Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring og oppfølging av brukere med lungemedisinsk behandlingsutstyr Sykepleier Marit Alseth Moland Sørlandet Sykehus HF Den internasjonale sykepleierdagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring og oppfølging av brukere med lungemedisinsk behandlingsutstyr Sykepleier Marit Alseth Moland Sørlandet Sykehus HF Den internasjonale sykepleierdagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring og oppfølging av brukere med lungemedisinsk behandlingsutstyr Sykepleier Marit Alseth Moland Sørlandet Sykehus HF Den internasjonale sykepleierdagen 2012

2 Lungemedisinsk behandlingsutstyr Forstøverapparat Oksygenutstyr Maskebehandling: - CPAP og BIPAP Respiratorer I 2011 var det ca. 5900 lungerelaterte apparater utlånt i Agder

3 Pr i dag HF ansvar for utstyr hos pas. i egen bolig. Helsedirektoratet bestemt at HF skal sørge for utstyr til pas. i institusjon også, men det gjelder kun beh. som er igangsatt i/ av spesielisthelsetjenesten. Settes i gang arbeid med å få dette inn som en del av samhandlingsreformen

4 Forstøvere

5 BIPAP- CPAP-RESPIRATOR

6 Oksygenutstyr

7 Behandlingsforløp Henvisning Utredning Rekvirering Tilpasning Opplæring Oppfølging

8 Opplæring Under innleggelse Poliklinisk I hjemmet I institusjon

9 Opplæring Opplæring sammen med pårørende, evnt helsepersonell – ALDRI ALENE God tid Praktisk gjennomgang Skriftlig informasjon - bruksanvisninger, telefonnumre med navn på spl. som foretar opplæring Evnt sikkerhetsforskrifter (oksygen og sikkerhet)

10 Oppfølging LMD har lav ”dørterskel” Oppfordrer brukere og helsepersonell i kommunen til å ringe ved problemer, spørsmål Mye kan løses over en telefon

11 Oppfølging -CPAP: Maskinlog og nattoksymetri jevnlig i minst 2 år og noen over flere år -BIPAP: Maskinlog, nattoksymetri og blodgass ½ - 1 år på ubestemt tid -Respiratorpasienter: Tett oppfølging både hjemme og i institusjon -Oksygen: Årlige kontroller med nattoksymetri og evnt. blodgass ( hos de som forventes å ha oksygen i lang tid)

12 Unikt tilbud for oksygenpasienter Vest-Agder Oksygenkontaktnettverk oppstart i år 1996 Pr. i dag ca 70 stk oksygenkontakter fordelt på kommunene Alle oksygenpasienter får tilbud om denne tjenesten. Hjemmebesøk hos oksygenbrukere ca 2 uker etter hjemkomst og senere ca 2 ganger pr år. Gjennomgang med hjelp av en sjekkliste som sendes inn til LMD Pasienten opplever trygghet Tilbud til oksygenkontaktene er kurs 1-2 ganger pr. år, samt hospitering, opplæring på LMD


Laste ned ppt "Opplæring og oppfølging av brukere med lungemedisinsk behandlingsutstyr Sykepleier Marit Alseth Moland Sørlandet Sykehus HF Den internasjonale sykepleierdagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google