Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Johan From Professor Handelshøyskolen BI

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Johan From Professor Handelshøyskolen BI"— Utskrift av presentasjonen:

1 Johan From Professor Handelshøyskolen BI
”All Systems Go” Johan From Professor Handelshøyskolen BI

2 Making All Systems Go Fullan (2010) argumenterer for at det er forholdsvis få ting ledere må gjøre: Mural purpose/high expectations Individual capacity Collective capacity Intelligent accountability Resolute leadership Og ikke gjøre: begrens antallet aktiviteter!

3

4 Moral purpose Høyne forventningene og minske avstandene
Handler om å øke ferdighetene Ikke noen, men alle skal bli bedre – skolen skal gjøre en forskjell Ligge til grunn for alt en gjør Om en faktisk klarer dette er det eneste som teller

5 Resolute leadership Eksempel hentet fra Ontario, Canada

6 Intelligent accountability
”Accountability is needed in order to reassure the public that the system is in good hands and progressing well; it is also needed to help implementers know how well they are doing while providing the feedback and help to do even better” (s. 66)

7 Intelligent accountability: a) folk reagerer mer positivt på stimulans enn straff, b) folk unngår risiko (særlig om det er for mye vurdering), c) handler mer villig og presist om de kjenner til hvordan egen atferd er i forhold til andres. – i visse tilfeller må det straff til – overtakelse, sette noen under administrasjon Kollektivt press vil virke sterkt Improving instruction: a) peer interaction, b) identifisere og spre beste praksis, c) transparency overalt Differensiering: a) en turnaround tenkning må være innebygget i dette systemet: Skoler som ikke forbedrer seg på 3 år må inn i spesielle tiltak Ulike typer skoler må identifiseres: a) de som leverer for lavt, b) coasting schools c) ikke bare de som leverer dårligst d) alle skole involveres fordi de kan levere ulikt dårlig – ut fra ulike ståsteder Må følges opp med innsatser – målrettede – eks pedagogiske tiltak Partnership: analyse av data – spre og vise hvordan ting kan gjøres – overvåke – evaluere Dette punktet handler særlig om distriktenes (eiernes) rolle Effektene er dokumenterte Standardene og målingene er ikke de essensielle men hvordan de blir brukt. Må være støttende overfor pedagogisk aktivitet.

8 Collective capacity building
Kjernebegrepet i argumentasjonen Viktig fordi det ikke er mange nok gode lærere Gode læringsmiljø ligger utenfor den enkelte lærers rekkevidde Grubb: simple, compound, complex resources: Instruction becomes engaging ”When it is based on forms of learning whose relevance is clear: when it uses a wide array of students’ skills and interests; when it poses appropriate challenges to students; when it allows for some student choice and autonomy; when schools develop close relationships between students and adults; when instruction allows students to take an active role in constructing meaning; and when programs are well structured with clear purpose.”

9 CC ”gets more and deeper things done in shorter periods of time” (s
Lærende nettverk står sentralt – genererer konkurranse ”It takes capacity to lead capacity” – se kritisk på organisering og drift av eierfunksjonen

10 1. Forklaringen på forskjellen er collective capacity building: mer joint projects, deling, networking osv på fransk side. Mer identitet.

11

12 Individual capacity Eierne (og andre) legger for stor vekt på det individuelle Noen individuelle strategier kan virke (neste foil) ”Instructional leadership” må utvikles fra ulikt hold

13

14 Eieratferd og elevens resultater
Figur 1.1 side 5

15

16

17 A. Effektive eiere etablerer ikke forhandlbare mål om elevenes læring og overvåker at disse blir oppfylt Etablerer læringsmål for elevene For kommunen/fylket som helhet For den enkelte skole For elevgrupper 2. Overvåker at målene blir nådd Om dette ikke skjer blir mål bare noe som finnes i ulike dokument Passer på at skolen har kontroll på egen kvalitet og utvikling Uoverensstemmelse mellom mål og faktisk atferd fører til endring av praksis Medfører også overvåking av at læreratferden i klassene er slik som forutsatt

18 B. Effektive eiere setter mål på og utvikler et evalueringssystem for pedagogisk kompetanse
Setter fokus på lærerkvalitet og pedagogisk kvalitet ’classroom instruction’ ”…a broad but common framework for classroom instructional design and planning that guarantees the consistent use of research-based instructional strategies (min uth) in each school (s. 6-7) Dette fordrer ikke èn pedagogisk modell Men det fordrer full lojalitet fra rektorene Et gjennomgående trekk ved de ti mest effektive skolene studert av OECD (2003) var høyt fokus på å utvikle effektive og kompetente lærere Flere studier har kvantifisert effekten av lærernes faglige og pedagogiske kompetanse på læringsutbytte Handler om å øke undervisningskvaliteten

19


Laste ned ppt "Johan From Professor Handelshøyskolen BI"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google