Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykepleier Marit Alseth Moland Sørlandet Sykehus HF

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykepleier Marit Alseth Moland Sørlandet Sykehus HF"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring og oppfølging av brukere med lungemedisinsk behandlingsutstyr
Sykepleier Marit Alseth Moland Sørlandet Sykehus HF Den internasjonale sykepleierdagen 2012

2 Lungemedisinsk behandlingsutstyr
Forstøverapparat Oksygenutstyr Maskebehandling: - CPAP og BIPAP Respiratorer I 2011 var det ca lungerelaterte apparater utlånt i Agder

3 Pr i dag HF ansvar for utstyr hos pas. i egen bolig.
Helsedirektoratet bestemt at HF skal sørge for utstyr til pas. i institusjon også, men det gjelder kun beh. som er igangsatt i/ av spesielisthelsetjenesten. Settes i gang arbeid med å få dette inn som en del av samhandlingsreformen

4 Forstøvere

5 BIPAP- CPAP-RESPIRATOR

6 Oksygenutstyr

7 Behandlingsforløp Henvisning Utredning Rekvirering Tilpasning
Opplæring Oppfølging

8 Opplæring Under innleggelse Poliklinisk I hjemmet I institusjon

9 Opplæring Opplæring sammen med pårørende, evnt helsepersonell – ALDRI ALENE God tid Praktisk gjennomgang Skriftlig informasjon - bruksanvisninger, telefonnumre med navn på spl. som foretar opplæring Evnt sikkerhetsforskrifter (oksygen og sikkerhet)

10 Oppfølging LMD har lav ”dørterskel”
Oppfordrer brukere og helsepersonell i kommunen til å ringe ved problemer, spørsmål Mye kan løses over en telefon

11 Oppfølging CPAP: Maskinlog og nattoksymetri jevnlig i minst 2 år og noen over flere år BIPAP: Maskinlog, nattoksymetri og blodgass ½ år på ubestemt tid Respiratorpasienter: Tett oppfølging både hjemme og i institusjon Oksygen: Årlige kontroller med nattoksymetri og evnt. blodgass ( hos de som forventes å ha oksygen i lang tid)

12 Unikt tilbud for oksygenpasienter Vest-Agder
Oksygenkontaktnettverk oppstart i år 1996 Pr. i dag ca 70 stk oksygenkontakter fordelt på kommunene Alle oksygenpasienter får tilbud om denne tjenesten. Hjemmebesøk hos oksygenbrukere ca 2 uker etter hjemkomst og senere ca 2 ganger pr år. Gjennomgang med hjelp av en sjekkliste som sendes inn til LMD Pasienten opplever trygghet Tilbud til oksygenkontaktene er kurs 1-2 ganger pr. år, samt hospitering, opplæring på LMD


Laste ned ppt "Sykepleier Marit Alseth Moland Sørlandet Sykehus HF"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google