Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sammensatte tekster ALU 2 05.10.09. 2 LK 06 - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sammensatte tekster ALU 2 05.10.09. 2 LK 06 - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sammensatte tekster ALU 2 05.10.09

2 2 LK 06 - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk.(…)

3 3 LK 06 - Sammensatte tekster (…) Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. (..)

4 4 LK 06 - Sammensatte tekster (…) Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer i teksten.

5 5 Kompetansemål etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: tolke og vurdere ulike former for sammensatte tekster bruke ulike medier, kilder og estetiske uttrykk i egne norskfaglige og tverrfaglige tekster vurdere estetiske virkemidler i sammensatte tekster hentet fra informasjons- og underholdningsmedier, reklame og kunst og reflektere over hvordan vi påvirkes av lyd, språk og bilder gjøre rede for grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett knyttet til publisering og bruk av andres tekster

6 6 Vi ser på en sammensatt tekst http://www.youtube.com/watch?v=LGd773j6 NjE&feature=PlayList&p=108ECB0C0463545 9&index=4 http://www.youtube.com/watch?v=LGd773j6 NjE&feature=PlayList&p=108ECB0C0463545 9&index=4

7 7 Hva er en sammensatt tekst? En sammensatt tekst er en tekst som skaper mening gjennom å kombinere ulike modaliteter. Hva er en modalitet?

8 8 Hva kan skille modalitetene fra hverandre? Materiell form Kulturskapt organiseringsmåte (Kress 2003)

9 9 Modal affordans Meningspotensial og grensene for hva en kan uttrykke gjennom en modalitet Stillbilde (rom) Tale, skrift, levende film (tid)

10 10

11 11 Det multimodale samspillet Funksjonell spesialisering Funksjonell tyngde Multimodal kohesjon

12 12 Fra ”Snill” av Gro Dahle og Geir Nyhus

13 13 Det multimodale samspillet Multimodal kohesjon Rytme Komposisjon Informasjonskopling Dialog

14 14

15 15

16 16 Det multimodale samspillet Multimodal kohesjon Rytme Komposisjon Informasjonskopling Dialog

17 17 Margin Ideal Ny Margin Ideal Kjent Margin Real KjentMargin Real Ny Sentrum

18 18

19 19

20 20 Det multimodale samspillet Multimodal kohesjon Rytme Komposisjon Informasjonslenking Dialog

21 21 Informasjonslenking Utdyping Spesifisering Tolking Omskriving Kontrastering Utfylling Utviding

22 22

23 23 Det multimodale samspillet Multimodal kohesjon Rytme Komposisjon Informasjonslenking Dialog

24 24

25 25 Å lese sammensatte tekster Hva handler teksten om? Hvilke handlinger kommer fram i de ulike modalitetene? Hva slags aktører er uttrykt gjennom ulike modaliteter? Er aktørene fremstilt som individ, strukturer, eller noe midt i mellom? Er handlingene plassert i tid og rom? Er det noen relevante handlinger og aktører vi ikke finner i teksten? Finner vi funksjonell spesialisering av innholdselementene? Har det multimodale samspillet noe å si for hvordan vi oppfatter innholdet i teksten?

26 26 Å lese sammensatte tekster Hvordan skjer samhandlingen i teksten?  Tilbud eller krav om informasjon?  mental utfylling  Tilbud eller krav om varer og tjenester (aktivitet)?

27 27 Å lese sammensatte tekster Hvilken stil bygger tekstskaperen gjennom teksten? Uttrykker de ulike modalitetene hvordan senderen vil at vi skal oppfatte han?

28 28 Å lese sammensatte tekster  Skal vi oppfatte teksten som sann?  Hvilke trekk ved modalitetsvalget påvirker hvordan vi oppfatter teksten som sann?

29 29

30 30

31 31

32 32 Produksjon av multimodale tekster Ta utgangspunkt i ett eller flere av kompetansemålene innenfor hovedområdet sammensatte tekster og lag en skisse til et undervisningsopplegg. Du/dere velger selv hovedtrinn. Undervisningsopplegget må synliggjøre: Kompetansemål Konkretisering av kompetansemål Kjennetegn på lav, middels og høy grad av måloppnåelse Arbeidsmåter Underveisvurdering Tilpasset opplæring

33 33 Kilder Dahle G. Og Nyhus S. 2002: Snill. Oslo: Cappelen Kress, Gunther og van Leeuwen, Theo 1996: Reading Images. The Grammar of Visual Design. London: Routledge Kunnskapsløftet 2006 Løvland, Anne 2007:På mange måtar. Samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget/LNU Løvland, Anne 2006: Sammensatte fagtekster – en multimodal utfordring?. I Tønnessen og Maagerø (red.): Å lese i alle fag. Osle: Universitetsforlaget Tønnesson, Johan 2006: Alle tekster er sammensatte. I Norsklæreren 04/06 Van Leeuwen, Theo 2005: Introducing Social Semiotics. New York: Routledge.


Laste ned ppt "1 Sammensatte tekster ALU 2 05.10.09. 2 LK 06 - Sammensatte tekster Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google