Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”All Systems Go” Johan From Professor Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”All Systems Go” Johan From Professor Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”All Systems Go” Johan From Professor Handelshøyskolen BI

2 Making All Systems Go Fullan (2010) argumenterer for at det er forholdsvis få ting ledere må gjøre: 1.Mural purpose/high expectations 2.Individual capacity 3.Collective capacity 4.Intelligent accountability 5.Resolute leadership 6.Og ikke gjøre: begrens antallet aktiviteter!

3

4 Moral purpose Høyne forventningene og minske avstandene Handler om å øke ferdighetene Ikke noen, men alle skal bli bedre – skolen skal gjøre en forskjell Ligge til grunn for alt en gjør Om en faktisk klarer dette er det eneste som teller

5 Resolute leadership Eksempel hentet fra Ontario, Canada

6 Intelligent accountability ”Accountability is needed in order to reassure the public that the system is in good hands and progressing well; it is also needed to help implementers know how well they are doing while providing the feedback and help to do even better” (s. 66)

7

8 Collective capacity building Kjernebegrepet i argumentasjonen Viktig fordi det ikke er mange nok gode lærere Gode læringsmiljø ligger utenfor den enkelte lærers rekkevidde Grubb: simple, compound, complex resources: Instruction becomes engaging ”When it is based on forms of learning whose relevance is clear: when it uses a wide array of students’ skills and interests; when it poses appropriate challenges to students; when it allows for some student choice and autonomy; when schools develop close relationships between students and adults; when instruction allows students to take an active role in constructing meaning; and when programs are well structured with clear purpose.”

9 CC ”gets more and deeper things done in shorter periods of time” (s. 72) Lærende nettverk står sentralt – genererer konkurranse ”It takes capacity to lead capacity” – se kritisk på organisering og drift av eierfunksjonen

10

11

12 Individual capacity Eierne (og andre) legger for stor vekt på det individuelle Noen individuelle strategier kan virke (neste foil) ”Instructional leadership” må utvikles fra ulikt hold

13

14 Eieratferd og elevens resultater

15

16

17 A. Effektive eiere etablerer ikke forhandlbare mål om elevenes læring og overvåker at disse blir oppfylt 1.Etablerer læringsmål for elevene For kommunen/fylket som helhet For den enkelte skole For elevgrupper 2. Overvåker at målene blir nådd – Om dette ikke skjer blir mål bare noe som finnes i ulike dokument – Passer på at skolen har kontroll på egen kvalitet og utvikling – Uoverensstemmelse mellom mål og faktisk atferd fører til endring av praksis – Medfører også overvåking av at læreratferden i klassene er slik som forutsatt

18 B. Effektive eiere setter mål på og utvikler et evalueringssystem for pedagogisk kompetanse Setter fokus på lærerkvalitet og pedagogisk kvalitet ’classroom instruction’ ”…a broad but common framework for classroom instructional design and planning that guarantees the consistent use of research-based instructional strategies (min uth) in each school (s. 6-7) Dette fordrer ikke èn pedagogisk modell Men det fordrer full lojalitet fra rektorene Et gjennomgående trekk ved de ti mest effektive skolene studert av OECD (2003) var høyt fokus på å utvikle effektive og kompetente lærere Flere studier har kvantifisert effekten av lærernes faglige og pedagogiske kompetanse på læringsutbytte 18

19


Laste ned ppt "”All Systems Go” Johan From Professor Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google