Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Intern revisjon av ”Ølen stål og metall”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Intern revisjon av ”Ølen stål og metall”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Intern revisjon av ”Ølen stål og metall”

2 Revisjonen Vi valgte å revidere bruk av verneutstyr og avfallshåndtering (temarevisjon) I følge en risikovurdering på bedriften kom det frem at disse punktene var mest kritiske.

3 Bedriften

4

5 Beskrivelse av bedriften
Startet sommeren 1977 Lager deler til bilindustrien Verdensomspennende distribusjon Produserer Vingemuttere og stolfester 55 ansatte i full stilling Bedriften har eget kai anlegg som sørger for at delene blir distribuert

6 System og revisjon Systematisk uavhengig undersøkelse for å fastslå om kvalitetsaktiviteter og tilhørende resultater stemmer overens med det som er planlagt, og om de er effektivt gjennomført og er hensiktsmessig for å oppnå målene. Det skal bli foretatt en intern revisjon ved Ølen stål og metall. Det skal revideres mot gjeldene eksterne lover og forskrifter (internkontrollforskriften, arbeidsmiljøloven, ISO etc.), og de interne krav. De interne krav er bestemt utifra bedriftens kvalitetssystem, prosedyrer og kontraktuelle krav. Det vil legges særlig vekt på organisasjonsplaner, prosedyrer, instrukser og stillingsbeskrivelse.

7 Valg av revisjonstema Valgt utfra bedriftens mest tydelige svakheter.
Økt sykefravær som konsekvens av mangelfull bruk av verneutstyr Økning av antall klager m.h.p. kildesortering.

8 Valg av revisjons lokalitet
Platehallen er valgt som lokalitet for revisjon. Her foregår mesteparten av produksjonen.

9 Revisjonsmetode Revisjonen vil bygge på se og hør prinsippet.
Først en befaring på området Deretter intervjuer for å avklare observasjoner

10 Resultat diskusjon Avfallsbehandlingen er ikke så dårlig som fryktet
Spredte meninger om bruken av verneutstyr. Noen mener at bedriften har stort forbedringspotensiale. Andre mener at alt er i skjønneste orden. Tegn på sviktende kommunikasjon i bedriften

11 Dette ble avdekket på intervjurunden og befaringen

12

13

14

15 Konklusjon Tilstanden på bedriften var i stor grad tilfredsstillende.
Bedriften har et forbedringspotensiale innenfor verneutstyr, avfallshåndtering og kommunikasjonen i bedriften


Laste ned ppt "Intern revisjon av ”Ølen stål og metall”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google