Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pålitelighets- og risikoanalyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pålitelighets- og risikoanalyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pålitelighets- og risikoanalyse
Sikkerhetsstyring   Systempålitelighet Tilgjengelighet Reparerbarhet Nytte/kost analyse Tredjepartsvurdering

2 Pålitelighets- og risikoanalyse

3 Iden

4 Det har fra 1971 vært påbudt å montere bilbelter i forsetene på person- og varebiler i Norge. Fra 1985 er det påbudt å montere bilbelter i baksetene på personbiler. Det er påbudt å bruke bilbelte når dette er montert, uansett hvilket sete som benyttes og personens alder. Denne bestemmelsen ble innført i 1988. Nye person- og varebiler skal være utstyrt med trepunkts bilbelter av godkjent type på alle sitteplasser. Topunkts belter (hoftebelter) tillates bare brukt i midtsetet bak og ellers i seter der det er umulig å montere trepunkts belter. Bilbeltet skal være et auto­matisk rullebelte, det vil si et belte som automatisk tilpasser seg brukeren og dermed alltid er riktig justert (Fosser, Vaa og Torp 1992). Figurene og viser bruk av bilbelter i forsetene og baksetene på lette biler ifølge tellinger utført de siste årene (Fosser 1995, Leite 1997). Figur : Bruk av bilbelter blant førere av lette biler i Norge Kilde: TØI

5 I 1995 brukte ca 70% av førerne av lette biler bilbelter i byer og tettsteder. I spredtbygd strøk var brukprosenten 84%. 65% av voksne passasjerer i person­bilers bakseter brukte bilbelter i % av barna var sikret med bilbelter eller barnesikringsutstyr. Ved manglende bruk av bilbelter kan politiet eller Statens vegvesen ilegge et gebyr på kr 500,-. Det ilegges et gebyr for hver overtredelse (Grøndahl Dreyer 1995). I en bil der tre personer ikke bruker bilbelter, blir følgelig gebyret på kr 1.500,-. Føreren er ansvarlig for sikring av personer under den kriminelle lavalder (15 år). Patruljer fra Utryknings­politiet og lensmannsetatens trafikktjeneste ila i gebyrer for manglende bruk av verneutstyr, herunder bilbelter (Utryk­ningspolitiet, årsberetning, 1992). Totalt ila politiet i gebyrer for manglende bruk av verneutstyr under kjøring (Hagen 1994).


Laste ned ppt "Pålitelighets- og risikoanalyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google