Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

For deg som har lyst til å starte bedrift Målet til Ungt Entreprenørskap er at elevene på en praktisk rettet måte skal finne ut om samfunnet rundt oss,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "For deg som har lyst til å starte bedrift Målet til Ungt Entreprenørskap er at elevene på en praktisk rettet måte skal finne ut om samfunnet rundt oss,"— Utskrift av presentasjonen:

1 For deg som har lyst til å starte bedrift Målet til Ungt Entreprenørskap er at elevene på en praktisk rettet måte skal finne ut om samfunnet rundt oss, lære om hvordan bedrifter fungerer, og om verdiskaping. Elevbedrift "Elevbedrift" er et pedagogisk opplegg hvor elevene lærer å drive sin egen bedrift med lærere og representanter fra næringslivet som veiledere. Ungt entreprenørskap skal bidra til å fremme kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet og lysten til selv å etablere bedrift Skal også bidra til forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet samt gi innsikt i nærings- og arbeidslivets vilkår og fremme god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper. http://www.ue.no/ Kontaktperson : Holger Torset, 74 11 14 08, holger.torset@ue.noholger.torset@ue.no

2 For deg som har lyst til å starte bedrift http://www.ungtiltakslyst.no/ Ung Tiltakslyst skal gjøre det lettere for ungdom å utvikle egne ideer og å skape egen næringsvirksomhet. Kjerneoppgavene til Ung Tiltakslyst er knyttet til behandling av søknader og oppfølging av søkere. Ungdom fra hele fylket kan søke om støtte til å gjennomføre egne prosjekter. Det kan gis økonomisk støtte, samt råd og veiledning. Det gis støtte til etablering av egen næringsvirksomhet og til prosjekter som kan bidra til en positiv samfunnsutvikling. Hvert år arrangerer Ung Tiltakslyst entreprenørskapssamling samt Sommergründerskole for unge etablerere. Kontaktperson : Marianne Solbakken, 48 00 88 64, marianne@ungtiltakslyst.no marianne@ungtiltakslyst.no

3 For deg som har lyst til å starte bedrift www.nt4h.no 4h er en barne- og ungdomsorganisasjon der medlemmene bestemmer! Vi har et spesielt fokus på organisasjonsarbeid og prosjektarbeid. Målgruppen er fra 9 - 25 år. Alle 4H-medlemmer gjennomfører hvert år et prosjekt. Meningen bak er at de skal planlegge, arbeide med og evaluere et prosjekt. De er nødt til å planlegge/arbeide/evaluere både teoretisk, praktisk og økonomisk. De 4H-medlemmene som ønsker å tjene penger på prosjektet sitt (eks: lage noe for så å selge) kan registrere 4H-prosjektet som 4H-bedrift. Dette må de aktiv gjøre selv om de fleste av prosjektene som gjennomføres kan defineres som 4H Kontaktperson, Lene B. Leira, 74 16 81 77, lene@nt4h.nolene@nt4h.no

4 Alkymisten Er du mellom 18 og 35 år med en idé til noe som kan bli din egen bedrift? Da har Innovasjon Norge Nord-Trøndelag et tilbud til deg! Målet med Alkymisten er å lose unge etablerer gjennom den vanskelige utviklingsfasen. Dette er en unik sjanse til å utvikle sin forretningsidé og kanskje sin egen bedrift. (http://www.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____58496.aspx)http://www.innovasjonnorge.no/templates/Page_Meta____58496.aspx Kontaktperson :Innovasjon Norge; Grethe Iversen grethe.iversen@invanor.no For deg som har lyst til å starte bedrift

5 Inkubatortilbud i kompetansemiljø En Inkubator er et utviklingsmiljø for nye bedrifter, med fysisk tilknytning til et fagmiljø hvor det gis tilgang på kompetanse, erfaring, råd, veiledning og kapital. Inkubatoren inneholder lokaler som leies ut gratis eller rimelig til nyskapningsbedriftene, eller bedrifter under etablering. Tilgang til nettverk med andre bedrifter og andre miljøer er en viktig del av konseptet. For deg som har lyst til å starte bedrift

6 http://www.ungkubator.no/ For unge fra 18 til 35 år som har en idè som kan utvikles til bedrift og har behov for et sted der du kan jobbe i det daglige. Kontaktperson : Anne Segtnan 41 68 46 72, anne.segtnan@innherredvekst.no anne.segtnan@innherredvekst.no For deg som har lyst til å starte bedrift

7 Kunnskapsparken Steinkjer http://www.kunnskapspark1.no/ I Kunnskapsparkens inkubator finner du nyetablerere som i en startfase gis særskilt oppmerksomhet, faglig rådgivning og en infrastrukturkostnad som er tilpasset etablererens økonomiske evne. KPS gir bedriftene tilgang til teknisk utstyr som internt og eksternt datanerttverk, kopimaskin, telefaks, telelinjer, resepsjonstjeneste, møterom og liknende. Det viktigste tilbudet er likevel en organisert tilgang på kompetanse, erfaring, råd, veiledning og mentoring i en kritisk første fase av bedriftens levetid. I veksthuset finner du bedrifter som har gått over fra en gründerfase til en normal drifts- og vekstfase. Kontaktperson : Heidi Wang (+47) 970 42 273 heidi@kunnskapspark1.no heidi@kunnskapspark1.no For deg som har lyst til å starte bedrift

8 www.fylkesmannen.no Fylkesmannen forvalter Bygdeutviklings-midler til utrednings- og tilretteleggingstiltak. Midlene skal brukes til å fremme lønnsom næringsutvikling på bygdene innenfor og i tilknytning til landbruket. Tiltak for og med ungdom og kvinner er viktige i denne sammenhengen. Kontaktperson, Siri Bruem, 74 16 82 05 sib@fmnt.no sib@fmnt.no For deg som har lyst til å starte bedrift

9 Kommunene og regionale – og kommunale fond Hver enkelt kommune har et eget næringsapparat som kan bistå etablerere. Ta kontakt med servicetorget eller næringskonsulenten i din kommune for mer info. For deg som har lyst til å starte bedrift

10 Annen etablereropplæring For deg som har lyst til å starte bedrift www.norgesvel.no/nyskaping Norges Vel har oppdraget med å drive etablereropplæring i Nord- Trøndelag på vegne av Innovasjon Norge Nord-Trøndelag. Etablereropplæringen er for alle som går med en idé til en egen virksomhet som de ønsker å realisere og de som har kommet et stykke på vei. Kursene er til for å hjelpe deg til å gjøre ideen din til virkelighet Kontaktperson : Geir Moe, 74 01 56 60 geir.moe@norgesvel.no geir.moe@norgesvel.no Norges Vel

11 Entreprenørskap i den videregående skole VG 1 Studiespesialisering - entreprenørskap - bedriftsutvikling Med bakgrunn i visjonen startes et nytt tilbud med målsetting å utdanne ungdom i entreprenørskap og bedriftsutvikling. Tilbudet gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet gjennom alle 3 år. Fordypinga legger spesielt vekt på å utvikle den enkelte elev til å kunne se mulighetene i å utnytte lokale ressurser blant annet gjennom utvikling av ny virksomhet. Tilbys ved Olav Duun i Namsos og Mære Landbruksskole.

12 Fylkets Folkehøgskoler Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og moderne utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisning er gratis, det du betaler for er kost og losji. Du får stipend og lån av Statens Lånekasse.

13 Fylkets Folkehøgskoler Skogn Folkehøgskole Skolen vår er en opplevelsesrik skole med høyt faglig nivå, med kreativt engasjerte og kritiske elever i et trygt miljø som gir hver enkelt veiledning og tid til undring. Vi vil at et år med trivsel, kunnskap, selvutvikling, fellesskap, vennskap, omsorg, utfordringer, mye lek og moro, konfliktløsning og toleranse vil gi deg et meget spesielt og aktivt år i ditt liv. Fagretninger Søm & Design, Glass & Keramikk, Vokal & Drama, Musikklinja, USA og handball. http://www.skogn.fhs.no/

14 Fylkets Folkehøgskoler Bakketun Folkehøgskole Som elev på Bakketun vil du møte utfordringer, både faglig og som medmenneske. Du kommer til å «vokse inni deg». Og tenk på det – å kunne bruke et helt studieår på noe som kanskje aldri tidligere har stått på timeplanen din, noe du brenner etter å dykke ned i… Kanskje er det akkurat dette som skal til for at du skal kunne ta et veivalg for framtida di. Fagretninger Scene/Produksjon, Internasjonalt, Data http://www.bakketun.fhs.no/index.php

15 Fylkets Folkehøgskoler Sund Folkehøgskole EN SKOLE FOR LIVET – MED ORIENTERING MOT VERDEN! I det 21. århundre er flerkulturell og global forståelse en forutsetning! Derfor er vi som skole opptatt av menneskelige og samfunnsmessige forhold på lokalt og globalt plan Fagretninger: Jazz, kunst og etisk design, foto, U-land, fotball, fredskorps, solidaritetsbrigade. http://www.sund.fhs.no/

16 Fylkets Folkehøgskoler Namdals Folkehøgskole Et år på Namdals folkehøgskole hvor aktivitet på spennende læringsarenaer erstatter lekser og eksamen. Der du får utforske interesser og talent som studiekompetansen ikke ga plass til. Der egeninnsatsen og fellesskapet er de viktigste driverne for ambisjonene dine. For å møte yrkeslivet med aktiv beredskap til å ta i bruk flere sider av deg selv. Fagretninger Media, freeride med videoproduksjon, vintersport, idrett og natur, helse og alternativ livsstil, jakt og fiske, musikk - band og studio http://www.namdals.fhs.no/

17 For deg som har lyst til å ta høyere utdanning i Nord-Trøndelag www.hint.no HINT har et mangfoldig tilbud til de som ønsker å ta utdanningen sin i Nord-Trøndelag. Med studiesteder i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal er HINT godt representert over hele fylket. Serviceboks 2501, NO-7729 Steinkjer (+47) 74 11 20 00, hint@hint.no. hint@hint.no Høyskolen i Nord-Trøndelag

18 Arbeidsmuligheter Trainee-ordninger www.intro-innherred.no Traineeperioden i Intro Innherred varer i to år. I løpet av perioden vil den enkelte trainee normalt arbeide i tre forskjellige bedrifter, ca. åtte måneder i hver bedrift. I løpet av de to årene vil det i tillegg bli faglige seminarer og sosiale samlinger for traineene. Søkere til Intro Innherred må ha minimum treårig høyere utdanning (bachelor) - enkelte bedrifter vil imidlertid ha krav om utdanning på masternivå. Kontaktperson : Kari-Anne Vik-Moe, 41 14 73 80, kari-anne@intro-innherred.no kari-anne@intro-innherred.no

19 Arbeidsmuligheter Trainee-ordninger Trainee - ordning i Namdalen www.namdalshagen.no Namdalshagen AS Har ansatt fire traineer for to år. Traineene skal ha arbeidssted i opp til tre namdalske bedrifter. Felles for bedriftene som har trainee er at de alle har et ønske om vekst og utvikling, og samtidig ser nytten i å være med i et nettverk av bedrifter med tilsvarende utfordringer og behov for kompetanse. Felles for traineene som har søkt seg til Namdalen og trainee - ordningen er minimum fire års utdanning som de ønsker å få prøvd ut i det virkelige arbeidslivet. Kontaktperson : Elin Knappe, 74 21 81 52, Elin.Knappe@namdalshagen.no Elin.Knappe@namdalshagen.no

20 Kommunikasjon Utbygging av bredbånd Per februar 2006 hadde 86 prosent av husstandene i fylket tilgang på bredbåndsnettet. Gjennom Regionalt utviklingsprogram har fylkestinget satt av 2 mill. kroner til støtte for bredbåndsutbygging. Videre er det avsatt 5,5 mill. kroner fra RDA-midlene. (kompensasjonsmidler for bortfatt av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift). Regjeringa har satt av 50 millioner kroner til bredbåndsutbygging i distriktene i fylket med søknadsfrist 1. sept. Her vil det foreligge svar før ungdomskonferansen. I Nord- Trøndelag har vi søkt om 8,5 millioner kroner fordelt på tre prosjekter. Det ene er full bredbåndsdekning i Grong. Det andre er full bredbåndsdekning i Lierne og Røyrvik, samt deler av Namsskogan. Det tredje og største prosjektet er et kombinasjonsprosjekt som vil gi full dekning for privathusholdninger og næringsdrivende i Leka og Nærøy, samt at alle kommunale bygg i Vikna, Nærøy og Leka blir knyttet til bredbåndsnettet. I antall husstander snakker vi om ca 1.200 samlet for disse utbyggingene. - hvis det blir gitt støtte fra Høykom.

21 Busstilbud Ungdomskortet Innført i 2002. Koster kr 300 (samme pris som i 2002 !) er gyldig en måned Gjelder for et ubegrenset antall reiser på de fleste buss- og båtruter i Nord- Trøndelag. Ungdomskortet gjelder ikke på fylkeskryssende ruter, som ekspressbussen og Trønderbanen. TrønderBilene har gitt positiv tilbakemelding i forhold til at kortet også skal gjelde på ekspressbussene. Spørsmålet er også tatt opp med NSB, som ikke har gitt tilbakemelding foreløpig. Saka følges opp. Dersom ordningen utvides, vil ungdomskortene selges til to ulike priser, f.eks. 300 og 700 kr. Det hadde vært fint med repons på dette.

22 Kollektivtrafikk Studentrabatt 50% rabatt på buss. 30-årsgrensa på studentrabatt er fjernet. NSB gir 50% studentmoderasjon på Trønderbanen mellom Steinkjer og Trondheim På togreiser nord for Steinkjer følger NSB sitt eget takstsystem med bare 25% studentmoderasjon. Saka er tatt opp med NSB og ble også behandlet politisk som interpellasjon i Fylkestinget 21.06.06. Det ble fattet følgende vedtak: 1. Fylkestinget ber Fylkesrådet intensivere arbeidet for å få bedre rabattordninger på tog i hele Nord-Trøndelag. Målet er at elever/studenter hjemmehørende i nord- trønderske kommuner nord for Steinkjer skal ha samme rabattvilkår på 50 prosent som elever/studenter som bor sør for Steinkjer. 2. Inntil punkt 1 er realisert, bes Fylkesrådet arbeide for en ordning som kompenserer for gapet mellom 25 og 50 prosent rabatt for elever i den videregående skole i Nord- Trøndelag som benytter tog nord for Steinkjer. Fylkesråden har bedt om et møte med NSB. Saka følges opp.

23 Skoleskyss Videregående skyss Elever i videregående skoler med mer en 6 km mellom heim og skole har rett til gratis skyss med alle bussavganger i forhold til skolens start- og sluttider. Alle busselskap som har avtale med fylkeskommunen om skolekjøring, inngår i denne ordningen. Bybusser og ekspressbusser omfattes ikke av ordningen. Tilbudet om fri skyss gjelder kun i forhold til skolens start- og sluttider. Det gis ikke friskyss ved noen skoler i fylket i forbindelse med arrangementer på ettermiddags-/kveldstid.

24 Skoleskyss Grunnskoleskyss Sitteplassgaranti for alle skyssberettigede grunnskoleelever (innført fra høsten 2004).

25 Sikkerhetsseler Fylkesrådet har som målsetting at alle skolebusser skal være utstyr med sikkerhetsseler fra skolestart høsten 2007. Skoleskyss

26 Heim for en 50-lapp Fylkestinget vil ikke videreføre "Heim for en 50-lapp" i dagens form. Nå kommer de til å be ungdomskonferansen om å se på hvordan man kan videreføre en skyssordning for ungdom. Fylkestingets målsetting er å få til en framtidsrettet ordning som samlet sett kan ivareta ungdommenes behov for fleksibilitet og trafikksikkerhet, heter det i innstillingen fra fylkestingets komite for samferdsel, næring og miljø. En arbeidsgruppe har evaluert ”Heim fer ein 50-lapp” og konkludert med at prosjektet bør avvikles i sin nåværende form. Fylkesrådet sluttet seg til denne anbefalingen og foreslo det overfor fylkestinget. Erfaringene viser at ungdommene har benyttet tilbudet i langt mindre grad enn antatt. Fylkestinget ber om at dagens ordning revideres spesielt i forhold til skyss i forbindelse med ungdomsarrangementer og russeaktivitet, og at det vurderes en utvidelse av den eksisterende bestillingstransportordningen i sammenheng med dette,

27 www.ntbur.no NTBUR er et fellesråd for barne- og ungdomsorganisasjonene i Nord Trøndelag. Vi har i dag 36 aktive fylkeslag under vår paraply. Her er politiske, kristne og mer tradisjonelle barne - og ungdomsorganisasjoner samlet under en fane i kampen om å sette barne- og ungdomspolitiske saker på dagsorden. Noen av NTBUR sine arbeidsoppgaver; NTBUR skal arbeide for å bedre kulturelle opplevelser for barn og ungdom, være et talerør for barn og unge og drive informasjon og opplæringsarbeid for/og om barn og unge. Kontaktperson: Line Nordkvelle, daglig leder, 74 11 14 70, ntbur@ntbur.nontbur@ntbur.no

28 Ung Info http://www.unginfo.nt.no/wshow.aspx?p=649 Unginfo Nord-Trøndelag er en informasjonstjeneste rettet mot ungdom i Nord- Trøndelag. Her finner du informasjon om jobb, utdanning, kultur, regionale og nasjonale støtteordninger, helse, samfunn og utenlandsopphold. Kontaktperson ; Mette Vaag Mette.vaag@ntfk.no Mette.vaag@ntfk.no

29 Kulturkortet Det arbeides med å få til et kulturkort for ungdom fra 16-18 som vil gjøre det billigere å gå på kulturarrangement i Nord- Trøndelag. Pris og typer arrangement er ikke fastsatt da dette er helt i startfasen. Kom gjerne med innspill til Anniken Bjørnes, anniken.bjornes@ntfk.no anniken.bjornes@ntfk.no

30 Nord-Trøndelag Idrettskrets Idretten i Nord-Trøndelag skal gi alle ungdommer i NT som ønsker det et aktivitetstilbud i overensstemmelse med egne forutsetninger, ønsker og behov. Nord-Trøndelag skal være landets ledende fylke når det gjelder idrettsdeltakelse blant ungdom i forhold til innbyggertall, med et tilbud som favner både ungdom som ønsker prestasjonsutvikling og ungdom som ønsker aktivisering. http://www.ntik.no/ Kontaktperson : Stein Erik Aalberg, 74 10 01 00, ntik@nif.idrett.no ntik@nif.idrett.no

31 Nord-Trøndelag Teater http://www.nordtrondelagteater.no/wshowb.aspxhttp://www.nordtrondelagteater.no/wshowb.aspx? Nord-Trøndelag Teater er regionteateret for Nord-Trøndelag med sete på Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Nord-Trøndelag Teater turnerer hele fylket med egenproduserte teaterforestillinger. Nord-Trøndelag Teater eies av fylkeskommunen. Formidling av profesjonell scenekunst til barn og unge er et prioritert område – både med egne produksjoner og som rådgivende organ for Den Kulturelle Skolesekken. Nord-Trøndelag Teater er i tillegg et kompetansesenter for amatørteatret i fylket: Gjennom samarbeid, bistand og service skal teatret være med på å utvikle amatørteatret og gi amatørteater-bevegelsen gode arbeidsvilkår i Nord-Trøndelag. Kontaktperson: Anderz Døving, Teatersjef; 74 04 42 40, anderz.doving@ntfk.no anderz.doving@ntfk.no

32 Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek http://www.nt.fylkesbibl.no/ Vår visjon: Leseglede, lærelyst og deltakelse! Nord-Trøndelag Fylkesbibliotek skal styrke formidlingen av informasjon, kunnskap, litteratur og andre kulturelle uttrykk. Brukerorientering, høye kvalitetskrav, læring og samspill med andre aktører skal prege virksomheten. Eies av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Deres målgruppe er alle innbyggerne i Nord-Trøndelag, alle bibliotek, skoler og andre aktører innen kultur-, kompetanse- og informasjonsfeltet. Barn og unge skal prioriteres spesielt. Det er 10 ansatte ved fylkesbiblioteket, og de har kontor i tredje etasje på Dampsaga kulturhus i Steinkjer. Kontaktperson: Kristin Storvig, Fylkesbiblioteksjef, 74 16 92 69, kristin.storvig@ntfk.no kristin.storvig@ntfk.no

33 Fakta etablering Innovasjon Norge I avtalen per 2005 mellom Innovasjon Norge Nord- Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune ble det satt målkrav om at 25% av virkemiddelbruken skulle gå til etablererstipend for ungdom. I løpet av 1.halvår i år har man oppnådd en andel på 62%. Andelen ungdom av etablererstipendene fortsetter å øke. (Kilde: IVSKJ v/Innovasjon Norge, 11.juli, 2006) www.innovasjonnorge.no

34 Fakta etablering Nord-Trøndelag har vært blant de beste fylkene i Norge når det gjelder nyetableringer i de fire siste årene. Dette viser Næringsanalyse for Nord-Trøndelag, gjennomført av Knut Vareide ved Telemarksforskning- Bø. www.telemarksforskning.no

35

36

37

38

39

40


Laste ned ppt "For deg som har lyst til å starte bedrift Målet til Ungt Entreprenørskap er at elevene på en praktisk rettet måte skal finne ut om samfunnet rundt oss,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google