Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med portefølje og digitale medier fra praksisfeltet - det handler om å omgjøre elevens digitale ferdighet til kompetanse for læring. Eik 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med portefølje og digitale medier fra praksisfeltet - det handler om å omgjøre elevens digitale ferdighet til kompetanse for læring. Eik 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med portefølje og digitale medier fra praksisfeltet - det handler om å omgjøre elevens digitale ferdighet til kompetanse for læring. Eik 2008. Tor Arne Wølner, Høgskolen i Vestfold

2 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 2 Verdensveven (Web 2.0) “Web 2.0″er et begrep som dukket opp i 2003, og brukes for å karakterisere nåtidens verdensvev (web).

3 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 3 Web 2.0 Web 2.0 har en del karakteristiske trekk: Nettet er ikke lengre bare er informasjon, men vel så mye samarbeid og kommunikasjon mellom brukerne Brukerne lager innhold (som på YouTube og Flickr) Sosiale nettverk (som Facebook) Digitale verktøy ligger på nett ikke på egen maskin Dvs.Nettet er en plattform der man har både data og applikasjonene som bruker dataene Samarbeid og kunnskapsdeling gjennom Blogg og Wiki Samarbeid og dialog gjennom Skype eller Msn

4 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 4 Web 2.0 en utfordring

5 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 5 Digital portefølje En plan/et system for gjennomføring Kjennetegn på måloppnåelse Arbeidsplan/ Måldokument Refleksjon Aktivitet Veiledning Refleksjon Dokumentasjon Veiledning Refleksjon

6 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 6 Læring i verden/i rom/på nett Web 2.0 Arbeidsmappe Jeg

7 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 7 Verktøy skolene har brukt til CMC (computer mediated communication) LMS Learning Management System CMS Content Management System Weblogg/Blogg http://www.blogger.com/start http://edublogs.org/ http://www.blogger.com/start http://edublogs.org/ Wiki – Wikispaces http://www.wikispaces.com http://www.wikispaces.com Skype og MSN http://www.skype.org/intl/no/ http://www.skype.org/intl/no/ Idemyldring på nett http://cmap.ihmc.us / http://cmap.ihmc.us / Zooho og Google Docs and Spreadsheet http://docs.google.com http://docs.google.com Slideshare http://www.slideshare.net/ http://www.slideshare.net/ Mer om dette og praktisk bruk kommer senere

8 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 8 Hva vi har arbeidet med innenfor CMC og Web 2.0? Skriftlig materiale Sammensatte/multimodale tekster Tallmateriale Kunst og håndverks produkter – bilder, video Lydopptak i musikk Lydopptak i språk Videoopptak/bilder fra gymnastikktimen Prosjekt og temaarbeid Gruppearbeid Presentasjon Reportasje Osv, osv

9 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 9 Hvordan vi fikk i gang samarbeid på nett? Praterom (Chat) Wiki og Diskusjonsforum Oppgaver og spørreskjema på nett E-post SMS og nett Blogg med kommentarer Idemyldring med tankekart Samskriving i felles tekstbehandler 3D-rom på nett

10 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 10 Weblogg En logg som er ordnet omvendt kronologisk Alle weblogger er forskjellige. For noen bloggere fungerer webloggen som en dagbok Andre blogger er strengt tematiske og brukes til kunnskapsdeling Bloggene har integrert mulighet for kommentarer. Elogg i Bergen http://www.elogg.no http://www.elogg.no

11 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 11 Wiki Alle kan skrive og redigere Flat, åpen struktur, bygges innenfra Lenker som invitasjoner Flerstemmig Tematisk Metafunksjoner (diskusjon, historikk)

12 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 12 Wikipedia Wikipedia er et leksikon på nett, som bygges av deg og alle andre som ønsker å være med. Alle kan legge inne tekst i denne basen, samtidig som alle også har muligheten til å gå inn å endre. I tillegg til det har wikien et diskusjonsforum for kommunikasjon mellom ”forfattere” eller brukere av leksikonet.

13 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 13 Didtaktikk for verdensveven - Web 2.0 Gjennomføring Kjennetegn på måloppnåelse Arbeidsplan/ Måldokument Refleksjon Aktivitet Veiledning Refleksjon Dokumentasjon Veiledning Refleksjon

14 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 14 Hvordan vi gjennomførte arbeidet Forelesning og arbeid med digital portefølje Utforming og veiledning av undervisningsopplegg Obligatorisk arbeid med elever Deling av praksisarbeider og drøfting av resultater Digital portefølje og undervisningsopplegg Veiledning

15 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 15 Didaktikk for Web 2.0 og SMS Lærere i arbeid med digital portefølje Finne kjennetegn på måloppnåelse Jeg skal kunne spille en sang med besifring A, D, G Jeg skal kunne spille en sang med besifring A7, D, G Jeg skal kunne synge sangen samtidig som jeg spiller Jeg skal kunne spille melodistemmen på gitar - tabulatur Jeg skal kunne spille bassrytmen til sangen - tabulatur Jeg skal kunne spille et rytmeinstrument til sangen - 1. Xylofon Jeg skal kunne spille et rytmeinstrument til sangen - 2. Xylofon Jeg skal kunne spille rytmen med tamburin/tromme Jeg skal kunne verdien av notene til rytmeinstrumentene Jeg skal kunne synge andrestemme til sangen Jeg skal kunne legge til et annet instrument til sangen – Instrument:___________?___________

16 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 16 Valg av mål for måloppnåelse Arbeidsplan/ind. målark Navn:Klasse:Fag: Dette skal jeg arbeide med: Målene med arbeidet er: 1. Jeg skal kunne spille en sang med besifring A, D, G 2. Jeg skal kunne synge sangen samtidig som jeg spiller 3. Jeg skal kunne spille et rytmeinstrument til sangen - 1. Xylofon 4. 5. Hvilken type informasjon trenger jeg 1. 2. 3. 4. 5. Hvor kan jeg hente den informasjon jeg trenger: 1. 2. 3. 4. 5. Dette vet jeg om emnet fra før:

17 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 17 Verktøyet Audacity med….. Musikk musikkstudio NorskSamfunnsfag Fransk ………Wiki, blogg, CMS eller LMS Musikk Gitar

18 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 18 Måloppnåelse Har jeg nådd mine mål i emnet? Navn:Klasse:Fag: Hva jeg har arbeidet med: Mine mål var: 1. Jeg skal kunne spille en sang med besifring A, D, G 2. Jeg skal kunne synge sangen samtidig som jeg spiller 3. Jeg skal kunne spille et rytmeinstrument til sangen - 1. Xylofon 4. 5. Jeg har nådd mine mål: Mål 1:Mål 2:Mål3 :Mål 4:Mål 5: Helt X Helt Delvis X Delvis X Delvis Nei/Ikke Jeg nådde/nådde ikke målene mine fordi: Dette er jeg fornøyd med fordi: Dette synes jeg var vanskelig fordi: Dette har jeg lært fordi:

19 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 19 LMS og verdensveven Blogger YourTube TeacherTube Google Docs Zooho WikiSpaces Webhotell

20 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 20 Kjennetegn på måloppnåelse Reklame Jeg vil vite hva virkemidler i reklame er Jeg vil kunne noe om virkemidler i en reklametekst Jeg vil kunne noe om virkemidler i bilder og reklame Jeg vil kunne noe om virkemidler i reklamefilm Jeg vil kunne noe om språklige virkemidler i reklame Jeg vil fortelle hva jeg mener budskapet er i en reklametekst Jeg vil kunne analysere en reklametekst kunne fortelle om virkemidler og budskap Jeg vil fortelle om budskapet i en reklamefilm Jeg vil fortelle hvilke virkemidler som blir brukt i en reklamefilm Jeg vil kunne analysere en reklamefilm kunne fortelle om virkemidler og budskap Jeg vil kunne noe om datamanipulasjon for å endre et reklamebudskap Jeg skal lage en reklamefilm med lyd og bilde, som inneholder minst tre kjente virkemidler Jeg vil skrive en reklametekst som har med minst tre språklige virkemidler. Jeg vil lage en reklame og fortelle om hvordan jeg bruker blikkfang, komposisjon og språklige virkemidler. Jeg vil lage en reklamefilm og fortelle om bildeanlyse, bildets språk, bildets retorikk og varemerkebygging

21 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 21 Og så noen spesielle mål for skriving Jeg skal ha stor bokstav etter punktum. Jeg skal arbeide spesielt med dobbelt konsonant Jeg skal lære mer om kommaregler. Jeg skal mestre ortografi og tegnsetting Jeg skal ha et variert ordforråd Jeg skal arbeide spesielt med bruk av ulike setningskonstruksjoner Skoleprosjekt Kjennetegn på måloppnåelse Reklame

22 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 22 Kjennetegn på måloppnåelse Tema trekanter Jeg skal kunne konstruere/tegne likesidede trekanter Jeg skal kunne konstruere/tegne likebeinte trekanter Jeg skal kunne konstruere/tegne rettvinklet trekanter Jeg skal vite kjennetegnene på likesidede trekanter Jeg skal vite kjennetegnene på likebeinte trekanter Jeg skal vite kjennetegnene på rettvinklede trekanter Jeg skal kunne bruke formelen og regne ut arealet av en trekant Jeg skal kunne navnene på sidene i en rettvinklet trekant Jeg skal vite hva c 2 = a 2 + b 2 betyr Jeg skal kunne forklare hva begrepet kvadratet på siden betyr. Jeg skal kunne regne ut sidene i en rettvinklet trekant når jeg kjenner to av sidene Jeg skal kunne regne ut arealet av en rettvinklet trekant Jeg skal kunne forklare hva som kjennetegner en vinkelrett trekant hvor den minste kateten er halvparten så stor som hypotenusen. Jeg skal kunne regne ut sidene i en likebeint rettvinklet trekant Jeg skal kunne forklare hva det er som kjennetegner en rettvinklet likebeint trekant

23 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 23 It’s learning og verdensveven Hva vil jeg bruke? Blogger YourTube TeacherTube Google Docs Zooho WikiSpaces Webhotell

24 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 24 Undervisning og Idédugnad

25 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 25 Valg av mål for måloppnåelse Arbeidsplan/ind. målark Navn:Klasse:Fag: Dette skal jeg arbeide med: Målene med arbeidet er:1. 2. 3. 4. 5. Hvilken type informasjon trenger jeg 1. 2. 3. 4. 5. Hvor kan jeg hente den informasjon jeg trenger: 1. 2. 3. 4. 5. Dette vet jeg om emnet fra før:

26 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 26 400årsnatten i Wikispaces http://madsebakken.wikispaces.com/

27 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 27 Måloppnåelse Har jeg nådd mine mål i emnet? Navn:Klasse:Fag: Hva jeg har arbeidet med: Mine mål var: 1. 2. 3. 4. 5. Jeg har nådd mine mål: Mål 1:Mål 2:Mål3 :Mål 4:Mål 5: Helt Delvis Nei/Ikke Jeg nådde/nådde ikke målene mine fordi: Dette er jeg fornøyd med fordi: Dette synes jeg var vanskelig fordi: Dette har jeg lært fordi:

28 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 28 Å lære mens man gjør…? Refleksjon fra en norskstudent på ungdomsskolelærerutdanningen. http://lut.wikispaces.com/Novelle.asw

29 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 29 Storylineforløpet mediehuset 1 Foodforce, Global Conflict og Asylet Arbeidsprosessen: Arbeidsplan Innsamling av materiale, Lage en skisse av hvordan wikien skal bygges opp Skrive og finne bilder http://merethe2.skoleweb.indusoft.no

30 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 30 Storylineforløpet Mediehuset 1 1. verdenskrig

31 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 31 Muligheter med Wikispaces Norsk Prosesskriving på nettProsesskriving på nett Geografi EuropaEuropa Matematikk Regneark, Geogebra og videoRegneark, Geogebra og video http://legujo.wikispaces.com/ Naturfag EnergikilderEnergikilder Hesseng skole 1. klasse1. klasse

32 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 32 Multimodalitet i wikiverden og blogosfæren Alle typer tegn kan presenteres multimodalt på nett - for økt digital ferdighet Lese og skriveferdighet gjennom Tekst Tekst og Bilde Å uttrykke seg ”muntlig” gjennom Tegnspråk Tale Video Podcasting

33 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 33 Hva kan vi gjøre i blogosfæren? Blogg som verktøy i undervisningen

34 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 34 Didaktikk og nett Fra idédugnad, prosjektarbeid, storyline osv. til samskriving, samregning og presentasjonpresentasjon

35 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 35 Min skoles verdensvev

36 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 36 Ungdomsskolelærerutdanning og CMS

37 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 37 Sørvaranger kommune

38 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 38 Wiki på min skoles verdensvev Open Garden Sørvarangers integrerte Wikispaceintegrerte Wikispace Sørvarangers Wiki på egen server Høgskolen i Vestfolds Wiki på egen server

39 Avd. For lærerutdanning 2008 Tor Arne Wølner 39 Litteratur om temaet ”Digitale medier i undervisning”


Laste ned ppt "Erfaringer med portefølje og digitale medier fra praksisfeltet - det handler om å omgjøre elevens digitale ferdighet til kompetanse for læring. Eik 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google