Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte tekster ALU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte tekster ALU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte tekster ALU 2 05.10.09

2 LK 06 - Sammensatte tekster
Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk.(…)

3 LK 06 - Sammensatte tekster
(…) Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. (..)

4 LK 06 - Sammensatte tekster
(…) Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer i teksten.

5 Kompetansemål etter 10. trinn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster

6 Vi ser på en sammensatt tekst

7 Hva er en sammensatt tekst?
En sammensatt tekst er en tekst som skaper mening gjennom å kombinere ulike modaliteter. Hva er en modalitet?

8 Hva kan skille modalitetene fra hverandre?
Materiell form Kulturskapt organiseringsmåte (Kress 2003)

9 Modal affordans Meningspotensial og grensene for hva en kan uttrykke gjennom en modalitet Stillbilde (rom) Tale, skrift, levende film (tid)

10

11 Det multimodale samspillet
Funksjonell spesialisering Funksjonell tyngde Multimodal kohesjon

12 Fra ”Snill” av Gro Dahle og Geir Nyhus

13 Det multimodale samspillet
Multimodal kohesjon Rytme Komposisjon Informasjonskopling Dialog

14

15

16 Det multimodale samspillet
Multimodal kohesjon Rytme Komposisjon Informasjonskopling Dialog

17 Margin Ideal Kjent Margin Real Kjent Margin Real Ny Sentrum Margin Ideal Ny

18

19

20 Det multimodale samspillet
Multimodal kohesjon Rytme Komposisjon Informasjonslenking Dialog

21 Informasjonslenking Spesifisering Tolking Utdyping Omskriving
Kontrastering Utfylling Utviding

22

23 Det multimodale samspillet
Multimodal kohesjon Rytme Komposisjon Informasjonslenking Dialog

24

25 Å lese sammensatte tekster
Hva handler teksten om? Hvilke handlinger kommer fram i de ulike modalitetene? Hva slags aktører er uttrykt gjennom ulike modaliteter? Er aktørene fremstilt som individ, strukturer, eller noe midt i mellom? Er handlingene plassert i tid og rom? Er det noen relevante handlinger og aktører vi ikke finner i teksten? Finner vi funksjonell spesialisering av innholdselementene? Har det multimodale samspillet noe å si for hvordan vi oppfatter innholdet i teksten?

26 Å lese sammensatte tekster
Hvordan skjer samhandlingen i teksten? Tilbud eller krav om informasjon? mental utfylling Tilbud eller krav om varer og tjenester (aktivitet)?

27 Å lese sammensatte tekster
Hvilken stil bygger tekstskaperen gjennom teksten? Uttrykker de ulike modalitetene hvordan senderen vil at vi skal oppfatte han?

28 Å lese sammensatte tekster
Skal vi oppfatte teksten som sann? Hvilke trekk ved modalitetsvalget påvirker hvordan vi oppfatter teksten som sann?

29

30

31

32 Produksjon av multimodale tekster
Ta utgangspunkt i ett eller flere av kompetansemålene innenfor hovedområdet sammensatte tekster og lag en skisse til et undervisningsopplegg. Du/dere velger selv hovedtrinn. Undervisningsopplegget må synliggjøre: Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål Kjennetegn på lav, middels og høy grad av måloppnåelse Arbeidsmåter Underveisvurdering Tilpasset opplæring

33 Kilder Dahle G. Og Nyhus S. 2002: Snill. Oslo: Cappelen
Kress, Gunther og van Leeuwen, Theo 1996: Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge Kunnskapsløftet 2006 Løvland, Anne 2007:På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget/LNU Løvland, Anne 2006: Sammensatte fagtekster – en multimodal utfordring?. I Tønnessen og Maagerø (red.): Å lese i alle fag. Osle: Universitetsforlaget Tønnesson, Johan 2006: Alle tekster er sammensatte. I Norsklæreren 04/06 Van Leeuwen, Theo 2005: Introducing Social Semiotics. New York: Routledge.


Laste ned ppt "Sammensatte tekster ALU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google