Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pakkeforløp prostatakreft 7.mai 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pakkeforløp prostatakreft 7.mai 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pakkeforløp prostatakreft 7.mai 2015
Fastlegens rolle og samarbeidet mellom fastlegene og sykehusene Sevat Løkensgard Molven Seksjonsoverlege urologi Drammen sykehus

2 Bilde av Harald Kryvi, professor i zoologisk anatomi ved Universitetet i Bergen, forsiden av Tidsskriftet mai 2008.

3 Hvem skal inn i pakkeforløp prostatakreft?
(Hvem skal utredes?)

4 Prostatakreftsenteret
Senter for Telemark, Vestfold og Vestre Viken Urologer, radiologer, patologer, forløpskoordinatorer, sekretærer Felles retningslinjer for diagnostikk og behandling Målet er lik utredning/behandling med høy kvalitet Bevarer nærhet til pasientene Gir store muligheter for forskning

5 Hvem skal inn i pakkeforløp prostatakreft?
Hvem skal vurderes til ”Pakkeforløp for prostatakreft”? Uansett alder: Palpasjon av hard og knutete prostata (lokalavansert cancer) Påviste metastaser (på MR eller skjelettscintigrafi) og høy PSA (>20) Minimum 2 målinger av PSA > 20 hos asymptomatiske menn (fravær av UVI / urinretensjon) Stigende PSA under pågående behandling med 5-alfa-reduktasehemmer (Avodart, Duodart eller Proscar) Ved alder under 70 år: Palpasjonsfunn i prostata ved rektaleksplorasjon(DRE) - uavhengig av PSA-verdi PSA > 4 med eller uten vannlatningsplager (minimum to målinger - se under) PSA < 4 men med kort PSA-doblingstid (se under) Ved alder 70 – 75 år (og forventet levetid > 10 år): Palpasjonsfunn i prostata ved DRE (uavhengig av PSA-verdi) PSA > 10 med eller uten vannlatningsplager PSA < 10 men med kort PSA-doblingstid (se under) Om PSA-målinger PSA skal aldri måles i forbindelse med infeksjon i urinveier eller urinretensjon. Dette fordi PSA-utslipp til blodet øker kraftig ved disse tilstandene. PSA-nivået bruker minst 4 uker på å normaliseres etter en infeksjon. Alle PSA-målinger med forhøyede verdier skal kontrolleres fordi PSA-nivået i blodet kan svinge betydelig. Kontroll anbefales etter 2-3 uker. 2-3 PSA-målinger over minst 4 måneder gir grunnlag for å måle PSA –doblingstid. Bruk kalkulator på internett. PSA-doblingstid: < 1 år: Høyrisiko-pasient. Henvises til utredning 1-5 år: Henvises til utredning > 5 år: Forenlig med BPH eller ikke-behandlingstrengende cancer. Kontroller PSA verdier årlig. PSA-målinger ved mistanke om arvelighet: Menn fra familier der flere nære slektninger har hatt sykdommen eller 2 har hatt prostatakreft før fylte 60 år, kan ha en økt risiko for prostatakreft. Årlig PSA-prøve bør i disse tilfellene gjøres fra 50-års alder eller før, avhengig av alderen til familiemedlemmene som har hatt prostatakreft. Menn med kjent brystkreftgen 2 (BRCA 2) i familien eller som har opphopning av bryst- eller eggstokkreft hos yngre slektninger kan ha økt risiko for prostatakreft. I slike tilfeller anbefales årlig PSA-måling fra 40-års alder. NB! Henvisningen til urologisk utredning skal inneholde: MR-sjekkliste (minimum”Ingen kontraindikasjoner mot MR”) Tidligere sykdommer og komorbiditet Legemiddelliste (OBS. blodfortynnende – alle typer! Mekanisk hjerteklaff? ) PSA-verdier (alltid mer enn én), PSA-doblingstid, palpasjonsfunn ved rektaleksplorasjon (DRE) Vannlatningsanamnese. Pasienten er informert om at det foreligger begrunnet mistanke om prostatakreft

6 vestreviken.no

7 Pakkeforløp prostatakreft
MR før målrettede og vanlige biopsier Alle vurderes i tverrfaglig møte Forløpskoordinator/kreftkoordinator Sender pas time til MR, time til biopsier og ktr time Frister Fra start pakkeforløp til første oppmøte: 10 dgr Fra første oppmøte til avsluttet utredning: 24 dgr Fra henvisning mottatt til start behandling: 66 dgr

8 Takk! (Og husk MR sjekkliste i henvisningen!)


Laste ned ppt "Pakkeforløp prostatakreft 7.mai 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google