Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SFF-IV Søknadsbehandlingen trinn 2 Liv Furuberg – koordinator SFF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SFF-IV Søknadsbehandlingen trinn 2 Liv Furuberg – koordinator SFF."— Utskrift av presentasjonen:

1 SFF-IV Søknadsbehandlingen trinn 2 Liv Furuberg – koordinator SFF

2 Gratulerer - 34 av 150 søknader til trinn 2! Main task: Do not miss out on the best centres

3 SFF-IV Trinn 2 Plan for denne presentasjonen:  Hvem vurderer hva i trinn 2?  Søknadsbehandlingen Trinn 2  Tidsplan  Prosjektbeskrivelsen Trinn 2  Andre vedlegg til søknaden Trinn 2

4 Hvem vurderer søknadene i trinn 2? NYE FOLK! 1)3 fageksperter på hver søknad 2)9 komitemedlemmer  3 Naturvitenskap/teknologi  3 Life Sciences  3 Humaniora og samfunnsvitenskap 1)Prosjektbeskrivelsen 2)Track records / CV 3)«10-year budget» 4)«Description of particularly high operating costs» 5)eSøknaden 6)De har tilgang på prosjektbeskrivelsen Trinn 1- men du vet ikke om de vil lese den Hva leser fageksperter og komite?

5 FAQ: Hva kan IKKE forandres fra Trinn 1?  Forskningsinnhold (må være samme prosjekt)  Senterleder(e)  PIs

6 Søknadsbehandlingen Trinn 2 SFF-IV Panel med tre utenlandske fageksperter samlet skriftlig panelvurdering + karakterer - dissens synliggjøres Søker kan levere skriftlig kommentar til panelvurderingen (en side) Eventuell revidert vurdering fra fagekspertpanel «International Scientific Committee» Søknad med vedlegg

7 Søknadene vurderes opp mot hverandre etter fagpanelvurderingen Input:  Søknadene  Evt. kommentar fra søker på fagpanelvurderingen  Endelig fagpanelvurdering  (Kriteriene)  --  Kort intervju (presentasjon/diskusjon) med senterleder(e)  «For søknader som er rangert rundt grensen for finansiering og som ikke kan skilles på vitenskapelig kvalitet, skal det tas hensyn til kjønnsbalansen i hele SFF-porteføljen» «International Scientific Committee» Søknadsbehandlingen Trinn 2 SFF-IV

8 Fagpanel vs International Scientific Committee  Fagpanelet med tre fageksperter diskuterer, skriver vurdering og gir karakter 1-7  Hver fagekspert leser kun en eneste søknad  Har ikke noe sammenlikningsgrunnlag  I «International scientific committee» blir søknadene satt opp mot hverandre  En søknad med karakterer 4x7 kan bli rangert bak en som har 2x7 og 2x6 Søknadsbehandlingen Trinn 2 SFF-IV

9 Tidsplan SFF-IV – Trinn 2 - 2016  14. april : eSøknader kan opprettes og sendes inn  25. mai : Søknadsfrist klokken 13:00  Jun - sept : Fagekspertene leser søknaden, fagpaneldiskusjoner, skriftlig vurdering  Medio sept : Søker får tilsendt vurderingen og har anledning til å oppklare spørsmål og eventuelle faglige misforståelser i fagekspertenes vurdering (1 side)  14-16 nov : Intervjuer i Oslo  Før jul : Forskningsrådet (ved styret) fatter endelig vedtak

10 Project description requirements phase 2  1+ 15 sider  Første side: Nytt fra trinn 1:  “Title of proposed centre, name of the proposed centre director(s) + the host institution and names + affiliations of the PIs” på første side  Side 2-16: Besvar kriteriene  “The Research”  “The organization of the centre” I en del tilfeller kan sub-kriterie-overskrifter bukes med hell + “Key Performance Indicators” - avsnitt på slutten

11 Four evaluation criteria 1) The research 2) The centre director 3) The principal investigators 4) The organisation of the centre

12 1) The research  To what extent are the proposed research and objectives ambitious, with the potential to achieve ground breaking results?  To what extent does the proposed research address important research challenges that will have a high impact on international research themes and research methods?  To what extent is the outlined scientific approach feasible?

13 1) The research (Phase 2 additional points)  To what extent are the objectives beyond the state of the art (e.g. novel concepts and approaches, development of novel methodology or development across disciplines)?  To what extent is the proposed research methodologies appropriate to achieve the goals of the centre?  To what extent are the proposed timescales and resources necessary and properly justified?  If the centre applies for extra operating costs (if requested total funding form RCN is more than NOK 13 Million per year), to what extent are the particularly high operating costs necessary and properly justified (2-page attachment)

14 14 Criterion 4) The organisation of the centre To what extent are the successful accomplishments of the main research objectives dependent on the described research collaboration in the proposed centre? To what extent is the described research team and expertise optimal for the proposed research? To what extent are the structure, physical organisation and size of the centre optimal for the proposed research? To what extent is the research internationally oriented? To what extent is the proposed centre supported by the host institution management?

15 4) The organisation of the centre (phase 2 additional questions)  To what extent does the centre create an environment that will attract and train research talents beyond what could be attained in the individual research groups?  To what extent are there good plans for international mobility of researchers, contributions from top international researchers or international networks?  To what extent do the host department and the institutions involved have or plan to acquire the required scientific and technical expertise and research infrastructures to support the group?

16 4) The organisation of the centre (phase 2 additional criteria) While these criteria will be weighted less than the main criteria, they must still be adequately met for a proposal to qualify for funding.  Are the plans for popular science dissemination and involvement of any key users of the research results appropriate?  If the scientific field is characterised by a gender imbalance, are the plans to support development of research talents of the under- represented gender towards qualification for more senior-level positions appropriate?  Are the plans for preparing and submitting proposals to Horizon 2020 or other international funding schemes appropriate for this field of research?

17 Project description requirements phase 2  Lite avsnitt mot slutten: "Some key performance indicators to measure centre success after four years and ten years“  Obligatorisk (meget kort):  Type og antall søknader planlagt sendt til ERC, H2020 etc  Tilleggsfinansiering (som i budget)  Frivillig:  New research schools, research based renewal of university teaching, courses  Measurable societal impact of the research  Measurable research impact on industrial innovation or patents  Others

18 Project description requirements phase 2  Lite avsnitt mot slutten: "Some key performance indicators to measure centre success after four years and ten years“  Frivillig:  If bibliometrics/citations do not give the right picture of the academic impact of the planned research, how can it be recognized? For some fields of research, mainly within the humanities and social sciences, important research may have been communicated through other channels than scientific journals and the academic impact of the work may be identified in other ways than through citations. If this applies (partly) to the centre's research, please define how the most important research can be identified.

19 Obligatoriske vedlegg - Trinn 2 Alle kan endres fra Trinn 1  Prosjektbeskrivelse 1+15 sider  Track records / CVer  «Letter of intent» fra evt. forskningsledere (PIs) som ikke allerede arbeider ved en av partner-institusjonene (m stillingsprosent) NYTT fra trinn 1 – også de som jobber i Norge  «Letter of intent» fra samarbeidspartnerne (institusjonene) NYTT  «SFF-IV 10 year budget» Finansieringsplan og kostnadsplan for 10 år  «Description of particularly high operating costs”. Dersom det søkes om finansiering av særskilt høye driftskostnader, skal et røft kostnadsoverslag (beløp) med kostnadselementer og svært korte faglige begrunnelser i dette vedlegget

20 FAQ: Hvem bør være samarbeidspartnere?  Institusjoner som bidrar vesentlig til senterets forskning og samarbeider tett  En SFF skal ikke være et løst nettverk  Det er juridisk forpliktende å oppgi partnere i søknadsskjemaet. Det skal skrives samarbeidsavtaler på institusjonsnivå med hver partner før kontrakt med FR  «Letter of Intent» fra partnere - nytt fra trinn 1

21 Criterion 2 ) The centre director  To what extent is the track record of the centre director characterised by the ability to propose and conduct ground-breaking research and research that goes beyond the state-of-the art?  To what extent has the centre director demonstrated sound leadership of research activities, including training and advancement of early career researchers?  To what extent is the centre director qualified to lead an initiative of this size?

22 22 Criterion 3) The principal investigators Does at least one of the principal investigators, in addition to the centre leader, have an accomplished track record? To what extent are the principal investigators' track records characterised by the ability to propose and conduct ground-breaking research and research that goes beyond the state-of-the art? If some of the principal investigators are early career researchers, to what extent are their track records characterised by the ability to propose and conduct ground-breaking research and research that go beyond the state-of-the art, appropriate to their research field and career stage? If some of the principal investigators do not have an accomplished track record, to what extent do they have expertise of essential importance to the research and a CV documenting high-quality research?

23 Hvor ligger informasjon om SFF-IV? I utlysningen + SFF programnettsiden/Utlysning 2015  FAQ trinn2 Send spørsmål per mail – og vi legger inn i FAQ trinn 2


Laste ned ppt "SFF-IV Søknadsbehandlingen trinn 2 Liv Furuberg – koordinator SFF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google