting proposals to Horizon 2020 or other international funding schemes appropriate for this field of research?

21 (Ingen) Mal for prosjektbeskrivelse trinn 2 Svar tydelig på vurderingskriteriene 1 og 4!
Det kan innebære følgende overskrifter. Overskriftene i svart er tentative. Overskriftene i blått er anbefalt! Overskriften i bold blått er obligatorisk! Vision State of the art Breakthrough research / Why now? Added scientific value of centre Methologies, activities Workplan – implementation - timescales Resources, technical expertise, research infrastructure, finances Organization Training of PhDs, postdocs and research talents Mobility of researchers, international cooperation, guest professors Popular science dissemination and involvement of key users Actions for gender balance How to measure centre success after 4/10 years

22 How to measure centre success after 4/10 years?
Obligatoriske Ca planlagt antall søknader sendt til ERC / H2020 / internasjonale finansieringsordninger og som får «over threshold» i score Samlet verdi av tilleggsfinansiering (ikke eksakt men +-30%) Utførte tiltak i fag/sentre som ikke har kjønnsbalanse PhD utdanning Valgfrie eksempler Hvis bibliometrics ikke passer, eller dekker alt senteret gjør, defineres det hvordan midtveisevalueringen skal identifisere eksellent forskning Konferanser/forskerskoler/fornyelse av undervisning/++ Impact Policyer/domsavsigelser/metoder i industri/patenter/++

23 «International Scientific Committee»
Søknadene vurderes opp mot hverandre Vurderingene fra fagpanelene tillegges stor vekt Vurderer søknadene, kommentarer fra søker Senterlederne vurderes og intervjues. Det legges vekt på både CV og egenskaper som senterleder. Søknader som er rangert rundt grensen for finansiering og ikke kan skilles på vitenskapelig kvalitet. Kjønnsbalanse i hele SFF-porteføljen  

24 Søknader som finansieres
International Scientific Committee rangerer de beste søknadene og skriver en innstilling. Vedtas av SFF styreutvalget

25 Hvor ligger informasjonen?
Planlagt utlysning Søknadsbehandling Vurderingskriterier Maler Mal prosjektbeskrivelse SFF nettsiden/Utlysning 2015 FAQ Krav og retningslinjer (kontrakt)

26 Eksempel på FAQ Q: Hvordan skal vi velge navn på senteret? A: Velg et kort navn som passer til forskningen i senteret. MultiLing CBD PluriCourts CIBO


Laste ned ppt "Om søknadsbehandlingen, vurderingskriterier og søknaden"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google