Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler?
Lena C Endresen, UiO

2 Forskningspolitiske rammer
Økt krav til ekstern finansiering Mer tverrfaglighet, krav til relevans Forskningen skal gi samfunnet løsninger på ’grand challenges’ – tematiske satsinger Krav om (internasjonalt) samarbeid Krav om prioriteringer, ledelse Finansiering av ’excellence’ (SFF, SFI, FME, ERC) Mer krav til effektivitet Mer krav til åpenhet Tendens til å samkjøre norske forskningsprioriteringer (og evalueringskriterier), med EU …..Og: Vi måles på nye måter, og med større konsekvenser, vi må konkurrere mer om midler Hardere konkurranse: Det er etablert flere støtteordninger fra UiOs side for å delta i konkurransen: PES-midler, støtte til søknadsprosess SFF, FP7/ERC, Toppforskningstøtte til de som lykkes med SFF, SFI, FME, ERC – permanent refordeling Samfunnsutfordringene: Over 50 % av UiO s søknader til NFR går til FRIPRO (ca. 10% innvilgelse) Vi måles: Først og fremst for RBO i tildelingene fra KD til universitetene, men også for –Rangeringer, og for –Ledelsesinformasjon: Hva er god informasjon, gode data og indikatorer for å lede et universitet, et universitetsinstitutt? Eksternt finansierte prosjekter er en av indikatorene som brukes For SV-fakultetet ved UiO utgjør den resultatbaserte tildelingen 1/3 av vår årlige bevilgning fra KD

3 Oppsummert 1. samarbeid på tvers av organisasjoner, og større prosjekter – heller enn prosjekter med utgangspunkt i enkeltpersoner eller -grupper 2. vekt på relevans og Nytte, tematiske satsinger – heller enn «frie» prosjekter

4 Hvorfor søke ekstern finansiering?
Pengene – aktiviteten kan økes Faglig utvikling. Formulere gode problemstillinger - Hva er viktig nå og hvorfor? Rekruttering Utvikle nettverk Planlegge framtidig forskning Kvalitetssikring gjennom konkurranse Anerkjennelse Være til nytte (noen vil bruke resultatene) Forsterke prioriteringer (UiOs policy for Eksternt Finansierte Prosjekter: Alle aktiviteter som er helt eller delvis finansiert av eksterne kilder skal være av faglig interesse og styrke evnen til å utføre primæroppgavene ved instituttet)

5 De tre viktigste tingene når du skal skrive en god prosjektsøknad
Les utlysningen og svar på den 2. Bruk samarbeid og bruk tid 3. Tenk som en evaluator: Hvem skriver du for?: Kanskje en eller to i panelet er ekspert på ditt felt, resten er ikke. De leser bunker av søknader. Se på din som et salgsfremstøt. Pirr interessen slik at panelet vil lese mer enn abstraktet. Leser de bare abstraktet må de få med seg at prosjektet både er banebrytende og gjennomførbart. Forskning underlegges fagfellevurdering mange ganger ... Disputas Tidsskriftsartikler/bokmanus Vitenskapelige stillinger - ansettelser, opprykk Evalueringer av institusjoner og disipliner Priser Søknadsevaluering

6 Tenk som en evaluator! Et travelt menneske som kanskje ikke er ekspert på ditt felt Skal vurdere forskning som ikke er gjennomført Støtter seg på bestemte kriterier Vitenskapelig kvalitet Prosjektleder og prosjektgruppen Gjennomførbarhet Nasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid Formidling og kommunikasjon Relevans ifht utlysningen Etikk, miljø, kjønn

7 Evalueringskriterier Forskerprosjekt NFR: 1. Vitenskapelig kvalitet
Originalitet i form av faglig fornyelse og/eller utvikling av ny kunnskap: hvordan vil prosjektet bidra til feltet Dokumentert kunnskap om forskningsfronten Om problemstillinger, hypoteser og målformuleringerer klare og avgrenset ifht mål og prosjektplan Soliditet knyttet til teoretisk tilnærming, operasjonalisering og begrunnelser for metodevalg Prosjektets faglige realisme Prosjektets faglige realisme Faglig bredde med hensyn til flere- og tverrfaglig tilnærming der dette er relevant

8 Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet Tidligere publisering
Evalueringskriterier Forskerprosjekt NFR: 2. Prosjektleder og prosjektgruppen (tidl. ”Prosjektledelse, forskningsmiljø”) Prosjektledelse Kompetanse og erfaring innenfor forskningsfeltet Tidligere publisering Erfaring med samarbeidsprosjekter nasjonalt / internasjonalt Erfaring i veiledning av stipendiater og yngre forskere I hvilken grad prosjektleder og –gruppen er del av et forskningsmiljø som har kompetanse og ressurser som kan bidra til at prosjektet blir vellykket Prosjektets faglige realisme Faglig bredde med hensyn til flere- og tverrfaglig tilnærming der dette er relevant

9 Evalueringskriterier Forskerprosjekt NFR 3. Gjennomførbarhet
Fremstår prosjektet som gjennomførbart ut fra: Budsjett og ressursinnsats Prosjektgjennomføringsplan inklusiv milepæler (’milestones’: viktige hendelser) og leveranser (’deliverables’: hva som fysisk leveres) => framdriftsplan

10 Evalueringskriterier Forskerprosjekt NFR 4. Nasjonalt og 5
Evalueringskriterier Forskerprosjekt NFR 4 . Nasjonalt og 5. Internasjonalt samarbeid Nasjonalt: vurderes ifht i hvilken grad prosjektet utnytter nasjonal forskningskompetanse og fremmer nasjonal nettverksbygging Internasjonalt: vurderes ifht omfang og kvalitet av det internasjonale samarbeidet i prosjektet

11 Planer for vitenskapelig publisering, formidling, kommunikasjon
Evalueringskriterier Forskerprosjekt NFR 6. Formidling og kommunikasjon Planer for vitenskapelig publisering, formidling, kommunikasjon Planer for populærvitenskapelig formidling Planer for hvordan brukere (næringsliv, samfunnsliv, forvaltning) skal involveres / medvirke, og kan dra nytte av prosjektet HUSK: målgrupper og formidlingsformer – hvilke kanaler og tiltak planlegges brukt HUSK: målgrupper og formidlingsformer

12 Evalueringskriterier EU (7RP)
For samarbeidsprosjekter: Scientific / technological excellence Implementation (and management) Impact (dissemination and use of project results) For ERC-prosjekter: Principal Investigator (Quality of research track-record, Intellectual capacity and creativity) Research project (Ground-breaking nature of the research, Potential impact, Methodology, High-gain/High-risk balance)

13 Prosjektets styrker Orginal idé bygget på eksisterende kunnskap (basert på litteraturen/forskningsfronten – vær oppdatert) Publikasjoner (deltakernes CV), erfaring fra feltet, konkrete samarbeid med gode navn Bruk av etablerte metoder på en ny måte, eller nye innovative metoder. Begrunnet med: Hvorfor og hvordan er de valgte metodene de beste? Poengter svakheter med andre metoder og hvordan valgte metodene vil gi de beste resultatene Prosjektet gir ringvirkninger utover selve prosjektet (‘impact’)

14 Hvordan etablere samarbeid?
Bruk veileders, eget eller andres kontaktnett. Ev. ring/mail til en du kunne tenke deg å være hos en periode De fleste vil samarbeide med noen som kommer med egne penger Inviter deg selv på besøk til å gi seminar Mobilitetsstipend: Du trenger en personlig og positiv invitasjon hvor samarbeidspartner trekker frem viktigheten av samarbeidet

15 Husk Formuler klar, kort og forståelig problemstilling
Alt som står i søknaden må bygge opp mot problemstillingen(e) Omfanget må stå i forhold til tid og ressurser Skrivefeil og siteringsfeil er ikke bra Skap lyst til å finansiere prosjektet! ERC – undersøk hvem som sitter / faglig profil i panelet ’ditt’ Hvis du vil at de skal skrive i sin rapport at søknaden din er innovativ og enestående, må du i alle fall passe på å skrive det selv i søknaden, sier Fjell. Han kan peke på flere formuleringer i egen søknad som han fant igjen i evaluatorenes innstillinger. - Det tar tid å skrive en god søknad, og man bør legge mye arbeid i den. Les søknadsveiledningen nøye og bruk gjerne ord herfra. Det er viktig å formulere en klar, kort og enkel problemstilling.

16 Tips Få kollegaer og utenforstående til å lese søknaden din. Faller de av etter få avsnitt ? Bruk gjerne ord fra utlysningen / søknadsveiledningen Alt som kan gjøre vurderingen enklere er velkomment: Skriv i søknaden hva du vil evaluator skal skrive i sin rapport ….ta med MA-studenter i prosjektet?

17 Hvordan tilrettelegge for god søknadsutvikling?
Dedikerte ressurser en stor fordel Gode verktøy (budsjettmal etc.) og rutiner Samarbeid og deling av kompetanse Avklaring av ansvar og arbeidsoppgaver i søknadsutviklingen God kontakt med ledelsen ved enheten

18 Oppsummert Søknadsutvikling er en egen sjanger, men trenger ikke være bortkastet selv om man ikke får midler Les utlysningsteksten! Bruk samarbeid og bruk tid: Gå ikke alene! Instituttledelse Fagfeller Administrasjon Tenk som en evaluator! Relevans og språk ifht utlysningen Fengende tekst, forståelig språk, konkrete mål Gjennomførbarhet

19 Gjennomføringsplan Plan over hva du planlegger å gjøre/oppnå når.
Hvilke resultater skal du oppnå? Og når? Alle resultatene skal som mål besvare problemstillingene, men bør også kunne publiseres alene. Leveranse ‘Deliverable’: hva som leveres (fysisk) An end result to a step of work. It must have been clearly defined and someone else must be able to use it without calling on the person who made it. Milepæl ‘Milestone’: viktig hendelse, merkedag A milestone is a scheduled event signifying the completion of a major deliverable or a set of related deliverables


Laste ned ppt "Hvordan skrive en god søknad om eksterne midler?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google